Když ztratíte přístup k licencím Apple Configuratoru

Přečtěte si, co dělat, když po migraci na Aplikace a knihy v Apple School Manageru nebo Apple Business Manageru ztratíte přístup ke svým licencím.

Ještě než začnete

Odvolání všech přiřazených licencí

 1. Otevřete Apple Configurator.

 2. Zvolte Account (Účet) > Sign In (Přihlásit), a přihlaste se do App Storu pod vaším účtem VPP.

 3. Zvolte Window (Okno) > VPP Assignments (Přiřazení VPP).

 4. Kliknutím na trojúhelníček vedle aplikace zobrazíte sériová čísla zařízení, kterým je aplikace přiřazena.

 5. Vyberte v seznamu zařízení, klikněte na panelu nástrojů na Remove (Odstranit) a pak na Revoke (Odvolat).

 6. Opakováním kroků 4 a 5 odvolejte licence všech ostatních aplikací.

 7. Přejděte k další části a převeďte své starší licence VPP.

Převedení starších licencí VPP

Jakmile odvoláte všechny přiřazené licence, pokračujte takto:

 1. Přihlaste se do Apple School Manageru nebo Apple Business Manageru.

 2. Klikněte na Nastavení a pak na Aplikace a knihy.

 3. Převeďte veškeré starší licence VPP.

 4. V další části vytvoříte nové místo pro Apple Configurator.

Vytvoření nového místa pro Apple Configurator

převedete všechny starší licence VPP, pokračujte takto:

 1. Přihlaste se do Apple School Manageru nebo Apple Business Manageru.

 2. Klikněte na Místa.

 3. Klikněte na Přidat nové místo.*

 4. Zadejte informace o novém místě a klikněte na Uložit. Toto místo bude využívat pouze Apple Configurator.

 5. V další části vytvoříte nového správce obsahu.

Vytvoření nového správce obsahu

Jakmile vytvoříte nové místo, postupujte takto:

 1. Klikněte na Účty.

 2. Klikněte na Přidat nový účet.*

 3. Zadejte informace o účtu, jako roli správce vyberte Správce obsahu a zvolte nové místo pro Apple Configurator.

 4. Klikněte na Uložit osobu.

 5. Klikněte na Vytvořit přihlašovací údaje, nastavte jméno a heslo a pak se odhlaste.

 6. Přejděte k další části, kde převedete licence na nové místo.

Získání bezplatné licence pro nové místo

vytvoříte nového Správce obsahu, postupujte takto:

 1. Přihlaste se v Apple School Manageru nebo Apple Business Manageru do nového účtu správce obsahu.

 2. Klikněte na Aplikace a knihy.

 3. Zvolte Začínáme a po zobrazení výzvy přeneste licence do nového umístění.

 4. Vyhledejte bezplatnou aplikaci, kterou chcete nasadit.

 5. Vyberte aplikaci z výsledků vyhledávání.

 6. Vyberte umístění Apple Configuratoru, které jste vytvořili.

 7. Zadejte množství a klikněte na tlačítko Získat.

 8. Jakmile budou licence k dispozici, přejděte do další části a přihlaste se do Apple Configuratoru.

Přihlášení do Apple Configuratoru

Až získáte bezplatné licence pro nové umístění, pokračujte takto:

 1. Otevřete Apple Configurator.

 2. Zvolte Account (Účet) > Sign In (Přihlášení) a přihlaste se do nového účtu správce obsahu.

 3. Zvolte Window (Okno) > Volume Purchasing Assignments (Přiřazení hromadných nákupů) a zkontrolujte, že jsou tu uvedené licence programu hromadných nákupů (VPP).

Až tento postup dokončíte, můžete přenést licence do nového místa Apple Configuratoru, budete-li přihlášeni jako Admin (správce).

* Pro vytvoření nového místa nebo Správce obsahu musíte být administrátor, správce instituce nebo správce lidí.
Datum zveřejnění: