Přechod na Aplikace a knihy v Apple School Manageru a Apple Business Manageru

Než své účty převedete na Aplikace a knihy, přečtěte si tyto informace.

Co je nového

V Apple School Manageru a Apple Business Manageru můžete díky službě Aplikace a knihy používat tyto funkce:

Převod nepřiřazených licencí

Sdílení licencí

  • Licence můžou sdílet správci nákupů, kteří mají k danému místu přístup.

Zjednodušené nakupování

  • Obsah můžete v Apple School Manageru a Apple Business Manageru procházet a nakupovat přímo v části Aplikace a knihy. Všechny licence zakoupené pro vaše místa nebo převedené do vašich míst si můžete prohlížet na jednom místě. A v Nastaveních můžete spravovat svůj kredit Programu hromadných nákupů (VPP) anebo si změnit fakturační údaje.

Příprava organizace na přechod na Aplikace a knihy

Podle následujících informací se připravte na přechod.

Ujistěte se, že vaše správa mobilních zařízení (MDM) podporuje Aplikace a knihy

Před přechodem kontaktujte dodavatele svého řešení MDM a ujistěte se, že podporuje nové funkce Aplikací a knih.

Pozvěte správce nákupů z programu VPP

Pokud máte správce nákupů s existujícími účty programu VPP, které ještě nejsou v Apple School Manageru nebo Apple Business Manageru, před přechodem na Aplikace a knihy je pozvěte, aby se připojili k vaší organizaci.

Ke každému místu převeďte jen jednoho správce nákupů

Systém bude fungovat nejlépe, když ke každému samostatnému místu převedete jenom jednoho správce nákupů. Uděláte to jedním z těchto způsobů:

  • V Apple School Manageru a Apple Business Manageru omezte přístup účtů k příslušnému místu tak, aby měl přístup jen jeden správce nákupů.
  • Nasměrujte každého uživatele ke konkrétnímu místu, které by měl spravovat.

Když ke každému samostatnému místu převedete jen jednoho správce nákupů, přesunou se do Aplikací a knih všechny licence – přiřazené i nepřiřazené.

Co když se přiřazené licence nepřenesou

Pokud dojde k některému z následujících scénářů, přenesou se do daného místa jen nepřiřazené licence:

  • Licence koupíte nebo přenesete do daného místa předtím, než do tohoto místa převedete správce nákupů.
  • Někdo si stáhne token daného místa ještě předtím, než do tohoto místa převedete prvního uživatele.
  • Vytvoříte v daném místě nového správce obsahu potom, co se nějaký jiný uživatel přihlásí do Aplikací a knih.
  • Převedete do jednoho místa víc správců nákupů.

Pokud se přiřazené licence nepřenesou, zůstanou propojené se starými tokeny daného správce nákupů. Tyto tokeny by měly zůstat nahrané do MDM spolu s tokenem příslušného místa. Až zrušíte přiřazení aplikace ke starému tokenu, přejděte v Apple School Manageru nebo Apple Business Manageru do Nastavení > Aplikace a knihy a převeďte licence do potřebného místa.

Počáteční přenos

Všechny licence přesouvané při přechodu se přiřadí k tokenu nového místa, do kterého se přesouvají. Všechny přiřazené licence, které se při přenosu nepřesunou, zůstanou přiřazené ke starému tokenu daného správce nákupů. Do MDM musíte nahrát všechny tokeny, které mají přiřazené licence.

Tokeny založené na místě

Aplikace a knihy využívají tokeny založené na místě. Všechny licence zakoupené pro dané místo nebo převedené do daného místa se přiřadí k tokenu tohoto místa.* Staré tokeny z portálu VPP jsou tokeny založené na účtu. Správci nákupů se k tokenům určeným pro jejich místa dostanou v Nastaveních Apple School Manageru nebo Apple Business Manageru v části Aplikace a knihy. Stačí, když tokeny do MDM nahraje jeden člověk. Jakmile přesunete všechny licence do nového místa, nebudou už staré tokeny potřeba. 

Převeďte všechny správce nákupů z programu VPP

Až se připravíte na přechod do Aplikací a knih v Apple School Manageru nebo Apple Business Manageru, měli by všichni správci nákupů převést své účty najednou. Každý správce nákupů musí přenést svůj vlastní účet. Přenos zahájíte tak, že v Apple School Manageru nebo Apple Business Manageru v části Aplikace a knihy kliknete na Začít a potom vyberte místo, do kterého se má účet přenést.

Po přenesení všech správců nákupů můžete začít plně využívat nové funkce.

* Přiřazené licence na knihy se nedají přesunout a zůstávají přiřazené uživateli.

Datum zveřejnění: