drecera de propietat

Utilitza les següents dreceres de propietat per escriure fàcilment diversos criteris de cerca quan facis cerques als registres i activitats:

Propietat

Drecera

Qualsevol

any:

Data i hora

date:

time:

Procés

p:

proc:

process:

PID

pid:

Biblioteca

l:

lib:

library:

ID de fil

thr:

thread:

thread id:

Missatge

m:

msg:

message:

Tipus de missatge

t:

type:

message type:

ID del missatge

message id:

Subsistema

s:

sub:

subsystem:

message subsystem:

Categoria

c:

cat:

category:

message category:

Nom de l’activitat

activity name:

ID d’activitat

a:

activity id: