Слушане с пространствено аудио с AirPods и Beats

Пространственото аудио с динамично проследяване на главата създава звук като в киносалон, когато гледате филм или видео, и така създава усещането, че звукът ви заобикаля от всички посоки.

Какво е необходимо

 • AirPods Pro, AirPods Max, AirPods (3-то поколение) или Beats Fit Pro
 • Вградените високоговорители на iPhone 7 или по-нов модел, или на някой от следните модели iPad:
  • iPad Pro 12,9‑инчов (3-то поколение) или по-нов
  • iPad Pro 11‑инчов
  • iPad Air (3-то поколение) или по-нов
  • iPad (6-о поколение) или по-нов
  • iPad mini (5-о поколение) или по-нов
 • iOS или iPadOS 15.1 или по-нова версия
 • Вградените високоговорители на компютър Mac с Apple silicon
 • Apple TV 4K с tvOS 15
 • Аудиовизуално съдържание от поддържано приложение

 

Включване на пространствено аудио

Преди да включите пространственото аудио, може да получите демонстрация на своя iPhone или iPadMac или Apple TV.

Научете как да включите пространственото аудио на своя iPhone, iPad, Mac или Apple TV.

Включване на пространственото аудио на вашия iPhone или iPad

 1. Уверете се, че сте сложили AirPods Pro, AirPods Max, AirPods (3-то поколение) или Beats Fit Pro и че те са свързани към вашия iPhone или iPad.
 2. Отворете Control Center на вашия iPhone или на вашия iPad.
 3. Натиснете и задръжте контрола на звука, за да включите пространственото аудио, когато слушате многоканално съдържание, или Spatialize Stereo (Пространствено стерео), когато слушате двуканално стерео съдържание. Това ви показва и иконите за състояние.
 4. Когато включите пространственото аудио с проследяване на главата, звукът се регулира въз основа на движението на главата ви. За да включите пространственото аудио и динамичното проследяване на главата, натиснете Head Tracked (Проследяване на главата). За да включите само пространственото аудио, натиснете Fixed (Фиксирано). За да изключите пространственото аудио и динамичното проследяване на главата, натиснете Off (Изкл.).

Включване на пространствено аудио на вашия Mac с Apple silicon

 1. Уверете се, че сте сложили AirPods Pro, AirPods Max, AirPods (3-то поколение) или Beats Fit Pro и че те са свързани към вашия Mac.
 2. Щракнете върху иконата на AirPods или Beats в лентата на менюто, за да видите посочено Spatial Audio (Пространствено аудио), когато слушате многоканално съдържание, или Spatialize Stereo (Пространствено стерео), когато слушате двуканално стерео съдържание.
 3. Щракнете върху Head Tracked (Проследяване на главата), за да включите пространственото аудио и динамичното проследяване на главата. За да включите само пространственото аудио, щракнете върху Fixed (Фиксирано). За да изключите пространственото аудио и динамичното проследяване на главата, щракнете върху Off (Изкл.).

Включване на пространствено аудио на вашия Apple TV

 1. Уверете се, че сте сложили AirPods Pro, AirPods Max, AirPods (3-то поколение) или Beats Fit Pro и че те са свързани към вашия Apple TV.
 2. Отворете Settings (Настройки) > Remotes and Devices (Дистанционни и устройства) > Bluetooth. Или може да натиснете и задържите бутона Home (Начало) на Siri Remote, докато възпроизвеждате аудио-визуално съдържание в поддържано приложение.
 3. От списъка изберете своите AirPods или Beats.
 4. Изберете пространствено аудио, докато възпроизвеждате многоканално съдържание, или пространствено стерео, докато възпроизвеждате двуканално стерео съдържание. Това ви показва и иконите за състояние.

Някои настройки на устройството, включително Follow iPhone (Следвай iPhone), Balance (Баланс), Mono audio (Звук само от едната слушалка) и Headphone Accommodations (Нагласяне на слушалки), могат да повлияят върху работата на пространственото аудио.

Научете как работи пространственото аудио

Можете да получите демонстрация на пространствено аудио на вашия iPhone или iPad, Mac или Apple TV.

Демонстрация на пространствено аудио на вашия iPhone или iPad

 1. Уверете се, че сте сложили AirPods Pro, AirPods Max, AirPods (3-то поколение) или Beats Fit Pro и че те са свързани към вашия iPhone или iPad.
 2. Отворете Settings (Настройки) > Bluetooth.
 3. В списъка намерете своите AirPods или Beats.
 4. Натиснете бутона More Info (Повече информация)  до своите AirPods или Beats.
 5. Изберете Spatial Audio (Пространствено аудио).
 6. Превключете от Stereo Audio (Стерео аудио) към Spatial Audio (Пространствено аудио) за демонстрация на разликата между тях.

Демонстрация на пространствено аудио на вашия Mac с Apple silicon

 1. Уверете се, че сте сложили AirPods Pro, AirPods Max, AirPods (3-то поколение) или Beats Fit Pro и че те са свързани към вашия Mac.
 2. Щракнете върху иконата на Control Center (Контролен център)  в лентата на менюто, щракнете върху Bluetooth и след това в списъка намерете своите AirPods или Beats.
 3. Изберете Spatial Audio (Пространствено аудио), когато слушате многоканално съдържание, или Spatialize Stereo (Пространствено стерео), когато слушате двуканално стерео съдържание.
 4. Превключете от Stereo Audio (Стерео аудио) към Spatial Audio (Пространствено аудио) или Spatialize Stereo (Пространствено стерео) за демонстрация на разликата между тях.

Демонстрация на пространственото аудио на вашия Apple TV

 1. Уверете се, че сте сложили AirPods Pro, AirPods Max, AirPods (3-то поколение) или Beats Fit Pro и че те са свързани към вашия Apple TV.
 2. Отворете Settings (Настройки) > Remotes and Devices (Дистанционни и устройства) > Bluetooth.
 3. От списъка изберете своите AirPods или Beats.
 4. Изберете See & Hear How It Works (Вижте и чуйте как работи) в менюто на Spatial Audio (Пространствено аудио).
 5. Превключете от Stereo Audio (Стерео аудио) към Spatial Audio (Пространствено аудио) за демонстрация на разликата между тях.
Дата на публикуване: