Персонализиране на нивата на звука на слушалките на вашия iPhone или iPad

Подсилете тихите звуци и регулирайте определени честоти спрямо слуховите си нужди с Headphone Accommodations (Нагласяне на слушалки) в iOS и iPadOS 14.

Чифт EarPods и iPhone, показващ Custom Audio Setup (Персонализирани настройки за аудио), с въпрос кое примерно аудио звучи по-добре.

Headphone Accommodations (Нагласяне на слушалки) работи със следните слушалки:

 • AirPods Max
 • Apple EarPods (с 3,5 мм вход за слушалки или Lightning съединител)
 • AirPods (2-ро поколение)
 • AirPods Pro
 • Powerbeats
 • Powerbeats Pro
 • Beats Solo Pro

Когато използвате автоматичното превключване на устройства с вашите AirPods, персонализираните аудио настройки ще се прехвърлят между вашия iPhone, iPad и сдвоения Apple Watch (на watchOS 7), но няма да се прехвърлят на вашия Mac.

Настройване на Headphone Accommodations (Нагласяне на слушалки)

 1. Проверете дали разполагате с най-новата версия на iOS или iPadOS.
 2. Отворете Settings (Настройки) > Accessibility (Достъпност) > Audio/Visual (Аудио/Визуални) > Headphone Accommodations (Нагласяне на слушалки). Включете Headphone Accommodations (Нагласяне на слушалки).
 3. Изберете как искате да приложите персонализираните си аудио настройки:
  • Включете Phone (Телефон), за да приложите тези настройки към телефонните обаждания, обажданията по FaceTime и приложенията за видео обаждания на трети страни.
  • Включете Media (Мултимедия), за да приложите тези настройки към музиката, филмите, подкастите, аудиокнигите, Siri, гласовата поща и Live Listen (Слушане на живо).
 4. Персонализиране на аудио настройките на слушалките:

Използване на Custom Audio Setup (Персонализирани настройки за аудио)

 1. Нулиране на всички текущи аудио конфигурации до настройките им по подразбиране:
  • Отворете Settings (Настройки) > Music (Музика) > EQ (Еквалайзер), след което докоснете Off (Изключване), за да изключите Music EQ (Музикален еквалайзер).
  • Отворете Settings (Настройки) > Accessibility (Достъпност) > Audio/Visual (Аудио/Визуални), след което регулирайте плъзгача Balance (Баланс). Поставете баланса на силата на звука в центъра.
 2. Свържете слушалките. Уверете се, че сте на тихо място.
 3. Отворете Settings (Настройки) > Accessibility (Достъпност) > Audio/Visual (Аудио/Визуални) > Headphone Accommodations (Нагласяне на слушалки). Докоснете Custom Audio Setup (Персонализирани настройки за аудио).
 4. Следвайте указанията на екрана. Когато приключите, докоснете Use Custom Settings (Използване на персонализирани настройки), за да приложите персонализираните настройки, предложени въз основа на изборите ви. Може да превключите обратно към стандартните настройки по всяко време.

Използване на данни от аудиограмата от приложението Health (Здраве)

Докоснете Custom Audio Setup (Персонализирани настройки за аудио), след което Use Audiogram (Използване на аудиограма), за да използвате данните от аудиограмата от приложението Health (Здраве), за да персонализирате аудио настройките.

Ако имате почти симетрична аудиограма, Headphone Accommodations (Нагласяне на слушалки) ще вземе средната стойност от двете уши и ще настрои левия и десния аудио канал с този профил. Ако имате асиметрична аудиограма, ще настрои левия и десния аудио канал за по-доброто ухо.

Ръчно регулиране на аудио настройките

От екрана на Headphone Audio (Аудио на слушалки) можете също да регулирате настройките за звука и усилване ръчно. Докоснете Play Sample (Възпроизвеждане на примерен запис), за да чуете аудио запис с текущите настройки. Може да промените тези настройки, докато слушате записа, за да ги сравните.

За регулиране на баланса на силата на звука между левия и десния канал:

 1. Отворете Settings (Настройки) > Accessibility (Достъпност) > Audio/Visual (Аудио/Визуални).
 2. Регулирайте плъзгача Balance (Баланс).

Ако използвате Transparency mode (Прозрачен режим) на вашите AirPods Pro или AirPods Max, научете как да регулирате баланса на силата на звука между левия и десния канал.

Персонализирайте Transparency mode (Прозрачен режим) на своите AirPods Pro

Headphone Accommodations (Нагласяне на слушалки) поддържа Transparency mode (Прозрачен режим) на AirPods Pro, като прави тихите гласове по-силни и регулира звуците от заобикалящата среда според нуждите за слуха ви. Научете повече за Transparency mode (Прозрачен режим) и как да го включите.

Когато Transparency mode (Прозрачен режим) е включен, настройките за Headphone Accommodations (Нагласяне на слушалки) може да променят начина, по който чувате гласа си, или да увеличат нивото на шума на мястото, където се намирате. Възможно е да трябва да регулирате тези настройки, за да откриете най-комфортните за вас настройки. Може да започнете от по-леки настройки, като регулирате плъзгача Tone (Тон) или Amplification (Усилване). След това постепенно увеличете до настройката, с която най-добре чувате гласовете на хората или естествените звуци около вас.

За персонализиране на настройките на Transparency mode (Прозрачен режим):

 1. Проверете дали разполагате с най-новата версия на iOS или iPadOS.
 2. Отворете Settings (Настройки) > Accessibility (Достъпност) > Audio/Visual (Аудио/Визуални) > Headphone Accommodations (Нагласяне на слушалки) > Transparency Mode (Прозрачен режим).
 3. Докоснете Custom Transparency Mode (Персонализиран прозрачен режим) и го включете.

За регулиране на баланса на силата на звука между левия и десния канал регулирайте плъзгача Transparency Balance (Баланс на Прозрачност). Можете да регулирате настройките на Transparency mode (Прозрачен режим), като докоснете иконата Hearing (Слух)  в Control Center (Контролен център).

Дата на публикуване: