Подгответе вашите устройства Apple за дистанционна работа

ИТ лидерите могат да настройват устройства за членове на екипа, които да работят дистанционно или от дома.

Подгответе устройства за работа от дома или дистанционно

Първата ви стъпка е да определите кои устройства служителите могат да вземат у дома. След това можете да използвате вашата система за управление на мобилни устройства (MDM), за да настроите бързо iPad, iPhone и компютри Mac със съдържание, настройки и ограничения, за да поддържате дистанционна работа на вашите служители. Научете повече с Обзор на разполагането за iOS и iPadOS и Обзор на разполагането за Mac.

По-долу са посочени съвети, които ще ви помогнат да подготвите устройства за дистанционна работа. 

За корпоративни устройства

Коригирайте настройките, за да сте сигурни, че служителите могат да работят дистанционно, когато вземат устройства у дома. 

За лични устройства

Осигурете инструкции за User Enrollment (Регистрация на потребители) – нов метод за записване, създаден за внедряване върху собствени устройства (BYOD). Това позволява на служителите да регистрират своите устройства в MDM, за да имат достъп до допълнителни приложения и ресурси за домашна употреба. Научете повече за User Enrollment (Записване на потребители).

Първи стъпки с MDM

 • Актуализирайте всички компютри Mac и устройства iPad до най-новата налична версия на macOS и iPadOS. Това гарантира съвместимост с приложенията и настройките за MDM.
 • Използвайте Apple Business Manager с вашето решение за MDM, за да конфигурирате настройките на устройството и да купувате и разпространявате съдържание. Apple Business Manager е уеб-базиран портал, чрез който ИТ администраторите могат да разпределят iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV и компютри Mac от едно място. Първи стъпки с Apple Business Manager.
 • Ако нямате решение за MDM, доставчици като JamfVMware и MobileIron предлагат удължени пробни срокове, за да помогнат за бързото разполагане за отдалечено работещите.

Внедряване на устройства

Разпространяване на съдържание

 • Внедрете основните приложения, които са нужни на вашите служители, за да работят от вкъщи. Приложенията могат да се разпространяват дистанционно с помощта на Apple Business Manager и вашето MDM. Научете как да избирате и купувате съдържание в Apple Business Manager.
 • Използвайте функцията за самообслужване на вашата система MDM (ако е налична), за да предоставите на служителите си каталог с допълнителни приложения. Вижте документацията си за MDM, за да разберете дали тази функция се поддържа и как да я въведете.

Конфигурирайте настройки, специфични за вашата организация

Използвайте MDM, за да сте сигурни, че устройствата на служителите са конфигурирани, имат достъп до ресурси и спазват приемливи правила за използване при работа от дома.

Конфигуриране на настройки

Коригирайте правилата за сигурност

Поддържайте връзката, сътрудничеството и продуктивността

Открийте приложения от Apple и трети страни, които работят добре в отдалечени среди. 

Приложения за видео и съобщения

 • Инструменти за конферентни разговори, като Cisco Webex и Zoom Cloud Meetings, позволяват на служителите да провеждат виртуални срещи и да споделят екрана си с колеги, клиенти и партньори.
 • Group FaceTime позволява на служителите да водят аудио и видео разговори с до 32 други души. 
 • Служителите могат да създават групи и да изпращат актуализации в реално време с Messages от iPhone, iPad и Mac и да използват инструменти, като Slack и Microsoft Teams, за да поддържат връзка и да споделят информация.

Приложения за продуктивност

 • Pages, Numbers и Keynote се предоставят с устройствата Apple и позволяват на служителите да си сътрудничат в реално време в iCloud или с Box. Можете да ограничите сътрудничеството само до членове на вашата организация. Научете как да си сътрудничите в Pages, Numbers и Keynote.
 • Приложенията на Microsoft Office 365 са налични в App Store и се интегрират с iOS, iPadOS и macOS.
 • Google G Suite работи в Safari на macOS и iPadOS и предлага също основни приложения на iPadOS, катоGoogle Диск и Google Документи.
 • Приложения за електронни формуляри и документи, като DocuSignProntoForms - Mobile Forms и iAuditor, могат да са полезни за заснемане, обединяване и споделяне на подписи и данни.
 • Доставчици на хранилища в облак, като BoxDropbox и Microsoft OneDrive, помагат на служителите да споделят документи и да работят съвместно над тях. Тези услуги могат да се интегрират с Finder на Mac и приложението Files на iPhone и iPad.

Приложения за управление на проекти и задачи

 • Инструменти за управление на проекти, като Teamwork ProjectsBasecampTrello и OmniPlan, могат да помогнат за планиране, онагледяване, наблюдение и споделяне на дейности и действия по проекти.
 • Приложения, като RemindersThings и Todoist, могат да помогнат на служителите да се съсредоточат върху поставената задача.

Намерете още бизнес приложения в App Store

App Store съдържа хиляди приложения, предназначени за бизнеса. Събрали сме колекция с приложения, които да ви помогнат да се свържете с вашите колеги. Разпространете ги с Apple Business Manager, за да осигурите на служителите си повече начини да работят от дома.

Свържете се с Apple за поддръжка

Докато служителите работят от дома, те могат да се свържат с AppleCare, ако се нуждаят от техническа поддръжка. Помощта за отстраняване на проблеми е налична за хардуер и софтуер на Apple, включително iOS и macOS, и приложения на Apple, като Pages, Numbers и Keynote. За да започнат, служителите могат да посетят страницата Поддръжка на Apple и да изберат продукт, за да видят наличните опции за поддръжка.

Получаване на допълнителна помощ

Ресурси за ИТ

Документация за ИТ

Други ресурси

Някои ресурси, споменати в този документ, може да не бъдат налични извън САЩ.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: