Относно добавените в macOS функции за SMB 2 и 3

Научете кои функции за SMB бяха добавени във всяка версия на macOS. 

Тази статия е предназначена за администратори на корпоративни и образователни мрежи.

Microsoft създава и поддържа Протокола Server Message Block (SMB). Ето забележителните функции, добавени към внедряването на SMB в macOS от Apple, когато Mac е клиент. Освен ако не е посочено друго, всяка функция, описана по-долу, е въведена в тази версия и се поддържа в по-новите версии.

macOS Catalina 10.15

Функция Описание
Подобрения на приспособимите канали за верижно предаване на данни Каналното предаване на данни позволява да се променят броя и размерите на сегментите, като същевременно се запазва многонишковостта.
Канално предаване на данни, писане или качване

Пределен брой сегменти: 6

Пределен размер на сегмент: 1 MB

Канално предаване на данни, четене или сваляне

Пределен брой сегменти: 6

Пределен размер на сегмент: 1,25 MB

Persistent handles (Постоянни манипулатори) Достъпните без прекъсване сървъри използват постоянни манипулатори. Достъпните без прекъсване сървъри изглеждат сякаш са един сървър, но всъщност представляват множество възли, отразяващи данните огледално, което позволява споделената папка да се поддържа непрекъснато. Това е често срещано в настройките на облаци и клъстери. Ако някой възел стане недостъпен, постоянният манипулатор се използва за свързване към друг възел.
Изискванията за Time Machine server са нагласени Всеки сървър, който е непрекъснато достъпен, може да се използва като запасно назначение за Time Machine.
Разрешаването на имена от Netbios е без приоритет Разрешаването на имена вече използва Bonjour, после DNS, а след това NetBios. macOS преди е давал приоритет на Bonjour, после на NetBios, а след това на DNS.
SMB 1 винаги използва бит за подписване Битът за подписване при свързване чрез SMB 1 е бил по избор.

macOS Mojave 10.14

Функция Описание
Подобрения на приспособимите канали за верижно предаване на данни Каналното предаване на данни вече е многонишково, но използва точно определени брой и размер на сегментите.
Канално предаване на данни, писане или качване

Брой на сегментите: 4

Размер на сегмент: 1 MB

Канално предаване на данни, четене или сваляне

Брой на сегментите: 4

Размер на сегмент: 512 KB

macOS High Sierra 10.13

Функция Описание
Опростено преглеждане с Finder Finder може да бъде настроен да преглежда съдържанието на папките по-бързо.
Наемане на директории Наемането на директории позволява на клиента да складира по-добре сведенията със списъка на директориите.
Наемане на файлове Наемането на файлове позволява на клиента да складира по-добре файловите данни на местно ниво и да отваря повторно файлове още по-бързо чрез отложено затваряне на файлове.
Приспособими канали за верижно предаване на данни Вместо да използва зададен брой сегменти, macOS нагласява броя на сегментите динамично, за да се качва или сваля автоматично съобразно мрежовите условия. macOS също така нагласява размера на всеки сегмент автоматично, което подобрява производителността.
Канално предаване на данни, писане или качване

Пределен брой сегменти: 4

Пределен размер на сегмент: 512 KB

Канално предаване на данни, четене или сваляне

Пределен брой сегменти: 4

Пределен размер на сегмент: 1 MB

masOS Sierra 10.12

Функция Описание
Durable handle (Устойчив манипулатор) v2 и наемане на файлове v2

Устойчивите манипулатори и наемането позволяват на един клиент да се свърже отново със споделената папка и да продължи да работи по файла без загуба на данни. Версия 2 на наемането и устойчивите манипулатори позволява наборът от функции за повторно свързване да се използва по-надеждно.
Time Machine macOS може да съхранява копия върху сървърите, които поддържат нужните функции.

macOS El Capitan 10.11

Функция Описание
Равномерно натоварване на сървърите през DNS В няколко обкръжения множество сървъри хостват едни и същи данни, като се натоварват равномерно по кръгов, случаен ред (round robin) от DNS. Един DNS запис „A“ сочи към множество IP адреси. macOS изчислява и използва вече монтирани споделени папки, вместо да монтира отново една и съща споделена папка многократно, поотделно за всеки IP адрес.
Канално предаване на данни, писане или качване

Брой на сегментите: 4

Пределен размер на сегмент: 512 KB

Канално предаване на данни, четене или сваляне

Брой на сегментите: 4

Пределен размер на сегмент: 1 MB

Кеширане на директории macOS кешира съдържанието на директория в продължение на една минута след преустановяване на разглеждането, което позволява на крайния потребител да разглежда напред и назад в дадена директория, без да се налага повторно зареждане на съдържанието.

masOS Yosemite 10.10

Функция Описание
SMB 3 е внедрен macOS добавя поддръжка за разновидностите на SMB – 3.0 и 3.0.2.
Потвърждаване на обменяните данни Това е допълнителна функция за сигурност в SMB 3, която помага да се гарантира, че първоначално обменените данни не са видоизменени.
Подписване в SMB 3 Подписите за сигурност се изпращат във всяка заявка.
Криптиране в SMB 3 Обменът между клиента и сървъра може да бъде криптиран.

macOS Mavericks 10.9

Функция Описание
SMB 2 е внедрен Преди Mavericks се поддържа само SMB 1. Mavericks добавя поддръжка за SMB версии 2.0.2 и 2.1. Монтирането на споделена папка с помощта на „cifs: //“ ще използва SMB 1.
Точки за повторно преобразуване на символични връзки Точките за повторно преобразуване на символични връзки безпроблемно пренасочват потребителя от файл или папка към друго местоположение.
Разпределена файлова система (DFS) DFS позволява на потребителите да се свързват към множество сървъри, използвайки само едно име на DNS.
Съставни заявки и отговори В един пакет може да бъде изпратена повече от една свързана заявка или отговор.
Подписване в SMB 2 Подписите за сигурност се изпращат във всяка заявка.
Copy chunk Командата SRV_COPYCHUNK_COPY се използва, за да поиска от сървъра да копира данни от и до себе си, без macOS преди това да сваля данните.
AAPL create context (задаване на контекст) AAPL е разширението на Apple към протокола SMB за по-добра поддръжка на семантиката на macOS. Използването на AAPL create context показва, че разширението се използва.
Устойчиви манипулатори Устойчивите манипулатори позволяват на клиентите да се свързват отново със споделените папки без загуба на данни.
Местно удостоверяване с Kerberos (LKDC) Ако сървърът SMB е също и KDC (център за разпределение на ключове), macOS може да удостоверява с помощта на Kerberos, без да достъпва до допълнителни сървъри. Това се използва предимно когато macOS удостоверява за споделена папка, хоствана на macOS.
Канално предаване на данни Каналното предаване на данни позволява асинхронно прехвърляне на части от даден файл. Ако даден файл е голям 10 MB, то файлът може да бъде изпратен на десет отделни парчета, по 1 MB всяко. Въпреки това, с каналното предаване на данни могат да бъдат изпращани по няколко сегмента наведнъж, без да се чака прехвърлянето да приключи, което ускорява прехвърлянията. В SMB 2.0 и по-стари версии са допустими сегменти с до 64 KB големина. SMB 2.1 позволява по-големи сегменти.
Канално предаване на данни, писане или качване

Брой на сегментите: 2

Пределен размер на сегмент: 512 KB

Канално предаване на данни, четене или сваляне

Брой на сегментите: 4

Пределен размер на сегмент: 1 MB

Още ресурси

Вижте SMB директорията на Apple.

Дата на публикуване: