Променете поведението за преглеждане на SMB в macOS

В macOS High Sierra 10.13 и по-нови версии настройките по подразбиране за преглеждане на мрежови папки, като например споделени папки на Server Message Block (SMB), са идеални за повечето организации и потребители. Но можете да промените настройките, за да оптимизирате преглеждането на SMB в корпоративна среда.

Тази статия е предназначена за системни администратори в предприятия и в образователни институции.

Вашият Mac определя как трябва да се показва всеки прозорец и неговото съдържание чрез събиране на файлова информация, като етикети, маркери и други форми на метаданни.

В macOS Sierra 10.12 и по-ранни версии вашият Mac събира всички метаданни за файловете в дадена папка, сравнява ги с файла .DS_Store на папката и след това показва съдържанието на папката. В macOS High Sierra 10.13 и по-нови версии това поведение е леко изменено: ако папката е сортирана буквено-цифрово, съдържанието се показва незабавно, след това Finder събира и сравнява останалите метаданни на папката.

Ускоряване на преглеждането на споделени в мрежата папки

За да ускорите преглеждането на файлове в SMB, можете да попречите на macOS да чете файловете .DS_Store в споделените папки на SMB. Това кара Finder да използва само основна информация, за да покаже незабавно съдържанието на всяка папка в буквено-цифров ред. Използвайте тази команда на Terminal:

defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores -bool TRUE

След това излезте от акаунта си в macOS и влезте отново.

За да разрешите сортирането отново, използвайте тази команда:

defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores -bool FALSE

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: