Настройване на поведението при преглеждане SMB в macOS High Sierra 10.13 и по-нови версии

В macOS High Sierra 10.13 и по-нови версии настройките по подразбиране за преглеждане на мрежови папки, като например споделени папки на Server Message Block (SMB), са идеални за повечето организации и потребители. Но можете да промените настройките, за да оптимизирате преглеждането на SMB в корпоративна среда.

Тази статия е предназначена за системни администратори в стопански и образователни институции.

Вашият Mac определя как трябва да се показва всеки прозорец и неговото съдържание чрез събиране на файлова информация, като етикети, маркери и други форми на метаданни.

В macOS Sierra 10.12 и по-ранни версии вашият Mac събира всички метаданни за файловете в дадена папка, сравнява ги с файла .DS_Store на папката и след това показва съдържанието на папката. В macOS High Sierra 10.13 и по-нови версии това поведение е леко изменено: ако папката е сортирана буквено-цифрово, съдържанието се показва веднага, след това Finder събира и сравнява останалите метаданни на папката.

Можете да настроите macOS High Sierra 10.13 и по-новите версии, така че да ускорите преглеждането на споделените в мрежата папки или да принудите Finder да събере всички налични метаданни, преди да покаже съдържанието на папката.

Ускоряване на преглеждането на споделени в мрежата папки

За да ускорите преглеждането на файлове в SMB, можете да попречите на macOS да чете файловете .DS_Store в споделените папки на SMB. Това кара Finder да използва само базова информация, за да покаже незабавно съдържанието на всяка папка в буквено-цифров ред. Използвайте тази Terminal команда:

defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores -bool TRUE

След това излезте от акаунта си в macOS и влезте отново.

За да активирате сортирането отново, използвайте тази команда:

defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores -bool FALSE

Дезактивиране на кеширането на директории

Вашият Mac временно кешира метаданните за файловете и папките в локалната памет. Това подобрява скоростта на преглеждане, особено в мрежи с висока степен на закъснение. Системите с повече инсталирана памет могат да кешират повече файлова информация.

Ако искате да дезактивирате кеширането на директории, така че macOS наново да изтегля пълното съдържание на папките и метаданните всеки път, когато преглеждате споделена папка на SMB, можете да създадете или редактирате /etc/nsmb.conf. Вижте основната страницата на nsmb.conf за повече информация как да редактирате този файл.

Ако системата ви все още няма файл /etc/nsmb.conf, използвайте следните Terminal команди. Обърнете внимание, че трябва да сте влезли като администратор с правомощия на sudo, за да създадете този файл:

echo "[default]" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf
echo "dir_cache_off=yes" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf

За да активирате отново кеширането на директории, премахнете записа "dir_cache_off=yes” или изтрийте целия файл /etc/nsmb.conf. За да изтриете файла /etc/nsmb.conf, използвайте тази Terminal команда:

sudo rm /etc/nsmb.conf

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: