Настройване на Find My на iPhone, Mac, AirPods или други устройства

За да намерите изгубено устройство, приятели и членове на семейството или да споделите местоположението си, трябва да настроите Find My.

Икона на Find My

След като настроите Find My, можете да намерите изгубено или откраднато устройство и дори да помогнете на приятел да намери липсващо устройство. Можете също да споделяте местоположението си с приятели, роднини и контакти, да последвате местоположението на приятел или да получите упътвания до него.

Как да включите Find My за iPhone, iPad или iPod touch

 1. На вашия iPhone, iPad или iPod touch отворете приложението Settings (Настройки).
 2. Докоснете вашето име.
 3. Докоснете Find My.
 4. Ако искате приятелите и семейството ви да знаят къде се намирате, включете Share My Location (Споделяне на моето местоположение).
 5. Докоснете Find My [устройство], след което включете Find My [устройство].

  iPhone, показващ настройки на Find My iPhone, включително Enable Offline Finding (Активиране на намиране офлайн) и Send Last Location (Изпращане на последно местоположение).
 6. За да виждате устройството си дори когато е офлайн, включете Enable Offline Finding (Активиране на намиране офлайн). За да изпратите местоположението на вашето устройство до Apple, когато батерията е изтощена, включете Send Last Location (Изпращане на последно местоположение).
 7. Ако искате да можете да намерите изгубеното устройство на карта, уверете се, че опцията Location Services (Услуги за местоположение) е включена. За да направите това, отидете в Settings (Настройки) > Privacy (Поверителност) > Location Services (Услуги за местоположение) и включете услугите за местоположение.

Как да добавите AirPods или Apple Watch към Find My

Ако вашите AirPods или вашият Apple Watch е сдвоен с iPhone, те се настройват автоматично, когато включите Find My iPhone.

Как да включите Find My за вашия Mac

 1. Изберете менюто Apple  > System Preferences (Системни предпочитания).
 2. Щракнете върху Security & Privacy (Сигурност и поверителност), след което щракнете върху раздела Privacy (Поверителност). 
 3. Ако катинарът в долната лява част е заключен , щракнете върху него, а след това въведете името и паролата на администратора.
 4. Изберете Location Services (Услуги за местоположение).
 5. Поставете отметка в квадратчето Enable Location Services (Активиране на услугите за местоположение). 
 6. До System Services (Системни услуги) щракнете върху Details (Подробности).
 7. Уверете се, че е поставена отметка в квадратчето до Find My Mac.
 8. Щракнете върху Done (Готово), след което се върнете в основния прозорец на System Preferences (Системни предпочитания). 
 9. Щракнете върху Apple ID, след това щракнете върху iCloud.
 10. Поставете отметка в квадратчето до Find My Mac. 
  Mac, показващ квадратчето за отметка Find My Mac в System Preferences (Системни предпочитания).

Ако имате iOS 12 или по-ранна версия или macOS Mojave или по-ранна версия

Приложението Find My комбинира Find My iPhone и Find My Friends в едно приложение, включено в iOS 13, iPadOS и macOS Catalina. Ето какво да направите, ако нямате iOS 13, iPadOS, macOS Catalina или watchOS 6:

Дата на публикуване: