Използвайте своя ремонтиран или заменен iPad

Ето как да използвате своя ремонтиран или заменен iPad.

  1. Ако вашият iPad използва SIM карта, поставете SIM картата в своя iPad.
  2. Възстановете своя iPad от архивно копие на iCloud или iTunes.
  3. Find My iPhone (Намиране на моя iPhone) трябва да е включено по подразбиране на вашия iPad, но можете да потвърдите, че Find My iPhone (Намиране на моя iPhone) е включено.

©2019 Apple Inc. Всички права запазени. Apple, логото на Apple, iPad и iTunes са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. AppleCare и iCloud са марки за услуги на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. Другите имена на продукти и фирми, споменати тук, може да бъдат търговски марки на съответните им фирми.

Дата на публикуване: