Бележки по изданията на Apple Business Manager

Научете за актуализациите и промените, които въвеждаме в Apple Business Manager. Актуализациите са кумулативни, така че при стартирането на Apple Business Manager разполагате с най-новите му функции. По-долу можете да прегледате всички функции, включени във всяко отделно издание.

октомври 2022 г.

 • Добавена поддръжка за Sign in with Apple at Work & School (Вписване с Apple на работа и училище). Научете повече
 • Добавена поддръжка за активиране на бета функционалности. Научете повече

 

Април 2022 г.

Добавена поддръжка за федерирано удостоверяване с Google Workspace. Научете повече

     


Март 2022 г.

 • Актуализиран потребителски интерфейс за Preferences (Предпочитания), Users (Потребители) и Devices (Устройства).
 • Вижте общото пространство за съхранение за потребителите, вкл. колко от него е свободно и колко е достъпно. 
 • Администраторите в САЩ вече могат да се регистрират за Apple Business Essentials. Научете повече

     


юни 2021 г.

Администраторите в Съединените щати вече могат да обновяват данъчното състояние на своята организация в Settings (Настройки) > Enrollment Information (Информация за записване). Научете повече

     


май 2021 г.

Администраторите в Канада вече могат да обновяват данъчното състояние на своята организация в Settings (Настройки) > Enrollment Information (Информация за записване). Научете повече

     


август 2020 г.

 • Поддръжка на System for Cross-domain Identity Management (Система за управление на самоличности между домейни) (SCIM). Научете повече
 • Актуализиран е потребителският интерфейс за управление на устройства, включително подобрено филтриране и групово управление на устройства.

     


юни 2020 г.

Добавена е поддръжка за две нови предимства за предоставяне на достъп до портала за бета-тестване на AppleSeed за ИТ.

     


май 2020 г.

Администраторите могат да конфигурират сътрудничеството за автоматично приемане на споделяне между потребители в една и съща организация.

     


април 2020 г.

Вече може да премахнете федерирани домейни от Apple Business Manager.

     


март 2020 г.

 • Новите домейни, добавени към Apple Business Manager, ще трябва да бъдат потвърдени, преди да бъдат създадени управлявани Apple ID с този домейн. Научете повече
 • Споделеният iPad вече може да бъде конфигуриран на устройства iPad в Apple Business Manager.

     


октомври 2019 г.

Поддръжка за федерирано удостоверяване с Microsoft Azure Active Directory. Научете повече

     


септември 2019 г.

 • User Account Lookup позволява на потребителите да търсят информация за контакт за други потребители и групи във вашата организация в Apple Business Manager. Изисква iOS 13iPad OS 13 или macOS 10.15Научете повече
 • Можете да избирате с кого потребителите могат да споделят с помощта на документи в Pages, Numbers и Keynote, Notes, Reminders и други файлове в iCloud Drive. Научете повече

     


юни 2019 г.

Apple Business Manager сега може да се използва на iPad.

     


февруари 2019 г.

 • Разделът MDM Servers (Сървъри за MDM) сега се намира в раздел Settings (Настройки).
 • Сега можете да конфигурирате Default Device Assignment (Присвояване на устройства по подразбиране) в Settings (Настройки) > Device Management Settings (Настройки за управление на устройства), както и в Settings (Настройки) > MDM Servers (Сървъри за MDM).

     


септември 2018 г.

Приложенията за tvOS вече са налични в Apps and Books (Приложения и книги).

     


май 2018 г.

Apple Business Manager е място, където ИТ администраторите могат да управляват хора, устройства на Apple и съдържание. Заедно с подобреното управление на устройства и роли, то включва Apps and Books (Приложения и книги) – новата базирана на местоположение система за прехвърляне на лицензи.

     


Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: