Бележки по изданията на Apple Business Manager

Научете за актуализациите и промените, които нанасяме в Apple Business Manager. Актуализациите са кумулативни, така че при стартирането на Apple Business Manager разполагате с най-новите му функции. По-долу можете да прегледате всички функции, включени във всяко отделно издание.

юни 2019 г.

Apple Business Manager сега може да се използва на iPad.

февруари 2019 г.

  • Разделът MDM Servers (Сървъри за MDM) сега се намира в раздел Settings (Настройки).
  • Сега можете да конфигурирате Default Device Assignment (Присвояване на устройства по подразбиране) в Settings (Настройки) > Device Management Settings (Настройки за управление на устройства), както и в Settings (Настройки) > MDM Servers (Сървъри за MDM).

септември 2018 г.

Приложенията за tvOS вече са налични в Apps and Books (Приложения и книги).

май 2018 г.

Apple Business Manager е място, където ИТ администраторите могат да управляват хора, устройства на Apple и съдържание. Заедно с подобреното управление на устройства и роли, то включва Apps and Books (Приложения и книги) – новата базирана на местоположение система за прехвърляне на лицензи.

Дата на публикуване: