Бележки по изданията на Apple Business Manager

Научете за обновяванията и промените, които правим в Apple Business Manager. Актуализациите са кумулативни, така че при стартирането на Apple Business Manager разполагате с най-новите му функции. По-долу можете да прегледате всички функции, включени във всяко отделно издание.

октомври 2019 г.

Поддръжка за обединено удостоверяване с Microsoft Azure Active Directory. Научете повече

септември 2019 г.

  • User Account Lookup позволява на потребителите да търсят информация за контакт за други потребители и групи във вашата организация в Apple Business Manager. Изисква iOS 13iPad OS 13 или macOS 10.15Научете повече
  • Можете да избирате с кого потребителите могат да споделят с помощта на документи в Pages, Numbers и Keynote, Notes, Reminders и други файлове в iCloud Drive. Научете повече

юни 2019 г.

Apple Business Manager сега може да се използва на iPad.

февруари 2019 г.

  • Разделът MDM Servers (Сървъри за MDM) сега се намира в раздел Settings (Настройки).
  • Сега можете да конфигурирате Default Device Assignment (Присвояване на устройства по подразбиране) в Settings (Настройки) > Device Management Settings (Настройки за управление на устройства), както и в Settings (Настройки) > MDM Servers (Сървъри за MDM).

септември 2018 г.

Приложенията за tvOS вече са налични в Apps and Books (Приложения и книги).

май 2018 г.

Apple Business Manager е място, където ИТ администраторите могат да управляват хора, устройства на Apple и съдържание. Заедно с подобреното управление на устройства и роли, то включва Apps and Books (Приложения и книги) – новата базирана на местоположение система за прехвърляне на лицензи.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уеб сайтове, които не са управлявани или тествани от Apple, се предоставя без препоръки или одобрение. Apple не поема отговорност по отношение на избора, производителността или употребата на уеб сайтове и продукти на трети лица. Apple не гарантира точността или надеждността на уеб сайтовете на трети лица. Рисковете са неминуеми при използването на интернет. Свържете се с търговеца за допълнителна информация.

Дата на публикуване: