Започнете да използвате Apple Business Manager или Apple School Manager с Mobile Device Management (Управление на мобилни устройства)

За да наблюдавате iPhone, iPad или iPod touch, можете да използвате Apple Business Manager или Apple School Manager. Можете също така да конфигурирате вашето устройство с iOS да бъде регистрирано автоматично в Mobile Device Management (Управление на мобилни устройства).

Тази статия е предназначена за системни администратори.

Можете да започнете да използвате вашите устройства под наблюдение, след като вашата организация или образователна институция е регистрирана в Automated Device Enrollment (Автоматично записване на устройства). Ако имате нужда от помощ за добавяне на вашия MDM сървър и назначаване на устройства към него, използвайте Ръководството на потребителя за Apple Business Manager или Ръководството на потребителя за Apple School Manager. За повече информация как да конфигурирате настройките за регистрация в MDM по време на активиране, може да се наложи да се свържете с вашия доставчик на MDM или да използвате Ръководството на потребителя за Profile Manager.

Проверете мрежовите изисквания

Когато iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV или Mac се регистрират в MDM, устройството трябва да има достъп до следните хостове:

  • albert.apple.com
  • iprofiles.apple.com 
  • crl3.digicert.com
  • crl4.digicert.com
  • ocsp.digicert.com

След като регистрацията приключи, MDM използва Apple Push Notifications (Подадени от сървъра известия на Apple), за които е необходим достъп до мрежата.

Настройване на нов iPhone, iPad или iPod touch

Когато активирате нов iPhone, iPad или iPod touch, сървърът за активиране на iOS предоставя на устройството URL адреса на MDM сървъра. Когато настройвате назначено устройство, може да видите този екран по време на настройката:

Екран за активиране на MDM

За да завършите настройката, вашият iPhone, iPad или iPod touch трябва да е свързан към мрежа, която има достъп до вашия MDM сървър.

Настройване на съществуващ iPhone, iPad или iPod touch

Можете да използвате пълните функции на Apple Business Manager или Apple School Manager само на новоактивирани устройства. Ако дадено устройство вече е активирано, трябва да изтриeте устройството, след което да го активирате отново. Можете също да използвате Apple Configurator, за да подготвите устройството с помощта на автоматично записване.

Преинсталиране на iPhone, iPad или iPod touch от резервно копие

Когато преинсталирате от резервно копие на същия iPhone, iPad или iPod touch, състоянието ви на надзор се възстановява от архива ви. Ако преинсталирате от резервно копие на различен iPhone, iPad или iPod touch, състоянието ви на надзор идва от Apple Business Manager или Apple School Manager.

Например: ако конфигурирате устройство да бъде наблюдавано и автоматично регистрирано в MDM, след това преинсталирате резервно копие, направено, когато същото устройство е било без надзор, устройството няма да бъде наблюдавано.

Научете повече

Ако все още не сте се регистрирали в Apple Business Manager или Apple School Manager, научете как да започнете с Automated Device Enrollment (Автоматично записване на устройства).

Дата на публикуване: