Ако вашите устройства на Apple не получават подадени от сървъра известия на Apple

Научете какво да правите, ако Вашите устройства на Apple не виждат подадени от сървъра известия на Apple, когато са свързани към мрежа.

Тази статия е предназначена за мрежови администратори.

Как се свързва Apple Push Notification Service (Подадено от сървъра известие на Apple)

За да използвате Apple Push Notification Service (Подадено от сървъра известие на Apple) (APN), Вашите macOS, iOS, tvOS и watchOS устройства се нуждаят от постоянна връзка със сървърите на Apple през Ethernet, клетъчни данни (ако има възможност) или Wi-Fi.

Проверете необходимите портове и хостове

Ако използвате защитна стена или частно Име на точка за достъп за клетъчни данни, Вашите устройства на Apple трябва да могат да се свързват към определени портове на определени хостове:

 • TCP порт 5223 за съобщаване с APN.
 • TCP порт 443 или 2197 за изпращане на известия до APN.

TCP порт 443 се използва по време на пускане в действие на устройството и след това като запасен порт, ако устройствата не могат да достигнат APN на порт 5223. Свързването на порт 443 използва прокси, стига проксито да позволява съобщаването да премине без разшифроване.

Сървърите на APN използват равномерно натоварване, за да не се свързват винаги устройствата Ви със същия публичен IP адрес за известия. Най-добре е да позволите на устройството си да осъществява достъп до тези портове на целия адресен блок 17.0.0.0/8, който е присвоен на Apple.

Ако не можете да разрешите достъпа до целия адресен блок 17.0.0.0/8, отворете достъпа през същите портове до тези мрежови обхвати на IPv4 или IPv6:

IPv4

 • 17.249.0.0/16
 • 17.252.0.0/16
 • 17.57.144.0/22
 • 17.188.128.0/18
 • 17.188.20.0/23

IPv6

 • 2620:149:a44::/48
 • 2403:300:a42::/48
 • 2403:300:a51::/48
 • 2a01:b740:a42::/48

Дата на публикуване: