Преглед и редактиране на името на вашата точка за достъп (APN) на iPhone и iPad

Научете как да преглеждате и редактирате APN за услуги за клетъчни данни на вашия iPhone и iPad.

Името на точката за достъп (APN) дефинира мрежовия път за цялата свързаност на клетъчните данни. Някои оператори изискват да въведете настройките на APN, за да настроите вашата клетъчна услуга.

Можете да редактирате или преглеждате своя APN на iPhone и iPad само ако вашият оператор го позволява. Ако не можете да промените настройките на APN, се свържете с вашия оператор.

Преглед и редактиране на вашите APN настройки

Ако въведете неправилни настройки на APN, може да загубите свързаността на клетъчните данни и да бъдете таксувани допълнително. Не редактирайте APN, освен ако не е указано от вашия оператор или администратор на мобилно устройство. Свържете се с вашия оператор, за да потвърдите правилните настройки на APN.

Ако операторът го позволи, можете да прегледате вашите APN настройки на едно от следните места:

  • Settings (Настройки) > Cellular (Клетъчни) > Cellular Data Options (Опции за клетъчни данни) > Cellular Network (Клетъчна мрежа)
  • Settings (Настройки) > Mobile Data (Мобилни данни) > Mobile Data Options (Опции за мобилни данни) > Mobile Data Network (Мобилна мрежа за данни).

Ако устройството ви няма нито една от тези опции, се свържете с вашия оператор.

За да промените настройките, докоснете всяко поле и въведете данните от вашия оператор. Настройките трябва да се запазват автоматично. В зависимост от оператора, може да не успеете да промените настройките на клетъчните данни. Ако вашият оператор се нуждае от друга настройка на APN е възможно да можете да използвате конфигурационен профил с правилната настройка.

Освен ако не използвате конфигурационен профил, актуализирането на iOS нулира всички промени, направени в настройките ви за APN. Ако редактирате вашите APN настройки преди да актуализирате iOS, те ще се върнат до стойностите по подразбиране. Може да се наложи да въведете отново настройките си след актуализация на iOS.

Нулиране на вашите APN настройки

За да се върнете към информацията за APN по подразбиране на вашия оператор, отидете на Settings (Настройки) > Cellular (Клетъчни) > Cellular Data Network (Клетъчна мрежа за данни) > Reset Settings (Нулиране на настройките). Ако сте инсталирали конфигурационен профил, вместо това ще се използва информацията за профила по подразбиране.

Ако използвате iPhone или iPad в корпоративна среда, може да се наложи да се свържете с администратора на мобилното си устройство за да промените името на вашата точка за достъп (APN). Ако промените настройките на APN, които администратор на мобилно устройство е настроил за вас от конфигурационен профил, ето как да ги промените отново:

  • В iPhone: Отидете на Settings (Настройки) > Cellular (Клетъчни)> Cellular Data Network (Клетъчна мрежа за данни), след това докоснете Reset Settings (Нулиране на настройките).
  • В iPad: Премахнете конфигурационния профил и го добавете отново.

Ако сте администратор на мобилно устройство, можете да използвате Apple Configurator, macOS Server Profile Manager или друго решение за управление на мобилни устройства, за да промените APN и други разширени настройки.

Дата на публикуване: