Бележки по изданията на Apple School Manager

Научете за актуализациите и промените, които въвеждаме в Apple School Manager. Актуализациите са кумулативни, така че при стартирането на Apple School Manager разполагате с най-новите му функции. По-долу можете да прегледате всички функции, включени във всяко отделно издание.

октомври 2022 г.

 

май 2022 г.

 • Добавена поддръжка за федерирано удостоверяване с Google Workspace. Научете повече
 • Актуализиран потребителски интерфейс за Preferences (Предпочитания), Users (Потребители) и Devices (Устройства).

     


октомври 2021 г.

 • Administrators (Администратори), Site Managers (Управители на сайт) или People Managers (Управители на личния състав) вече могат да одобряват или отхвърлят управлявани Apple ID, заявени от преподаватели в приложението Schoolwork. Научете повече
 • Administrators (Администратори) могат да разрешат функцията Improving Schoolwork (Подобряване на Schoolwork), която позволява на Apple да събира данни по начин, който не позволява установяване на самоличност, за да подобри приложението Schoolwork. Научете повече

     


август 2021 г.

Добавена е възможност за синхронизиране на данни от Student Information System (Информационна система за учащи, SIS) 30 дни преди началото на учебен срок, ако вашата SIS поддържа тази опция. Научете повече

     


август 2020 г.

 • Поддръжка на System for Cross-domain Identity Management (Система за управление на самоличности между домейни) (SCIM). Научете повече
 • Актуализиран е потребителският интерфейс за управление на устройства, включително подобрено филтриране и групово управление на устройства.

     


юни 2020 г.

Добавена е поддръжка за две нови предимства за предоставяне на достъп до портала за бета-тестване на AppleSeed за ИТ.

     


май 2020 г.

Administrators (Администратори) могат да конфигурират сътрудничеството за автоматично приемане на споделяне между потребители в една и съща организация. По подразбиране тази настройка е изключена за всички файлове, споделяни от Students (Учащи).

     


април 2020 г.

Вече може да премахнете федерирани домейни от Apple School Manager.

     


март 2020 г.

 • Новите домейни, добавени към Apple School Manager, ще трябва да бъдат проверени, преди да бъдат създадени управлявани Apple ID, използващи този домейн. Научете повече
 • Поддръжка за Infinite Campus OneRoster v1.1.

     


февруари 2020 г.

Вече може да се закупуват потребителски приложения в Apple School Manager.

     


септември 2019 г.

 • User Account Lookup, който е активиран по подразбиране, позволява на потребителите да търсят информация за контакт за други потребители и групи във вашата организация в Apple School Manager. Изисква iOS 13, iPad OS 13 или macOS 10.15. Научете повече
 • Вече можете да задавате кратки имена на класовете в Apple School Manager.
 • Можете да изберете с кого могат да споделят потребителите, когато използват документи на Pages (Страници), Numbers (Числа) и Keynote (Важни бележки), Notes (Бележки), Reminders (Напомняния) и други файлове в iCloud Drive. Научете повече

     


юни 2019 г.

Apple School Manager може да се използва на iPad.

     


март 2019 г.

Поддръжка за федерирано удостоверяване с Microsoft Azure Active Directory. Научете повече

     


февруари 2019 г.

 • Разделът MDM Servers (Сървъри за MDM) сега се намира в раздел Settings (Настройки).
 • Сега можете да конфигурирате Default Device Assignment (Присвояване на устройства по подразбиране) в Settings (Настройки) > Device Management Settings (Настройки за управление на устройства), както и в Settings (Настройки) > MDM Servers (Сървъри за MDM).

     


януари 2019 г.

По подразбиране преподавателите вече могат да създават, редактират и изтриват класове в Apple School Manager.

     


декември 2018 г.

Администраторите могат да дават достъп на управляваните Apple ID до инструментите за обработка на данни и поверителност на Apple на адрес privacy.apple.com. Тази функция позволява на всички акаунти в организацията да влизат и да заявяват копие на данните, съхранявани от Apple, които са свързани с техните управлявани Apple ID.

     


септември 2018 г.

 • Създаваните ръчно класове, които нямат информация за курс, вече ще се синхронизират с MDM.
 • Приложенията за tvOS вече са налични в Apps and Books (Приложения и книги).

     


юни 2018 г.

Вече можете да редактирате полето Class Name (Име на класа) за класовете, които са създадени ръчно или са импортирани от SIS или SFTP.

     


март 2018 г.

Всички управлявани Apple ID вече имат 200 GB място за съхранение в iCloud.

     


януари 2018 г.

 • Apps and Books (Приложения и книги) в Apple School Manager вече поддържа повече от 500 местоположения.
 • Apps and Books (Приложения и книги) в Apple School Manager включва няколко подобрения в производителността за организациите с голям брой местоположения, купувачи или лицензи.
 • Нанесени са подобрения в страниците за рецензия на продукти в Apps and Books (Приложения и книги) в Apple School Manager.
 • Вече можете да подавате обратна връзка за Apple School Manager. Щракнете върху името си в горния десен ъгъл, след което изберете Provide Feedback (Предоставяне на обратна връзка) от менюто.

     


ноември 2017 г.

Вече можете да правите покупки и да прехвърляте лицензи в Apps and Books (Приложения и книги) в Apple School Manager.

     


септември 2017 г.

 • Сървърите за MDM вече могат да се задават като сървъри по подразбиране в зависимост от типа устройство. Можете например да зададете един сървър като сървър по подразбиране за Mac и друг сървър – като сървър по подразбиране за iPhone и iPad.
 • Когато създавате CSV файл с информация за влизане за акаунтите, CSV файлът вече съдържа колони за номер и ИД на лицето.
 • Вече можете да преглеждате класовете, в които участва даден учащ или преподавател, на страницата Accounts (Акаунти).

     


август 2017 г.

 • API на MDM за списък на класа вече включва имейл адреса и потребителското име в SIS за даден потребител в Apple School Manager.
 • Apple School Manager вече озаглавява класовете, които създавате ръчно, с комбинация от номера на класа, името и/или номера на курса.
 • Временните пароли вече са валидни за 90 дни.

     


юни 2017 г.

 • Когато създавате данни за влизане за учащите, вече можете да задавате конкретна стойност за кода за достъп.
 • Вече можете да мигрирате в Apple School Manager акаунти, които са само за VPP, дори ако сте забравили да ги включите в първоначалната миграция в Apple School Manager.
 • Администраторите вече могат да задават езика и часовата зона, които ще се използват в имейлите, изпращани от Apple School Manager.
 • Вече можете да създавате отново изтрити преди това местоположения със същата стойност за location_id.

     


май 2017 г.

 • Нов, изчистен дизайн и потребителски интерфейс.
 • Поддръжка за интеграция на PowerSchool 9.0 SIS
 • Въведен е изглед Activity (Дейност), който регистрира всички действия, включително тези, изпълнявани във фонов режим.
 • Увеличаване на поддръжката за до 5 администраторски акаунта.
 • Възможност за изтриване на неизползвани и неактивни акаунти.
 • Подобрено търсене и филтриране за акаунтите и класовете.
 • Възможност за прилагане на промени във формата на управляван Apple ID на съществуващи потребители.
 • Форматът на управляван Apple ID вече може да включва потребителското име на потребител в SIS.
 • Имейлите за подновяване на парола вече са локализирани.

     


март 2017 г.

 • Вече можете да присвоявате до 15 местоположения на учащ или член на персонала, както и до 15 преподаватели на клас, когато използвате SFTP за създаване на потребители и класове.
 • Интеграцията на Infinite Campus SIS вече ще поддържа няколко учители на клас.

     


януари 2017 г.

 • Потребителите могат да преглеждат и актуализират настройките на управлявания Apple ID, като влязат в страницата на акаунта към Apple ID, iCloud Preferences (Предпочитания за iCloud) в macOS или iCloud Settings (Настройки за iCloud) в iOS.

     


декември 2016 г.

     


ноември 2016 г.

 • Вече не се нуждаете от уникален имейл адрес, свързан с управляван Apple ID. Можете да използвате имейл адрес, който вече е свързан със съществуващ Apple ID.
 • Администраторите, мениджърите и преподавателите могат да променят личните си данни. За да редактирате информацията за акаунта, щракнете върху името си в горния десен ъгъл и изберете My Profile (Моят профил). 
 • Не е нужно учащите да въвеждат допълнителен 6-цифрен код, когато влизат със своя управляван Apple ID на Mac, който е собственост на учебното заведение.
 • Администраторите и мениджърите могат да изтеглят отново шаблони за SFTP от раздела с информация Location (Местоположение).
 • Свържете своя публичен сайт на iTunes U с Apple School Manager чрез новия раздел на iTunes U.

     


октомври 2016 г.

 • Когато създавате потребители чрез SFTP, вече можете да включите sis_username.
 • Когато създавате класове чрез SFTP, вече можете да укажете до трима преподаватели.
 • Когато използвате SFTP, вече можете да качвате разделени с точка и запетая CSV файлове.
 • Шаблонните файлове за качвания в SFTP са актуализирани, така че да съдържат повече примерни данни. Научете как да използвате и качвате шаблони на SFTP.

     


септември 2016 г.

 • Вече можете да създадете клас чрез SFTP или SIS, без да има прикачени преподаватели към него. Ако няма преподаватели, към този клас трябва да има прикачени учащи. Не е възможно да има клас, в който няма нито преподаватели, нито учащи.
 • Учащите, създадени чрез SFTP, вече наследяват правилата за пароли по подразбиране за местоположението, към което са присвоени. Научете за полето password_policy в CSV файла Students (Учащи).
  Тази функция е актуализирана през декември 2016 г.
 • Решени са проблеми при записването на промени по името на местоположението.
 • Apple School Manager вече ви предоставя списък с потребителите, създадени без свързан имейл адрес.
 • В раздела с информация Location (Местоположение) администраторите, локалните мениджъри, мениджърите на човешки ресурси, както и който и да е мениджър в централния офис, могат да преглеждат хронологията с акаунти на учащи, които са били преглеждани.
 • Вече могат да се изтриват местоположения, ако към тях няма прикачени персонал, учащи и класове.
 • Асистентът за настройка (в Стъпка 3) показва подобрено очаквано време за създаване на управлявани Apple ID.
 • Подобрено съобщаване на грешки във връзката на SFTP.
 • Когато изпращате масово потребителски имена и пароли, всички получатели получават успешно идентификационните си данни.

     


август 2016 г.

 • Поддръжка за Infinite Campus с версия 1629 или по-нова.
 • Управляваните Apple ID вече могат да се генерират посредством качване на CSV файлове чрез SFTP. Това замени ръчното качване в портала на Apple School Manager.
 • Новите CSV шаблони са базирани на стандартни опции за експортиране за SIS.
 • Състоянието на връзката на SFTP се показва в Apple School Manager. 
 • Допълнителни опции за персонализиране на форматите на управляваните Apple ID чрез добавяне на разделители или текст между маркерите.
 • Поддръжка за организации с повече от 50 000 управлявани Apple ID.
 • Администраторите и мениджърите вече могат да нулират телефонните номера за проверка за управляваните от тях потребители.
 • Значките New (Нов) и Active (Активен) в Apple School Manager ви помагат да идентифицирате потребителите, които все още не са влезли в акаунта си.
 • Подобрения в ПИ на ролите с цел изясняване на правомощията на акаунтите.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: