Използване на Suica на iPhone или Apple Watch в Япония

Плащането за пътувания и в магазини никога не е било по-лесно и удобно. Научете къде и как да плащате със Suica на своя iPhone и Apple Watch.

За да използвате Suica с Apple Pay, ви е необходим iPhone 8, iPhone 8 Plus или по-нов модел или Apple Watch Series 3 или по-нов модел. Можете също да използвате iPhone 7, iPhone 7 Plus или Apple Watch Series 2, който е закупен в Япония. Научете как да настроите карта Suica с Apple Pay.

Използване на карта Suica за плащане за пътувания

Можете да използвате Suica с Apple Pay за плащане за пътувания навсякъде, където можете да използвате физическа карта Suica или се приемат оперативно съвместими IC карти. Ако картата Suica е зададена като картата за Express Transit, задръжте горната част на iPhone или Apple Watch до скенера за билети на не повече от няколко сантиметра, когато преминавате през мястото за валидиране на билети. Вашият iPhone или Apple Watch трябва да е включен, но не е необходимо да е свързан с мрежа. Не е необходимо да събуждате или отключвате устройството или да отваряте приложение, когато преминавате през мястото за валидиране на билети. Ще видите Done (Готово) и отметка на дисплея.

На iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR разполагате с резервен заряд за вашите карти за Express Transit, който е наличен за максимално време от пет часа, когато iPhone трябва да се зареди. За да разберете дали картите за Express Transit са налични, когато iPhone трябва да се зареди, натиснете страничния бутон. Честото извършване на това действие може да намали значително резервния заряд за картите за Express Transit. Ако изключите вашия iPhone, тази функция няма да е налична.

Suica, използвана на iPhone

Ако картата Suica не е настроена за Express Transit, е необходимо да използвате Face ID или Touch ID, когато преминавате през мястото за валидиране на билети. На Apple Watch щракнете двукратно върху страничния бутон за достъп до картите си и плъзнете, за да изберете картата Suica. След това задръжте дисплея до скенера за билети, когато преминавате през мястото за валидиране на билети.

Може да е необходимо служител на станцията да провери вашата карта Suica в Apple Pay. В този случай включете Service Mode на устройството, преди да го подадете на служителя:

 • Ако използвате iPhone, отворете Wallet и докоснете картата, докоснете More info (Още информация) и отворете Service Mode.
 • Ако използвате Apple Watch, свалете го от китката си, въведете паролата, за да го отключите, и щракнете двукратно върху страничния бутон. След това изберете картата Suica, задръжте екрана натиснат, докоснете Service Mode и помолете служителя на станцията да задържи вашия Apple Watch с дисплея надолу.

Промяна на картата Suica за Express Transit

Първата добавена в Wallet карта Suica е вашата карта за пътуване за Express Transit. Ако добавите повече карти Suica и желаете да промените картата за Express Transit, следвайте тези стъпки.

iPhone

 1. Отидете в Settings (Настройки) > Wallet & Apple Pay.
 2. Докоснете Express Transit Card (Карта за Express Transit), изберете друга карта Suica и извършете удостоверяване с Face ID, Touch ID или парола.

Apple Watch

 1. Отворете приложението Watch на вашия iPhone.
 2. Отидете в раздела My Watch и докоснете Wallet & Apple Pay > Express Transit Card (Карта за Express Transit).
 3. Изберете друга карта и потвърдете чрез въвеждане на парола на своя Apple Watch.

Използване на карта Suica в магазини

В магазините, които приемат Suica, е показан знака за плащане със Suica.

Знак за плащане със Suica

Може да е необходимо да изберете опцията Suica на терминала при плащането или да уведомите служителя на касата, че ще платите със Suica.

Ако картата Suica е зададена като картата за Express Transit, задръжте горната част на iPhone или дисплея на Apple Watch до безконтактния четец на не повече от няколко сантиметра, докато не видите Done (Готово) и отметка на дисплея. Не е необходимо да събуждате или отключвате устройството или да отваряте приложение, за да извършите покупката.

На iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR разполагате с резервен заряд за вашите карти за Express Transit, който е наличен за максимално време от пет часа, когато iPhone трябва да се зареди. За да разберете дали картите за Express Transit са налични, когато iPhone трябва да се зареди, натиснете страничния бутон. Честото извършване на това действие може да намали значително резервния заряд за картите за Express Transit. Ако изключите вашия iPhone, тази функция няма да е налична.

Ако картата Suica не е зададена като карта за Express Transit, но е зададена като карта за плащане по подразбиране:

 • На iPhone използвайте Face ID или поставете пръст върху Touch ID и задръжте горната част на вашия iPhone до безконтактния четец на не повече от няколко сантиметра, докато не видите Done (Готово) и отметка на дисплея.
 • Ако използвате Apple Watch, щракнете двукратно върху страничния бутон и приближете дисплея до безконтактния четец на не повече от няколко сантиметра.

Ако картата Suica не е зададена като платежна карта по подразбиране:

 • На iPhone X или по-нов модел щракнете двукратно върху страничния бутон. На iPhone 8 задръжте горната част на вашия iPhone близо до безконтактния четец, без да поставяте пръст върху Touch ID. Когато картата по подразбиране се покаже, я докоснете и изберете желаната карта. За да извършите плащането, използвайте Face ID или поставете пръст върху Touch ID и задръжте горната част на вашия iPhone до безконтактния четец на не повече от няколко сантиметра, докато не видите Done (Готово) и отметка на дисплея.
 • На Apple Watch щракнете двукратно върху страничния бутон за достъп до картите в Apple Pay и плъзнете, за да изберете картата Suica. За да извършите плащането, приближете дисплея на Apple Watch до безконтактния четец на не повече от няколко сантиметра.

Проверка на баланса по карта Suica

Ако използвате iPhone, отворете Wallet и докоснете картата Suica. Ще се покаже текущият баланс.

На Apple Watch отворете Wallet, докоснете картата Suica и превъртете надолу чрез Digital Crown, за да видите текущия баланс.

Текущ баланс по карта Suica на iPhone и Apple Watch

Добавяне на парични средства в карта Suica

За да добавите парични средства в Suica, настройте поддържана кредитна или предплатена карта в Apple Pay.

На iPhone отворете Wallet и докоснете картата Suica, в която желаете да добавите парични средства. Докоснете More info (Още информация), докоснете Add Money (Добавяне на парични средства), изберете сумата и докоснете Add (Добавяне). Изберете картата, чрез която желаете да платите, и използвайте Face ID или поставете пръст върху Touch ID, за да извършите трансакцията.

На Apple Watch:

 1. Отворете Wallet.
 2. Докоснете картата Suica.
 3. Докоснете Add Money (Добавяне на парични средства) и следвайте инструкциите на екрана.

Преди началото на пътуването се уверете, че разполагате с достатъчно парични средства по картата Suica в Apple Pay за цялото пътуване. Или се уверете, че имате кредитна или предплатена карта в Apple Pay, с която можете да платите билета. Също се уверете, че зарядът на батерията е достатъчен, за да издържи цялото пътуване.

Използване на приложението Suica

След като изтеглите приложението Suica, можете да го използвате за допълнителни услуги във връзка с картата ви. Можете например да извършвате следното:

 • Създаване на нова карта Suica
 • Създаване или промяна на план за пътуване
 • Закупуване на билет за Shinkansen или Green Car*
 • Настройване на автоматично повторно зареждане (само с View Card)
 • Настройване или промяна на известията, които получавате от JR East

*Можете да закупувате билети за Shinkansen за линиите Tohoku, Yamagata, Akita, Hokkaido, Joetsu и Hokuriku Shinkansens. Можете да закупувате билети за Green Car единствено за влакове на JR East.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уеб сайтове, които не са управлявани или тествани от Apple, се предоставя без препоръки или одобрение. Apple не поема отговорност по отношение на избора, производителността или употребата на уеб сайтове и продукти на трети лица. Apple не гарантира точността или надеждността на уеб сайтовете на трети лица. Рисковете са неминуеми при използването на интернет. Свържете се с търговеца за допълнителна информация.

Дата на публикуване: