Ако балансът на вашата транзитна карта не се актуализира в приложението Wallet

Когато добавите пари към транзитната си карта в Wallet и балансът не се актуализира, вижте какво можете да направите.

Проверете своите трансакции с кредитни, дебитни или предплатени карти

Вижте трансакциите за разплащателната карта, която сте използвали за добавяне на пари към транзитната карта, която имате в приложението Wallet. Ако видите таксуването в хронологията на трансакциите, балансът на вашата транзитна карта може да е правилен, дори ако балансът в приложението Wallet показва различна сума.

Ако балансът на вашата транзитна карта не е правилен

  1. Отворете приложението Wallet на своя iPhone.
  2. Докоснете своята транзитна карта, след което докоснете бутона за допълнителна информация Допълнителна информация.
  3. Включете Service Mode (Режим обслужване) и извършете удостоверяване с Face ID, Touch ID или код за достъп.

За да изключите Service Mode (Режим обслужване), докоснете картата.

Ако балансът ви все още не е правилен, рестартирайте своя iPhone.

Дата на публикуване: