Ако балансът на вашата карта за пътуване не се актуализира в приложението Wallet

Когато добавите пари към картата си за пътуване в Wallet и балансът не се актуализира, вижте какво можете да направите.

Ако балансът на картата ви за пътуване не е правилен

Първо, рестартирайте вашия iPhone. Ако балансът ви все още не е правилен, изпълнете следните стъпки:

  1. Отворете приложението Wallet на вашия iPhone.
  2. Докоснете своята карта за пътуване, след което докоснете бутона за допълнителна информация Допълнителна информация.
  3. Включете Service Mode (Режим на обслужване) и извършете удостоверяване с Face ID, Touch ID или код за достъп.
  4. За да изключите Service Mode (Режим на обслужване), докоснете картата.
  5. Вижте дали балансът ви е актуализиран.

Ако смятате, че трансакциите ви не са точни след изключване или включване на Service Mode (Режим на обслужване), свържете се с издателя на вашата карта за пътуване, за да проверите.

Уверете се, че сте били таксувани

Вижте трансакциите за разплащателната карта, която сте използвали за добавяне на пари към картата за пътуване, която имате в приложението Wallet. Ако видите таксуването в хронологията на трансакциите, балансът на вашата карта за пътуване може да е правилен, дори ако балансът в приложението Wallet показва различна сума.

Дата на публикуване: