Ако не можете да добавите карта към Apple Wallet (Apple Портфейл), която да използвате с Apple Pay

Научете какви стъпки да предприемете, ако не можете да добавите карта към приложението Wallet (Портфейл), която да използвате с Apple Pay.

  1. Проверете дали можете да използвате Apple Pay:
  2. Проверете за прекъсвания на услугите или проблеми с връзката.
  3. Свържете се с банката или издателя на картата си, ако видите следните съобщения за грешка при добавянето на картата в Apple Wallet: 
    • Картата не може да бъде добавена 
    • Невалидна карта 
    • Лимит на устройството на картата 

Apple не се занимава с одобряване или отхвърляне на карти за използване с Apple Pay. Ако вашата карта е била отхвърлена, свържете се с банката си или с издателя на картата.

Ако имате нужда от помощ при добавянето на карта, научете как да настроите Apple Pay.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: