Ако не можете да добавяте карти в Wallet за използване с Apple Pay

Получете помощ за добавянето на карти в Wallet за използване с Apple Pay.

Уверете се, че можете да добавите карта

Ако не можете да добавите карта в Wallet за използване с Apple Pay, прегледайте Apple Pay на страницата за системно състояние. Ако има проблем, опитайте да добавите карта отново след разрешаването му.

Ако няма проблем, следвайте тези стъпки, за да се уверите, че можете да добавите карта в Wallet:

Услугата Apple Pay не е налична за лица на възраст под 13 години. Възрастта е различна в зависимост от държавата или региона. За да изпращате и получавате парични средства през Apple Pay или да получите карта Apple Cash, трябва да сте навършили 18 години и да живеете в САЩ. Тези услуги се предоставят от Green Dot Bank, член на FDIC. Научете повече за изпращането и получаването на парични средства.   

Опитайте да добавите карта

След всяка стъпка проверявайте дали можете да добавите картата в Wallet:

 1. Уверете се, че се намирате в поддържана държава или регион.
 2. Рестартирайте своя iPhone, iPadApple Watch или Mac.
 3. Актуализирайте до най-новата версия на iOS, watchOS или macOS.

Ако все още не можете да добавите карта, се свържете с вашата банка или издателя на картата ви за помощ.

Възможно е да е необходимо да изтеглите приложение от вашата банка или издателя на картата ви, за да добавите карта в Wallet. В Континентален Китай може да се наложи да създадете или актуализирате 6-цифрен код за достъп.

Как се добавя ръчно карта в Wallet

 1. Отворете приложението Wallet на вашия iPhone и докоснете бутона за добавяне .
 2. Докоснете Continue (Продължи), след което докоснете Enter Card Details Manually (Ръчно въвеждане на данни за карта).
 3. Въведете вашата карта и докоснете Next (Напред).
 4. Въведете необходимата информация.

Ако сте в Хонконг

Ако трябва да добавите дебитна карта China UnionPay от HSBC или Hang Seng Bank, въведете пълния номер от седемнадесет или деветнадесет цифри от лицевата страна на вашата карта. Това включва шест нерелефни цифри, десет или дванадесет релефни цифри и една по-малка релефна цифра.

Ако бутонът (+) не се показва в Wallet

Ако бутонът Add (Добавяне) не се показва при отваряне на приложението Wallet, може да е зададен грешен регион на устройството ви. Най-напред се уверете, че се намирате в държава или регион, който поддържа Apple Pay. След това изпълнете тези стъпки, за да зададете региона за устройството си:

На iPhone или iPad

 1. Отворете приложението Settings (Настройки) и докоснете General (Общи).
 2. Докоснете Language & Region (Език и регион) и след това докоснете Region (Регион).
 3. Изберете вашия регион и докоснете Done (Готово).

На Apple Watch

 1. Отворете приложението Watch на вашия iPhone.
 2. Докоснете раздела My Watch и след това докоснете General (Общи).
 3. Докоснете Language & Region (Език и регион) и след това докоснете Region (Регион).
 4. Изберете вашия регион.

 

На MacBook Pro с Touch ID

 1. Отворете менюто Apple ().
 2. Щракнете върху Language & Region (Език и регион) и след това изберете региона.*

*Не можете да добавяте Apple Cash на Mac.

 

След като изпълните тези стъпки, отворете приложението Wallet и потърсете бутона Add (Добавяне). Ако все още не го виждате, се свържете с отдела за поддръжка на Apple.

Ако се нуждаете от помощ с добавянето на Apple Card към устройството ви

 1. Apple Card се издава от клон на Goldman Sachs Bank USA, Salt Lake City. Apple Card се предлага единствено в САЩ.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: