Използване на презентации на Keynote в iBooks Author

Може да използвате презентация на Keynote в iBooks Author, включително поддържани преходи и компилации.

Тази статия е архивирана и вече не се актуализира от Apple.

Ако вече сте създали презентация с Keynote, може да плъзнете и пуснете файла в графичен обект на Keynote в iBooks Author. 

За да добавите файл на Keynote, създаден с Keynote 6.0 или по-нова версия, трябва да разполагате с най-актуалната версия на Keynote, инсталирана на вашия Mac.

Преходи и компилации

Keynote 6.0 и по-нови версии

При импортиране на файл с презентация на Keynote за Mac 6.0 или по-нова версия, всички преходи и компилации се поддържат, с изключение на:

 • Screech (Скърцане)
 • Sparkle Transition (Искрящ преход)
 • Shimmer Transition (Бляскав преход)
 • Trace (Проследяване)
 • 3D chart effects (Ефекти на 3D графика)

Keynote '09

Следните преходи и компилации работят с графичния обект на Keynote, когато импортирате файл с презентация от по-стара версия на Keynote:

Преходи

 • Magic Move (Магическо движение)
 • Cube (Куб)
 • Dissolve (Преливане)
 • Drop (Пускане)
 • Flip (Прелистване)
 • Flop (Плясък)
 • Iris (Ирис)
 • Motion Dissolve (Преливащо движение)
 • Move In (Движение навътре)
 • Page Flip (Прелистване на страница)
 • Pivot (Въртене)
 • Push (Изместване)
 • Reveal (Откриване)
 • Scale (Мащабиране)
 • Twirl (Завъртане)
 • Twist (Извиване)
 • Wipe (Изтриване)

Компилации

 • Appear or Disappear (Поява или изчезване)
 • Cube (Куб)
 • Dissolve (Преливане)
 • Drop (Пускане)
 • Move In or Move Out (Движение навътре или навън)
 • Pivot (Въртене)
 • Scale (Мащабиране)
 • Twirl (Завъртане)

Неподдържаните компилации и преходи ще се заместят с Dissolve (Преливане).

Интерактивни графики

Интерактивните графики от Keynote 6.0 или по-нови версии не се поддържат. Най-добре е те да не се използват във файлове на Keynote, които планирате да използвате в iBooks Author.

Самоизпълняващи се и записани презентации

Самоизпълняващите се презентации и записаните презентации с дикторски текст може да не работят, както се очаква. Читателите може да преглеждат и да преминават напред ръчно в презентацията ви, но записаният текст и синхронизацията на времето няма да са налични.

Ако сте избрали да продавате книги в iBooks Store и изберете да използвате DRM защита за книгата си, видео и аудио съдържанието, включено в графичния обект на Keynote, ще бъде защитено с DRM при изтегляне на книгата от iBooks Store.

Информация за „Plays on page“ („Изпълнява се на страницата“) и „Plays automatically“ („Изпълнява се автоматично“)

iBooks Author 2.2 и по-новите версии включват нова опция за изпълнение на презентацията ви в Keynote директно на страницата вместо в задължителен режим на цял екран. Избирането на тази опция позволява на читателите да взаимодействат с графичните обекти директно на страницата. Ако е зададена настройка за изпълнение на страницата, авторът може да задава автоматично възпроизвеждане на презентациите при отваряне на страницата от читателя. Въпреки това трябва да разполагате с най-новата версия на iBooks (която се предоставя с Yosemite) за преглед на презентациите.

Тези опции са налични във функцията за преглед Widget (Графични обекти).

Научете повече

 • Файловете на Keynote може да съдържат мултимедия (като например изображения, филми и аудио), но не използвайте файловете на Keynote само за добавяне на мултимедия към книгата ви. Вместо това използвайте графичен обект Media (Мултимедия) или плъзнете мултимедия директно в страница от книгата. Научете как да добавяте мултимедийни файлове в iBooks Author.
 • Ако създавате книга за Mac или iPad с Retina дисплей, задайте размера на слайдовете в Keynote на 2048 x 1536. Ако създавате книга за iPad без Retina дисплей, използвайте размера за слайдове по подразбиране в Keynote от 1024 x 768. Потърсете помощ за оптимизиране на вашата книга за различни устройства.
Дата на публикуване: