Вижте историята на покупките си за App Store, iTunes Store и др.

За да видите кои приложения, музика и друго съдържание сте закупили, разгледайте историята на покупките си. Можете също да видите начина на плащане и устройството, през което сте закупили стоката.

Вижте списък с покупките си от App Store, iTunes Store, Apple Books и приложението Apple TV.

Показване на историята на покупките


За да отпишете абонамент или да изтеглите отново нещо, което сте закупили, не е нужно да преглеждате историята на покупките си. 

Отписване на абонамент

Повторно изтегляне на приложения, музика, филми и още.


Как да видите скорошните покупки в мрежата

 1. Отворете reportaproblem.apple.com.
 2. Впишете се със своите Apple ID и парола. 
 3. Появява се списък на скорошните ви покупки. Ако не сте сигурни за какво сте таксувани, но знаете точната сума, потърсете сумата. Ако има проблем със стока, която сте закупили, използвайте този уебсайт, за да съобщите за проблема на Apple.

За да видите такси от по-стари покупки, може да се наложи да разгледате историята на покупките си в Settings (Настройки) или App Store.

Научете какво да направите, ако не виждате стоката, която търсите, или ако виждате неочаквани такси.


Вижте хронологията на покупките си на вашия iPhone, iPad или iPod touch

 1. Отворете Settings (Настройки). 
 2. Докоснете името си, след което докоснете Media & Purchases (Медия и покупки). Може да бъдете помолени да се впишете в системата.
 3. Докоснете Purchase History (История на покупките).
  iPhone показва избора Purchase History (История на покупките) в меню Settings (Настройки).
 4. Появява се историята на покупките Ви. Ако искате да видите покупки, направени преди повече от 90 дни, докоснете Last 90 Days (Последните 90 дни), след което изберете различен времеви отрязък.

Научете какво да направите, ако не виждате стоката, която търсите, или ако виждате неочаквани такси.


Вижте хронологията на покупките на компютъра си

 1. Отворете приложението Music или iTunes. От лентата с менюта в горната част на екрана изберете Account (Профил), след което щракнете върху View My Account (Преглед на моя профил).
 2. На страницата Account Information (Информация за профила) превъртете надолу до Purchase History (Хронология на покупките). До Most Recent Purchase (Най-новата покупка) щракнете върху See All (Преглед на всички).
  Mac, показващ връзката към хронологията на покупките в приложението Music (Музика).
 3. Намерете стоката. Може да е необходимо известно време, за да се покаже хронологията на покупките ви. Ако искате да видите покупки, които сте направили преди повече от 90 дни, щракнете върху Last 90 Days (Последните 90 дни), след което изберете период от време.

Научете какво да направите, ако не виждате стоката, която търсите, или ако виждате неочаквани такси.


Ако не можете да намерите стока в хронологията на покупките си

Ако не можете да намерите търсената стока, опитайте тези неща, преди да се свържете с Apple.

Разберете дали член на семейството ви е закупил стоката

Ако използвате Family Sharing, хронологията на покупките ви показва покупки, които сте направили с помощта на вашия Apple ID, но няма да видите какво са купили други членове на семейството. За да видите какво са закупили други членове на семейството, впишете се с техния Apple ID.

Ако членовете на семейството имат достъп до Вашето устройство, може да искате да се изисква парола за всяка покупка.

За да управлявате какво купуват децата на собствените си устройства,включете Ask to Buy (Запитване за закупуване).

Проверете дали сте закупили стоката с различен Apple ID

Ако не виждате стока в хронологията на покупките си, може да сте влезли с друг Apple ID, когато сте направили покупката. Впишете се с този Apple ID, за да проверите дали покупките ви са били фактурирани на този профил. 

Впишете се с вашия Apple ID.


Ако видите покупки, които не разпознавате, или неочаквани такси


Научете повече


Наличностите в магазина и характеристиките може да варират в различните държави или региони. Научете какво се предлага във вашата държава или регион.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: