Поправете датата на покупка или датата на изтичане на Вашето споразумение AppleCare

Ако искате да обновите сведенията в нашите записи за покупката или споразумението, ние сме тук, за да ви помогнем.

Научете повече за предоставените сведения

Разбирането на ограниченията на системата за покритие на обслужването на Apple („Система“) може да помогне да се избегнат проблеми. Информацията, съдържаща се в Системата, е предназначена да помогне на клиентите да определят дали обслужването на техните продукти е покрито при условията на ограничената гаранция на Apple или на договор за разширено обслужване на Apple, като например AppleCare Protection Plan и AppleCare+.

За клиенти, чиито продукти са обхванати от законите или разпоредбите за защита на потребителите в тяхната страна, регион или държава на покупка, покритието на обслужването, описано в Системата, може да не отразява всички права и средства за защита, предоставени от такива закони и разпоредби за защита на потребителите. Това може да включва правото на клиентите в Калифорния и други юрисдикции на удължаване на гаранционния срок с броя цели дни, в които продуктът не е бил на разположение на клиента заради гаранционни поправки. За да изчисли броя на дните, с които се удължава гаранционният срок, Apple може да изиска от клиентите да представят оригиналната касова бележка за продажбата на вашия продукт и документацията за сервизно обслужване. Моля, имайте също предвид, че информацията в Системата не отразява никакви други допълнителни програми, които могат да разширят покритието на Apple, като тези, описани на страницата Програми за замяна и разширени поправки.

Информацията за покритие на обслужването, описана в Системата, се основава на информацията за датата на покупка, с която разполага Apple. В зависимост от това кога или дали сте регистрирали вашия продукт, дали сте го закупили от упълномощен разпространител на Apple или от Apple Store, изчисляването на датата на покупка може да е неправилно. Ако считате, че информацията е неточна, моля, обновете информацията, като се свържете с Apple посредством съответната връзка на тази страница. Наскоро предоставената информация и гаранционното покритие за сервизно обслужване може да не са отразени в записите на Системата. Клиентите не могат да използват Системата за каквато и да е цел, която е противозаконна или забранена, или да искат извършването на каквато и да е незаконна дейност, или друга дейност, която нарушава правата на Apple, или други.

Закон за защита на потребителите

Предимствата на 1 година ограничена гаранция от Apple1, AppleCare Protection Plan и AppleCare+ са в допълнение към правата, осигурени от Закона за защита на потребителите. За подробности щракнете тук

Ако считате, че имате основателен според потребителското право иск, моля, свържете се с нас

Съхранявайте касовата си бележка за покупка и доказателството за покритие на сигурно място

Моля, сложете на сигурно място касовата бележка за покупката на Вашия продукт и, ако е приложимо, документът AppleCare Proof of Coverage (доказателство за покритие на AppleCare). Може да бъдете помолени да предоставите копие от тях, ако възникне въпрос относно допустимостта на Вашия продукт за покритие на обслужването съгласно гаранцията или договора за обслужване AppleCare. Когато търсите обслужване, Apple може да поиска да изпратите оригиналната касова бележка за покупката на Вашия продукт, за да провери дали отговаря на изискванията за гаранционно обслужване, дори ако вече сте регистрирали Вашия продукт. Вашата гаранция е еднаква независимо дали сте се регистрирали, или не.

Научете повече за обновяването на записи на Apple

Ако датата на изтичане на покритието ви е неправилна

Ако изчислената дата на изтичане на Вашата телефонна техническа поддръжка, ограничена гаранция или споразумение AppleCare за Вашия сериен номер е неправилна, моля, свържете се с нас. Ще трябва да изпратите оригиналната касова бележка за покупката на Вашия продукт до Apple, за да можем да обновим датата на покупката ви. Касова бележка за покупката с номера на касовата бележка, описание на продукта, изходната дата на покупка, цена и данни за продавача представлява действително доказателство за покупка.

За да обновите датата на покупката си, изпратете на Apple Вашето доказателство за покупка

Ако липсва споразумението Ви за AppleCare

Ако сте закупили споразумение за AppleCare, като например AppleCare Protection Plan, и то не се появява в резултатите Ви, може да се наложи да регистрирате своето споразумение за AppleCare.

Регистрирайте своето споразумение за AppleCare

Научете повече за покритието на Apple за Вашия продукт

Не всички планове на AppleCare са налични във всички страни или региони.

Научете повече за Вашите възможности за обслужване

Apple предоставя различни възможности, когато продуктите се нуждаят от обслужване, включително донасяне, изпращане по пощата и услугата за части "направи си сам". Наличността зависи от продукта и държавата или региона, в който се заявява обслужването.

  • Можете да отидете направо на нашата страница за проверка на покритието. Въведете Вашия сериен номер, за да видите наличните възможности за обслужване.
  • Намерете ръководства, файлове за изтегляне, съвети за отстраняване на проблеми и други на Поддръжка на Apple.

1. В Турция Вашето устройство се покрива от ограничената гаранция на Apple в продължение на две години.

Дата на публикуване: