Наемайте филми от приложението Apple TV

Научете как да намирате и вземате под наем филми в приложението Apple TV, след което да ги изтегляте или стриймвате на вашия iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV, Mac, PC, смарт телевизор или устройство за поточно предаване.

Наемете, след което гледайте сега или по-късно

Намерете филм в приложението Apple TV,* след което потърсете опцията да го вземете под наем. Не всички филми са налични за вземане под наем.

Когато наемете филм, разполагате с 30 дни да го изгледате. Наетото съдържание е достъпно за 48 часа от момента, в който го пуснете. Вашето наето съдържание автоматично се изтрива от библиотеката ви 30 дни след наемане или 48 часа след като започнете да го гледате, което настъпи по-рано.

*Приложението Apple TV не е налично във всички страни или региони. Вижте дали приложението Apple TV е налично във вашата страна или регион.

Намерете вашето наето съдържание, след което го изтеглете или стриймвайте

Изпълнете стъпките по-долу на вашето устройство.

На iPhone, iPad или iPod touch

 1. Отворете приложението Apple TV и отидете в раздела Library (Библиотека).
 2. Потърсете Rentals (Наето съдържание). Ако не виждате Rentals (Наето съдържание), то това означава, че няма текущо наето съдържание, свързано с този Apple ID, с който сте влезли.
 3. За да стриймвате вашето наето съдържание, докоснете . Или докоснете , за да изтеглите вашето съдържание, което да гледате офлайн.

Имате 48 часа да изгледате наетото съдържание от момента, в който натиснете бутона за изпълнение.

На Apple TV, смарт телевизор или устройство за поточно предаване

 1. Отворете приложението Apple TV и отидете в раздела Library (Библиотека).
 2. В страничната лента изберете Rentals (Наето съдържание). Ако не виждате Rentals (Наето съдържание), то това означава, че няма текущо наето съдържание, свързано с този Apple ID, с който сте влезли.
 3. Изберете наетото съдържание, след което изберете Play (Възпроизвеждане), за да започнете да го гледате. Не може да изтегляте наето съдържание на Apple TV, смарт телевизор или устройство за поточно предаване.

Имате 48 часа да изгледате наетото съдържание от момента, в който натиснете бутона за изпълнение.

На Mac

 1. Отворете приложението Apple TV и отидете в раздела Library (Библиотека).
 2. В страничната лента щракнете върху Rentals (Наето съдържание). Ако не виждате Rentals (Наето съдържание), то това означава, че няма текущо наето съдържание, свързано с този Apple ID, с който сте влезли.
 3. Посочете с курсора над наетото съдържание и щракнете върху . За да го изтеглите на компютъра си, щракнете върху .

Имате 48 часа да изгледате наетото съдържание от момента, в който натиснете бутона за изпълнение.

В iTunes на PC

 1. Отворете iTunes, след което щракнете върху  Movies (Филми) в горния ляв ъгъл. 
 2. Щракнете върху Rented (Наето съдържание) в горната част на прозореца на iTunes. Ако не виждате раздела Rented (Наето съдържание), то това означава, че няма текущо наето съдържание, свързано с този Apple ID, с който сте влезли.
 3. За да стриймвате наето съдържание, посочете с курсора над заглавието и щракнете върху . За да го изтеглите на вашия компютър, щракнете върху .

Имате 48 часа да изгледате наетото съдържание от момента, в който натиснете бутона за изпълнение.

Гледайте вашето наето съдържание на всяко устройство

Можете да гледате филми, които сте взели под наем, на всяко устройство, което разполага с приложението Apple TV и на което сте влезли с вашия Apple ID. 

Можете да изтеглите вашето наето съдържание само на едно устройство по едно и също време. Ако изтеглите вашето наето съдържание на едно устройство, можете да го стриймвате на едно друго устройство по едно и също време.

Ако не можете да изпълнявате вашето наето съдържание, вижте дали е изтеглено или дали се стриймва на друго устройство. За да изтеглите вашето наето съдържание на различно устройство, премахнете наетото съдържание от вашето устройство, след което го изтеглете на устройството, на което искате да го гледате.

Не може да изтегляте наето съдържание на Apple TV, смарт телевизор или устройство за поточно предаване.

Получаване на помощ

 • Ако не можете да стриймвате или гледате видеосъдържание от приложението Apple TV, рестартирайте устройството си. Ако изтегленото ви съдържание все още не се изпълнява, научете повече за проблемите със стрийминга или докладвайте за проблем.
 • За изтеглени файлове – можете да започнете да гледате филма веднага щом се изтегли, за да се изпълнява без прекъсвания. Ако планирате да гледате наетото съдържание в самолет или на място без Wi-Fi, може би е добра идея да го изтеглите на предишния ден, за да се уверите, че има достатъчно време, за да се изтегли на вашето устройство.

Научете повече

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: