Промяна на субтитри или езици за видеоклипове в приложението Apple TV

Научете как да избирате езици на аудиото, субтитри, скрити надписи и други функции за достъпност на вашия iPhone, iPad, компютър и Apple TV.

На Apple TV, смарт телевизор или устройство за поточно предаване

Включете субтитрите или езиците на аудиото с помощта на дистанционното управление за вашия Apple TV, смарт телевизор или устройство за поточно предаване.

Субтитри на Apple TV, смарт телевизор или устройство за поточно предаване

 1. На Siri Remote или Apple TV Remote натиснете бутона Play/Pause (Възпроизвеждане/пауза) докато гледате видео, за да изведете средствата за управление на възпроизвеждането. Или на дистанционното управление на смарт телевизор, устройство за поточно предаване или игрова конзола натиснете бутона, който извежда времевата линия на видеото.

 2. Използвайте Siri Remote или Apple TV Remote, за да плъзнете нагоре и изберете бутона Subtitles (Субтитри) . Или използвайте дистанционното управление на смарт телевизора, устройството за поточно предаване или игровата конзола, за да се придвижите до бутона Subtitles (Субтитри) .

  tvos-17-tv-app-playback-audio
 3. Изберете желаните субтитри.

За да промените езика на субтитрите по подразбиране в Settings (Настройки), отидете на Settings > Video and Audio (Видео и аудио) > Audio (Аудио) > Subtitle Language (Език на субтитрите), след което изберете желания език. Ако не желаете автоматични субтитри и използвате Apple TV, отидете на Settings (Настройки) > Video and Audio (Видео и аудио) и изключете Automatic Subtitles (Автоматични субтитри). Ако използвате смарт телевизор или устройство за поточно предаване, отидете на Settings (Настройки) > General (Общи), след което изключете Automatic Subtitles (Автоматични субтитри).

Разберете как да включвате скритите надписи или субтитрите за глухи и слабочуващи по подразбиране

На Apple TV (3-то поколение) задръжте Select (Избор) на дистанционното в продължение на три секунди, докато видеоклипът се възпроизвежда, за да видите раздела Subtitles (Субтитри).

Езици на аудиото на Apple TV, смарт телевизор или устройство за поточно предаване

 1. На Siri Remote или Apple TV Remote натиснете бутона Play/Pause (Възпроизвеждане/пауза) докато гледате видео, за да изведете средствата за управление на възпроизвеждането. Или на дистанционното управление на смарт телевизор, устройство за поточно предаване или игрова конзола натиснете бутона, който извежда времевата линия на видеото.

 2. Използвайте Siri Remote или Apple TV Remote, за да плъзнете нагоре и изберете бутона Audio (Аудио) . Или използвайте дистанционното управление на смарт телевизора, устройството за поточно предаване или игровата конзола, за да се придвижите до бутона Audio (Аудио) .

  tvos-17-tv-app-playback-audio
 3. Изберете желания език на аудиото.

За да промените езика на аудиото по подразбиране в Settings (Настройки), отидете на Settings > Video and Audio (Видео и аудио) > Audio (Аудио) > Audio Language (Език на аудиото), след което изберете желания език.

На iPhone или iPad

 1. Докато гледате видеоклип, докоснете екрана, за да отворите контролите за възпроизвеждане.

 2. Докоснете бутона More Controls (Още контроли) .

  ios-17-iphone-14-pro-tv-app-playback-more-controls
 3. Изберете Subtitles (Субтитри) или Languages (Езици).

 4. Изберете желаните субтитри или език на аудиото.

Разберете как да включвате скритите надписи или субтитрите за глухи и слабочуващи по подразбиране

За да изберете езиците за аудио, които се изтеглят с вашите видеоклипове, отворете приложението Settings (Настройки), превъртете надолу и докоснете TV (Телевизия), след което докоснете Languages (Езици). Докоснете Add Language (Добавяне на език) и изберете езиците, които искате да добавите.

На Mac, персонален компютър или в интернет

Включете езиците за субтитри или аудио на Mac, персонален компютър или tv.apple.com.

Субтитри на Mac, персонален компютър или в интернет

 1. Преместете показалеца върху видеоклипа.

 2. Щракнете върху бутона Languages (Езици) .

  macos-sonoma-macbook-air-tv-app-playback-language-audio
 3. Изберете езика или субтитрите, които искате да използвате.

Разберете как да включвате скритите надписи или субтитрите за глухи и слабочуващи по подразбиране

Езици на аудиото на Mac, персонален компютър или в интернет

 1. Преместете показалеца върху видеоклипа.

 2. Щракнете върху бутона Audio (Аудио) .

  macos-sonoma-macbook-air-tv-app-playback-language-audio
 3. Изберете желания език на аудиото.

Ако не виждате опциите за субтитри или език

Ако не виждате опциите за субтитри или език, те може да не са налични за това предаване или филм. Проверете страницата с описанията на предаването или филма в приложението Apple TV, за да разберете какви субтитри или езици са налични.

Включване на CC (скрити надписи) или SDH (субтитри за глухи и слабочуващи) по подразбиране

Ако не виждате опцията за SDH (субтитри за глухи и слабочуващи), можете да включите CC (скрити надписи) или SDH (субтитри за глухи и слабочуващи) по подразбиране. Можете също да проверите в приложението Apple TV, за да видите дали филмите и телевизионните предавания имат функции за достъпност.

На iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV, смарт телевизор или устройство за поточно предаване

 1. Отидете на Settings (Настройки) и изберете Accessibility (Достъпност).

 2. В Hearing (Слух), изберете Subtitles and Captioning (Субтитри и надписи).

 3. Изберете Closed Captions + SDH (Скрити надписи и субтитри за глухи и слабочуващи), за да го включите.

 4. За да персонализирате надписи и субтитри, изберете Style (Стил), след което изберете опция.

На Mac

 1. Изберете менюто на Apple  > System Settings (Системни настройки) (или System Preferences (Системни предпочитания)), след което щракнете върху Accessibility (Достъпност).

 2. Щракнете върху Captions (Надписи).

 3. Изберете Prefer closed captions and SDH (Предпочитание на скрити надписи и субтитри за глухи и слабочуващи), за да го включите.

За да имате потребителски надписи и субтитри, изберете от възможностите на този екран.

Филмите и телевизионните предавания не са достъпни във всички страни и региони. Вижте какво се предлага във вашата страна или регион. Езиците и функциите за достъпност, поддържани от филм или телевизионно предаване, се различават в зависимост от държавата и региона.

Дата на публикуване: