Намиране на помощ за Mail на iPhone, iPad и iPod touch

Ако не можете да изпращате или получавате съобщения с Mail на вашия iPhone, iPad или iPod touch или не можете да премествате съобщения, научете какво да направите.

Опитайте първо да изпълните тези стъпки

 1. Уверете се, че сте свързани към интернет
 2. Потвърдете вашето потребителско име или парола. Влезте в уеб сайта на вашия имейл доставчик и се уверете, че имейл акаунт ви е активен.
 3. Проверете настройките на вашия имейл. Ако настройките не са достъпни, свържете се с вашия имейл доставчик.
 4. Затворете и отворете отново Mail.
 5. Рестартирайте устройството с iOS.

Ако можете да добавите имейл акаунт към вашия iPhone, премахнете засегнатия имейл акаунт от устройството си:

 1. Докоснете Settings (Настройки) > Mail, Contacts, Calendars (Поща, Контакти, Календари).
 2. Докоснете имейл акаунта.
 3. Докоснете Delete Account (Изтриване на акаунт).
 4. Добавете отново акаунта си.

Ако имате POP имейл акаунт, уверете се, че настройките ви за имейл отговарят на вашето устройство. 

 1. Докоснете Settings (Настройки) > Mail, Contacts, Calendars (Поща, Контакти, Календари).
 2. Докоснете имейл акаунта.
 3. Уверете се, че информацията съответства на това, което виждате на устройството си.

Опитайте да изпълните тези стъпки, ако получите съобщение за грешка

Ако видите едно от следните съобщения за грешка, научете какво да направите. 

„Cannot get mail“ (Невъзможно получаване на поща)

Уверете се, че имате интернет връзка и че въвеждате правилната парола. Някои имейл доставчици може да имат ограничение за броя устройства, на които можете да имате имейл – така че затворете други имейл програми на други устройства. Ако сте включили потвърждение в две стъпки чрез доставчика на имейл услуги, свържете се с него, за да проверите дали не ви е необходима специална парола за вашето устройство с iOS.

„Unable to move message“ (Неуспешно преместване на съобщение)

 1. Докоснете Settings (Настройки) > Mail, Contacts, Calendars (Поща, Контакти, Календари). След това изберете вашия имейл акаунт.
 2. Докоснете Account (Акаунт) > Advanced (Разширени).
 3. Докоснете Deleted Mailbox (Пощенска кутия за изтрити) и се уверете, че е зададена опцията Trash (Кошче).
 4. Докоснете Advanced (Разширени), докоснете Account (Акаунт) и след това – Done (Готово).

Сега опитайте да преместите съобщение. Ако отново видите съобщението за грешка, изпълнете следните стъпки:

 1. Докоснете Settings (Настройки) > Mail, Contacts, Calendars (Поща, Контакти, Календари). След това изберете вашия имейл акаунт.
 2. Докоснете Account (Акаунт) > Advanced (Разширени).
 3. Докоснете IMAP Path Prefix (Префикс на IMAP път), след което въведете INBOX/.
 4. Докоснете Account (Акаунт), след което докоснете Done (Готово).

„Username or password is incorrect“ (Неправилно потребителско име или парола) с POP3 акаунт

Преди да проверите имейла си на устройството с iOS, затворете всички останали програми за имейл и сайтове за уеб поща, които сте отворили на други компютри. POP3 акаунтите комуникират само с един имейл клиент във всеки даден момент. Ако няколко имейл клиента се опитат да се свържат едновременно, може да видите грешка с потребителското име или паролата.

За да разберете дали вашият акаунт е POP3 акаунт, използвайте инструмента Mail Settings Lookup (Търсене на настройки за поща) или следвайте тези стъпки на вашето устройство с iOS:

 1. Отидете в Settings (Настройки) > Mail, Contacts, Calendars (Поща, Контакти, Календари) и изберете вашия акаунт.
 2. Потърсете надписа „POP Account Information“ (Информация за POP акаунт).

„Relaying denied“ (Отказано предаване) или „Email address rejected by the server“ (Имейл адресът е отхвърлен от сървъра)

Ако видите едно от тези съобщения, когато се опитвате да изпратите имейл, или даден имейл адрес е грешен, или вашите настройки не са правилни за сървърната връзка.

Проверете имейл адресите за съобщения във вашата папка с изходящи:

 1. В екрана Mailboxes (Пощенски кутии) в приложението Mail превъртете надолу до Accounts (Акаунти).
 2. Докоснете вашия акаунт и след това докоснете Outbox (Папка за изходящи). Ако не виждате папка за изходящи съобщения, приложението Mail е изпратило съобщенията ви.
 3. Изберете съобщение в папката за изходящи и се уверете, че имейл адресите са правилни.

Ако вашият имейл доставчик казва да използвате порт 25, може да сте в състояние да изпращате имейли само когато сте свързани с мрежата на имейл доставчика. Обърнете се към имейл доставчика за информация относно настройките и достъпността.

Научете повече

Ако все още не можете да изпращате или получавате имейли, свържете се с отдела за поддръжка на Apple.

Получете помощ за вашияимейл адрес @icloud.com, ако не можете да изпращате или получавате съобщения. 

 

Дата на публикуване: