Ако не можете да изпратите е-поща от своя iPhone, iPad или iPod touch

Ако не можете да изпратите е-поща от приложението Mail (Поща) на вашия iPhone, iPad или iPod touch, има няколко неща, които можете да опитате.

Преди да започнете

Преди да започнете, трябва да вземете под внимание и да проверите някои неща:

 • Когато правите запасно копие на iOS или iPadOS в iCloud или iTunes, се създава копие на пощенските ви настройки, но не и на е-пощата ви. Ако изтриете или промените настройките на вашия акаунт за е-поща, изтеглената по-рано е-поща може да бъде премахната от вашето устройство.
 • Уверете се, че вашето устройство е свързано към интернет.
 • Обърнете се към вашия доставчик на услуги за е-поща, за да разберете дали има прекъсване на услугата.
 • Ако нямате достъп до е-пощата си или не можете да изпращате и получавате съобщения с вашия адрес за е-поща @icloud.com, научете какво да направите.

Проверете Outbox (Папка за изходящи) за неизпратена е-поща

Ако получите съобщение, в което се казва, че е-пощата ви не е била изпратена, тогава тази е-поща отива в Outbox (Папка за изходящи). Проверете Outbox (Папка за изходящи) и опитайте да изпратите е-пощата отново с тези стъпки:

 1. В Mail (Поща) докоснете Mailboxes (Пощенски кутии) в горния ляв ъгъл.
 2. Докоснете Outbox (Папка за изходящи). Ако не виждате Outbox (Папка за изходящи), тогава имейлът е бил изпратен.
  пощенски кутии
 3. Докоснете някой имейл в Outbox (Папка за изходящи). Уверете се, че имейл адресът на получателя е правилен.
 4. Докоснете Send (Изпращане).    

Проверете имейл адреса и паролата си

Ако Mail (Поща) иска да въведете парола за имейл акаунта си, уверете се, че паролата ви е правилна. За да проверите имейл адреса и паролата си, влезте в уеб сайта на доставчика на електронна поща.

Ако все пак получавате съобщение за грешка на потребителско име или парола, свържете се с вашия доставчик на е-поща или със системния администратор.

Свържете се с вашия доставчик на електронна поща или със системния администратор

 1. Свържете се с вашия доставчик на електронна поща или проверете уеб страницата за състоянието, за да видите дали има прекъсване на услугата. 
 2. Попитайте доставчика си на електронна поща или системния администратор дали за имейл акаунта си не сте включили функции за защита или ограничения, като потвърждаването в две стъпки. За да изпращате и получавате имейли на вашето устройство, може да ви трябва специална парола или може да се наложи да поискате разрешение от вашия доставчик на електронна поща.
 3. Проверете настройките на вашия акаунт за е-поща при доставчика на е-поща или системния администратор, за да се уверите, че са правилни.

Изтриване и настройване отново на вашия имейл акаунт

 1. Влезте от компютъра си на уеб сайта на доставчика на електронна поща. Проверете дали всичките ви имейли са там или се уверете, че имейл адресът ви е запазен някъде, на различно от вашето iOS устройство.
 2. На вашето iOS устройство отидете в Settings (Настройки) > Mail (Поща), след което докоснете Accounts (Акаунти).
 3. Докоснете имейл адреса, който искате да изтриете.
 4. Докоснете Delete Account (Изтриване на акаунт).
 5. Добавете вашия акаунт отново.

Ако стъпките в тази статия не помогнат, свържете се с вашия доставчик на услуги за е-поща за повече информация.

Дата на публикуване: