Какво да направите, преди да продадете, подарите или върнете Вашия iPhone, iPad или iPod touch

Използвайте тези стъпки, за да прехвърлите информацията към новото си устройство, след което премахнете личната си информация от старото си устройство.

Преди да продадете, подарите или върнете Вашето устройство, първо трябва да прехвърлите информацията на новото си устройство, след което да премахнете личната си информация от старото си устройство.

Не трябва ръчно да изтривате Вашите контакти, календари, напомняния, документи, снимки или друга информация в iCloud, докато сте влезли в iCloud с вашия Apple ID. Това ще изтрие Вашето съдържание от iCloud сървърите и от всяко от Вашите устройства, влезли в iCloud.

Ако все още имате Вашия iPhone, iPad или iPod touch

Следвайте тези стъпки, за да прехвърлите информацията на новото си устройство, след което премахнете личната си информация от старото си устройство. 

Прехвърлете информацията на новото си устройство

Ако имате нов iPhone, iPad или iPod touch, можете да използвате Quick Start (Бързо начало) за автоматично прехвърляне на информацията от старото си устройство на Вашето ново устройство, ако използвате iOS 11 или по-нова версия. Използвайте iCloud, iTunes или Finder, за да прехвърлите информацията към новото си устройство, ако използвате iOS 10 или по-ранна версия. 

Ако Вашият телефонен номер ще се промени с новото Ви устройство, добавете допълнителни доверени телефонни номера към акаунта си, за да сте сигурни, че няма да загубите достъп. Ако вече нямате достъп до стария си телефонен номер, можете да генерирате дву-факторен код за удостоверяване на старото си устройство, ако е необходимо. 

Премахнете личната си информация от старото си устройство

 1. Ако сте сдвоили Apple Watch с Вашия iPhone, отдвоете Вашия Apple Watch.
 2. Направете резервно копие на устройството си.
 3. Излезте от iCloud и от iTunes & App Store. 
  • Ако използвате iOS 10.3 или по-нова версия, докоснете Settings (Настройки) > [Вашето име]. Превъртете надолу и докоснете Sign Out (Изход). Въведете паролата си за Apple ID и натиснете Turn Off (Изключи).
  • Ако използвате iOS 10.2 или по-ранна версия, докоснете Settings (Настройки) > iCloud > Sign Out (Изход). Докоснете отново Sign Out (Изход), след това докоснете Delete from My (Изтриване от Моето) [устройство] и въведете паролата си за Apple ID. След това отидете на Settings (Настройки) > iTunes & App Store > Apple ID > Sign Out (Изход).
 4. Върнете се към Settings (Настройки) и докоснете General (Общи) > Reset (Нулиране) > Erase All Content and Settings (Изтриване на цялото съдържание и настройки). Ако сте включили Find My (Намери Моето) [устройство], може да се наложи да въведете Вашите Apple ID и парола. Забравили сте Вашия Apple ID или Вашата Apple ID парола?
 5. Ако за Вашето устройство Ви бъде поискан код за достъп или код за ограничения, въведете го. След това докоснете Erase (Изтриване) [устройство].
 6. Ако преминавате към телефон, който не е от Apple, отпишете регистрацията на iMessage.
 7. Свържете се с Вашия оператор за помощ при прехвърляне на услуга към нов собственик. Ако не използвате SIM карта с устройството си, можете да се свържете с тях, за да получите помощ за прехвърляне на услугата към новия собственик.
 8. Премахнете старото си устройство от списъка с доверени устройства.

Когато изтриете Вашия iPhone, iPad или iPod touch, Find My (Намери Моето) [устройство] и Activation Lock (Заключено действие) се изключват. 

Ако вече нямате своя iPhone, iPad или iPod touch

Ако стъпките по-горе не са завършени и вече нямате устройството си, използвайте тези стъпки:

 1. Помолете новия собственик да изтрие цялото съдържание и настройки, като използва горните стъпки.
 2. Ако използвате iCloud и Find My (Намери Моето) [устройство] на устройството, влезте в iCloud.com/find или приложението Find My на друго устройство, изберете устройството и щракнете върху Erase (Изтриване). След изтриването на устройството, щракнете върху Remove from Account (Премахване от акаунта).
 3. Ако не можете да следвате нито една от горните стъпки, променете своята Apple ID парола. Това няма да премахне личната информация, която се съхранява на старото Ви устройство, но не позволява на новия собственик да изтрие Вашата информация от iCloud.
 4. Ако преминавате към телефон, който не е от Apple, отпишете регистрацията на iMessage
 5. Ако използвате Apple Pay, можете да премахнете кредитните или дебитните си карти на iCloud.com. Изберете Account Settings (Настройки на акаунта), за да видите кои устройства използват Apple Pay, след което щракнете върху устройството. До Apple Pay щракнете върху Remove (Премахване).
 6. Премахнете старото си устройство от списъка с доверени устройства.

Научете повече

Когато докоснете Erase All Content and Settings (Изтриване на цялото съдържание и настройки), то изтрива напълно устройството Ви, включително всички кредитни или дебитни карти, които сте добавили за Apple Pay, и всички снимки, контакти, музика или приложения. Освен това ще изключи iCloud, iMessage, FaceTime, Game Center и други услуги. Вашето съдържание няма да бъде изтрито от iCloud, когато изтриете устройството си.

Дата на публикуване: