Управление на картите, които използвате с Apple Pay

След като добавите карти в Wallet, можете да променяте картата по подразбиране, да актуализирате информацията си и да премахвате карти.#notes1

Управлението на картите се различава в зависимост от устройството, което използвате.#notes2

Промяна на картата по подразбиране

Картата по подразбиране е първата карта, която сте добавили в Wallet. Ако добавите повече карти и желаете да промените картата по подразбиране, следвайте тези стъпки.

iPhone или iPad

Икона Settings (Настройки)
Отидете в Settings (Настройки) > Wallet & Apple Pay на вашия iPhone или iPad и превъртете надолу до Transaction Defaults (Трансакционни настройки по подразбиране). Докоснете Default Card (Карта по подразбиране) и изберете друга карта.

На iPhone можете също да отворите Wallet, да докоснете и задържите дадена карта и да я плъзнете пред другите карти.

 

Apple Watch

Икона Apple Watch
Отворете приложението Apple Watch на вашия iPhone. Докоснете раздел My Watch, докоснете Wallet & Apple Pay > Default Card (Карта по подразбиране) и изберете друга карта.

 

Модели Mac с Touch ID

Отидете в System Preferences (Системни предпочитания) > Wallet & Apple Pay. Изберете друга карта от изскачащото меню Default Card (Карта по подразбиране).

Карта по подразбиране за Apple Pay на модели Mac

Плащанията между физически лица с Apple Pay и Apple Cash не са налични в macOS.3

 

Актуализиране на вашата информация за плащане и информация за контакт

Научете как да актуализирате вашата информация за плащане и доставка за картите, които използвате с Apple Pay.

iPhone или iPad

  • За да промените вашата платежна информация, отидете в Settings (Настройки) > Wallet & Apple Pay, докоснете дадена карта и след това докоснете детайлите, които желаете да промените.
  • За да актуализирате вашия имейл адрес, телефонен номер и адрес за доставка, отидете в Settings (Настройки) > Wallet & Apple Pay и изберете детайлите, които желаете да актуализирате.

Модели Mac с Touch ID

  • За да промените вашата информация за плащане, отидете в System Preferences (Системни предпочитания) > Wallet & Apple Pay, щракнете върху дадена карта и след това щракнете върху изскачащото меню Billing Address (Адрес за плащане).
  • За да актуализирате вашия имейл адрес, телефонен номер и адрес за доставка, отидете в System Preferences (Системни предпочитания) > Wallet & Apple Pay и след това щракнете върху Contact and Shipping (Данни за контакт и доставка).

Въпреки че не можете да променяте номера или датата на валидност на картата, тази информация трябва да се актуализира автоматично при получаването на нова карта. Ако издателят на картата не поддържа актуализации, възможно е да е необходимо да премахнете картата и да я добавите отново.

Премахване на карта

Ако е необходимо, можете да премахнете дадена карта от устройството. За Apple Cash,3 използвайте тези стъпки, за да закриете сметката по Apple Cash или да изключите Apple Cash на конкретно устройство

iPhone или iPad

Икона Settings (Настройки)
За да премахнете карта, която използвате на вашия iPhone или iPad, отидете в Settings (Настройки) > Wallet & Apple Pay, докоснете желаната карта, превъртете надолу и докоснете Remove This Card (Премахване на тази карта).

Или отворете Wallet, докоснете желаната карта, докоснете бутона More (Още), превъртете надолу и докоснете Remove This Card (Премахване на тази карта).

 

Apple Watch

Икона Apple Watch
За да премахнете карта, която използвате на вашия Apple Watch, отворете приложението Watch на iPhone, отидете в раздел My Watch, превъртете надолу, докоснете Wallet & Apple Pay, докоснете желаната карта, превъртете надолу и докоснете Remove This Card (Премахване на тази карта).

Или докоснете Wallet на екрана Home (Начало) на своя Apple Watch, докоснете и задръжте натисната желаната карта и докоснете Delete (Изтриване).

 

Модели Mac с Touch ID

За да премахнете карта, която използвате на вашия Mac, отидете в System Preferences (Системни предпочитания) > Wallet & Apple Pay, щракнете върху желаната карта и след това щракнете върху знака минус (–), за да я премахнете.

Премахване на карта от модели Mac

Управление на клиентски карти и карти с наградни точки

Ако включите Automatic Selection (Автоматичен избор) за дадена клиентска карта, тя ще се показва вместо картата по подразбиране при плащане в съответния магазин. Ако включите Automatic Selection (Автоматичен избор) за дадена карта с наградни точки, информацията за наградните ви точки ще се показва в съответния магазин при използване на Apple Pay.

При добавяне на клиентска карта или карта с наградни точки в Wallet може да получите подкана за задаване на автоматичен избор на картата. За да включите или изключите Automatic Selection (Автоматичен избор):

  1. Отворете приложението Wallet.
  2. Докоснете клиентската карта или картата с наградни точки.
  3. Докоснете бутона More (Още), след което включете или изключете Automatic Selection (Автоматичен избор).

Получаване на помощ в случай на загуба или кражба на устройството

За да използвате Apple Pay, е необходимо да удостоверявате всяка покупка с кредитна, дебитна или предплатена карта с Face ID, Touch ID или парола. Ако използвате Apple Watch с включена настройка Wrist Detection (Разпознаване на китка), трябва да въвеждате паролата си при всяко слагане на Apple Watch. Тези функции не позволяват на други лица да използват Apple Pay на вашия iPhone, iPad, Apple Watch или Mac.

Отидете на страницата на вашия акаунт Apple ID или използвайте Find My iPhone, за да блокирате или премахнете окончателно опцията за плащане от това устройство с Apple Pay. На страницата на вашия акаунт Apple ID влезте и щракнете върху устройството. В показаната информация отидете в раздел Apple Pay и щракнете върху Remove (Премахване) или Remove all (Премахване на всички). Вашата карта или карти ще се блокират или премахнат от Apple Pay дори ако устройството ви е офлайн и не е свързано с мобилна или Wi-Fi мрежа.

Можете също да се обадите на издателя на картите, за да блокира или премахне картите ви от Apple Pay. Научете повече за действията, които да предприемете в случай на изгубен или откраднат iPhone.

  1. Научете кои държави и региони поддържат Apple Pay.
  2. Apple Pay не се предлага в континентален Китай за модели Mac с Touch ID.
  3. Изпращането и получаването на парични средства с Apple Pay и картата Apple Cash са услуги, които се предоставят от Green Dot Bank, член на FDIC. Тази функция е налична единствено в САЩ. Научете повече за правилата и условията.
Дата на публикуване: