Ако възникне проблем, когато настройвате таксуването на мобилен телефон

Ако вашият оператор поддържа тази опция, можете да плащате за своите покупки в App Store, iTunes Store и други чрез таксуване на мобилен телефон. Разберете какво да направите, ако имате проблем, когато настройвате таксуването на мобилен телефон.

Таксуването на мобилен телефон за момента се предлага само в някои държави и региони.

Разберете кои методи за плащане можете да използвате във вашата държава или регион

Разберете как да добавите метод за плащане

Ако не можете да намерите Use This Mobile Number (Използване на този мобилен номер) или искате да използвате друг номер

Ако сте с друг телефон или използвате iPad, или iPod touch, може да използвате друг номер, когато настройвате таксуването на мобилен телефон.

Когато промените платежния си метод, докоснете Use a Different Mobile Number (Използване на друг мобилен номер) и въведете мобилния номер на телефона, свързан към сметката, на която искате да бъдете таксувани.

На мобилния номер, който сте предоставили, се изпраща SMS съобщение с еднократен код. Проверете мобилния телефон за съобщението и въведете кода на устройството, което използвате за настройка на платежния метод, след което докоснете Verify (Проверка), за да проверите кода. Ако не получите кода веднага, докоснете Resend Code (Повторно изпращане на кода), за да опитате отново.

Ако все още не виждате опция за използване на мобилен номер, възможно е вашият оператор да не поддържа опция за таксуване на мобилен телефон.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: