Променете, добавете или премахнете начините на плащане, свързани с вашия Apple ID

Управлявайте информацията за плащане, която използвате за App Store, iTunes Store, iCloud и други. Когато промените информацията си за плащане, тя се обновява автоматично за всички приложения и услуги, които използвате с вашия Apple ID.

Променете начина си на плащане или добавете нов начин на плащане.

Редактиране на начините на плащане

Как да промените начина си на плащане на своя iPhone, iPad или iPod touch

 1. Отворете Settings (Настройки). 
 2. Докоснете името си.
 3. Докоснете Payment & Shipping (Плащане и Доставка). Може да бъдете помолени да влезете с вашия Apple ID.
  iPhone показва начините на плащане, включително баланс на Apple ID и кредитни карти.
  • За да добавите начин на плащане, докоснете Add Payment Method (Добавяне на начин на плащане). 
  • За да обновите начин на плащане, докоснете начина на плащане, след което редактирайте информацията си. Може да се наложи да въведете кода за сигурност, отпечатан на вашата кредитна или дебитна карта. Ако Apple Pay се покаже след последните 4 цифри от номера на картата, отворете приложението Wallet и редактирайте информацията за картата.
  • За да премахнете начин на плащане, докоснете Edit (Редактиране), след което докоснете бутона Delete (Изтриване). 
  • За да промените реда на вашите начини на плащане, докоснете Edit (Редактиране), след което използвайте иконата за промяна на поредността .*

*Apple ще опита да таксува начините на плащане по ред от горе надолу. Не можете да промените реда, в който се начислява баланс в Apple ID.


Как да промените начина си на плащане на вашия Mac

 1. Отворете App Store на вашия Mac.
 2. Щракнете върху името си или бутона за вход  в долната част на страничната лента.
 3. Щракнете върху View Information (Преглед на информацията).
 4. До Payment Information (Информация за плащане) щракнете върху Manage Payments (Управление на плащанията). (Ако използвате по-стара версия на macOS, щракнете върху Edit (Редактиране) вдясно от Payment Type (Вид на плащане).) Може да бъдете помолени да влезете със своя Apple ID.
 5. Тук можете да направите следните неща:
  • Обновяване на начин на плащане – щракнете върху Edit (Редактиране) до начина на плащане. Може да се наложи да въведете кода за сигурност, отпечатан на вашата кредитна или дебитна карта.
  • Добавяне на начин на плащане – щракнете върху Add Payment (Добавяне на плащане).
  • Премахване на начин на плащане – щракнете върху Edit (Редактиране) до начина на плащане, след което щракнете върху Remove (Премахване).
  • Промяна на реда на вашите начини на плащане – задръжте курсора на мишката върху начина на плащане и след това използвайте иконата за промяна на реда . Apple ще опита да таксува начините на плащане по ред от горе надолу. Не можете да промените реда, в който се начислява баланс в Apple ID.

App Store на Mac, на който се показва страницата Manage Payments (Управление на плащанията), където можете да редактирате, пренареждате, добавяте или премахвате начини на плащане.


Ако нямате устройство на Apple


Ако не можете да редактирате информацията си за плащане

Опитайте да обновите до най-новата версия на iOS или iPadOS или macOS.

Ако имате абонаменти, неплатен баланс или споделяте покупки с вашата група Family Sharing (Семейно споделяне), не можете да премахнете цялата информация за плащания. Потърсете помощ , ако не искате да използвате начин на плащане с вашия Apple ID.


Управление на начините на плащане, които се използват от членовете на семейството

Когато настроите Family Sharing (Семейно споделяне) и включите споделянето на покупки, един възрастен в семейството – семеен организатор – контролира един общ начин на плащане за всички от семейната група. Научете повече за семейните покупки и плащания.

Ако сте семеен организатор, можете да добавите множество начини на плащане към своя Apple ID, но членовете на семейството ви могат да използват само първия начин на плащане в списъка. Ако член на семейството не може да направи покупка, семейният организатор може да премести различен начин на плащане в горната част на списъка.


Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: