أجهزة السمع المتوافقة المصنوعة لـ iPhone

تتوافق أجهزة السمع MFi هذه مع iPhone أو iPad.


قائمة أجهزة السمع MFi

تدعم أجهزة السمع المميزة بعلامة النجمة (*) البث ثنائي الاتجاه، مما يتيح لك التحدث بدون استخدام اليدين عند استخدامها مع طرازات أحدث من iPhone وiPad.

Advance‏

 • Canal LI*
 • ITE LI*
 • OTE LI*
 • RIC*
 • RIC LI*
 • RIC LI T*
 • SlimRIC*

AGXO

 • Ex00*
 • FX00*
 • GX00 S
 • GX00 SC

Amplifon

 • ampli-connect*
 • ampli-connect B*
 • ampli-connect B 3
 • ampli-connect PO*
 • ampli-connect R 13
 • ampli-connect R 312*
 • ampli-connect X PR*
 • ampli-easy*
 • ampli-easy B*
 • ampli-easy B 2
 • ampli-easy NV
 • ampli-energy*
 • ampli-energy B*
 • ampli-energy B R
 • ampli-energy I*
 • ampli-energy I R WL*
 • ampli-energy PO*
 • ampli-energy R*
 • ampli-energy R R*
 • ampli-energy R R-D*
 • ampli-energy X PR*
 • ampli-mini*
 • ampli-mini 312 AS
 • ampli-mini I*
 • ampli-mini NV
 • ampli-mini PO*
 • ampli-mini R 2
 • ampli-mini R 3
 • ampli-mini R 312*
 • ampli-mini X PR*

Aquitis

 • AEBB3D
 • AF2 B
 • AF2 E
 • AMBB3D
 • AMRB2D
 • AMRR2D

Audibel

 • A3i
 • A4i
 • A4i iQ
 • AD6 BTE LI
 • AD6 RIC
 • AD7 ITC-D LI*
 • AD7 RIC LI*
 • Arc AI*
 • Intrigue AI*
 • Via*
 • Via AI*
 • Via Edge AI*

Audibene‏

 • HORIZON ITC-R*
 • HORIZON RIC*
 • HORIZON RIC-R*
 • HORIZON RIC-S*

Audifon‏

 • Lewi
 • Risa

Audigy

 • AGXR*
 • AGXR-XB*
 • AGXR-XC
 • AGXs Evolv AI*
 • AGXs Genesis AI*
 • AGXsevo AI*
 • AGXsevo AIAGXsp 
 • AGXsliv*
 • AGXsliv AI*
 • AGXsliv Edge AI*
 • AGXsp
 • AGXsp 2
 • AGXsp iQ
 • AGXwE-F2
 • Audigy AGXwM
 • B-F2

Audika / Audika France‏

 • Ex00*
 • First
 • FX00*
 • GX0
 • GX00
 • GX00 S
 • GX00 SC
 • Legend
 • PG X0

AudiLab‏

 • Aligo*
 • Altena
 • Capto
 • Coral

Audio2000

 • EXCELLENCE BTE A6
 • EXCELLENCE RIC A7*

Audio Service

 • DUO LI G5
 • DUO LI G6
 • Duo G5
 • ENERGY 4PLUS BLUE
 • FDH RIC
 • HP LI G6
 • Ida BT G5
 • ITC LI*
 • ITC LI 7
 • ITE LI 7
 • Mood G5
 • Mood G5 Li-Ion
 • MOOD G6
 • MOOD LI G6
 • OZ BTE
 • OZ RIC
 • P G5
 • P LI G6
 • R LI*
 • R LI 7
 • R LIT*
 • R S*
 • R S 7
 • SR LI*
 • SR LI 7
 • STILINE BT
 • Sun G5

AudioSync‏

 • A3i
 • A4i
 • A4i iQ
 • Arc AI*
 • Via*
 • Via AI*
 • Via Edge AI*

Audix‏

 • Lewi
 • Risa

Auris

 • Øre

Beltone

 • Beltone Achieve*
 • Beltone Amaze
 • Beltone Benefit*
 • Beltone Boost
 • Beltone Boost Max
 • Beltone Boost Plus
 • Beltone Boost Ultra
 • Beltone Celebrate*
 • Beltone First
 • Beltone Imagine*
 • Beltone Legend
 • Beltone Silk
 • Beltone Rely
 • Beltone Trust

Bernafon

 • A0X*
 • Aligo*
 • Aligo XT X*
 • Alpha*
 • Alpha XT X*
 • Altena
 • Capto
 • Coral
 • Entra A X
 • Ineo A X
 • Leox
 • Viron
 • Viron A
 • Zerena

Cochlear

 • Baha 5
 • Baha 5 Power
 • Baha 5 SuperPower
 • معالج صوت Kanso 2
 • Nucleus 7 Sound Processor

Cochlear Limited‏

 • معالج صوت Kanso 2
 • Nucleus 7 Sound Processor

Concept

 • Complete

Coselgi‏

 • Effect EBB3D
 • Effect F2
 • Mojo MBR3D
 • Mojo MRB2D
 • Mojo MRBB3D
 • Mojo MRR2D

Danalogic‏

 • ACTIO*
 • Ambio Core
 • Ambio Smart

Danavox

 • Alya
 • Anthe
 • Barani
 • Boreal*
 • Danavox Aio
 • Danavox Gala
 • Danavox Logar
 • Klar

EarLens

 • EarLens Processor

EarQ

 • EarQ
 • FX*
 • FX0*
 • GX0
 • GX0 S

eMeritus

 • eMeritus

Fuji

 • Sousa Mine*

 

GPL‏

 • A0X*
 • Aligo*
 • Aligo XT X*
 • Altena
 • Capto
 • Coral
 • Ineo A X

Grand Audition

 • GF2 B
 • GF2 E

HCS‏

 • HCS BTE, BTE LI
 • HCS Custom ITC/HS, ITE
 • HCS RIC*, RIC LI*
 • HCS SR LI

Hearbuy

 • Vogue E

Hear.com‏

 • HORIZON ITC-R*
 • HORIZON RIC*
 • HORIZON RIC-R*
 • HORIZON RIC-S*

HearFocus

 • HearFocus

HHM

 • Ex00*
 • FX00*
 • GX0
 • GX00
 • GX00 S
 • GX00 SC
 • PG X0
 • PG X0 C

Hoerluchs‏

 • ICP BTE
 • ICP RIC

Hörex‏

 • A0X*
 • Aligo*
 • Capto
 • Coral
 • Serie 2*
 • Serie 2+*
 • Serie 2PLUS X*

Hormann‏

 • Natural
 • Spatial

iBelieve‏

 • MOOD LI-ION

Impact

 • IMPACT SP R D

Incognito‏

 • IC RIC 312
 • IC RIC LI*

Intela-Hear

 • Atom

Interton

 • Interton Centro
 • Interton Ready
 • الحركة

Jabra‏

 • التحسين*
 • Enhance Plus*
 • Enhance Pro*
 • Enhance Pro PM*
 • Enhance Select*
 • Enhance Symphony

Kind

 • KINDakira XD10
 • KINDakira KD20*
 • KINDduro KD20*
 • KINDduro XD10
 • KINDduro XD20*
 • KINDduro XD30*
 • KINDevo*
 • KINDnido
 • KINDvitalo*
 • KINDvitalo 10*
 • KINDvitalo 20*
 • KINDwings

Kirkland Signature

 • KS 6.0
 • KS 8.0

KOJ

 • FX00*
 • RLX*

Lenovo

 • P LI-ION 4 G6

Lexie

 • B2 Powered by Bose

Lisound‏

 • A0X*
 • Aligo*
 • Altena
 • Capto
 • Coral

Lively‏

 • Lively*

Lucid‏

 • Lucid U series

Maico

 • A0X*
 • Aligo*
 • Aligo XT X*
 • Altena
 • Capto
 • Coral
 • Ineo A X

Makichie

 • GX00 S

MED-EL

 • AudioStream

MediTrend‏

 • A0X*
 • Aligo
 • FX00*
 • GX00
 • GX00 S
 • SoniTon AO*
 • SoniTon CO
 • SoniTon CZ

MicroAudio‏

 • Aligo*
 • Altena
 • Capto
 • Coral
 • Microaudio

MicroTech

 • Kinnect
 • Kinnect 2
 • Kinnect iQ
 • Esentia AI*
 • Esentia*
 • Envy AI*
 • Esentia Edge AI*

Mimitakara‏

 • goHearing R1
 • goHearing R2
 • goHearing R3

Miracle-Ear‏

 • IRHYTHM ME
 • ME Custom
 • ME DS BTE
 • ME DS RIC 13
 • MECONNECT B*
 • MECONNECT R 312*
 • MEEASY B*
 • MEENERGY B*
 • MEENERGY I*
 • MEENERGY iR*
 • MEENERGY R*
 • MEENERGY RF
 • MEMINI I*
 • MEMINI R 312*
 • SimpleSound RIC R*

MK‏

 • MK CHARGE X-M
 • MK CHARGE X-P
 • MK X-Carry
 • MK2 CHARGE NX-M
 • MK2 CHARGE NX-P

Mosaic

 • Mosaic M 8C
 • Mosaic P 8C

MultiOpticas‏

 • FX00*
 • GX00
 • GX00 S
 • MultiSound*

Multisound

 • A0X*
 • Aligo XT X*
 • Ex00*
 • FX00*
 • Microaudio

NationsHearing‏

 • Peak Pro 9
 • Peak 7

NoviMed Hearing

 • Pro W

NuEar

 • iSDS
 • iNOW
 • iNOW iQ
 • Circa AI*
 • Circa*
 • Circa Edge AI*
 • Savant AI*

Optima

 • Deuce

Optimal

 • OH!*

Optimus‏

 • inSync
 • inSync 2 R*
 • inSync R

Oticon

 • Ex00*
 • FX00*
 • Jet
 • Opn
 • Opn S
 • Opn Play
 • Own*
 • المزيد*
 • العب PX*
 • Real X*
 • Ruby
 • Zircon*
 • Optim
 • Siya
 • Xceed
 • Xceed Play

Oticon Medical BAHS‏

 • Ponto 4
 • Ponto 5
 • Sentio 1

Oton‏

 • FX00*
 • GX00
 • GX00 S

Ouiezen‏

 • OZ BTE
 • OZ RIC
 • OZ RIC 312
 • OZ RIC LI*
 • OZ SLIM*
 • OZ TINI

Persona Medical‏

 • Sombra

Philips

 • HearLink
 • HearLink 00
 • HearLink 000
 • HearLink 010
 • HearLink 020
 • HearLink 030*
 • HearLink X040*

Politec‏

 • Aligo

Pro Akustik‏

 • A0X*
 • Aligo
 • Ineo A X
 • ipro*
 • iPro.5*
 • iPro.5 AI*
 • ipro.6 AI*
 • ipro.7 AI*
 • pro+2 CO
 • pro+3 CZ
 • pro+4 AO*

ReSound

 • ReSound Cala
 • ReSound ENZO
 • ReSound ENZO2
 • ReSound ENZO 3D
 • ReSound ENZO Q
 • ReSound Forte
 • Resound Key
 • ReSound Lancio
 • ReSound LiNX
 • ReSound LiNX Quattro
 • ReSound LiNX TS
 • ReSound LiNX2
 • ReSound LiNX 3D
 • ReSound Omnia*
 • ReSound One*
 • ReSound Preza
 • ReSound Prima
 • ReSound Sola
 • ReSound SOUSA Fine
 • ReSound Up Smart
 • ReSound Vibrant
 • ReSound Vida
 • ReSound Wing*

Rexton

 • ADORE
 • BiCore B-Li M Rugged*
 • BICORE B
 • BICORE CUSTOM LI*
 • BICORE R-LI*
 • BICORE R-LI T*
 • BICORE R312*
 • BICORE SR*
 • EMERALD M
 • EMERALD S
 • M-CORE B-LI
 • M-CORE R-LI
 • M-CORE R312
 • M-CORE SR
 • MOSAIC M
 • MOSAIC P
 • STELLAR M
 • STELLAR RIC
 • STERLING  ITC
 • STERLING  ITE

SES‏

 • FX00*
 • GX00
 • GX00 S
 • GX00 SC

Signia

 • Active
 • Active Pro
 • Insio C&G ITC*
 • Insio C&G ITE*
 • Insio ITC (BT)
 • Insio ITE (BT)
 • Intuis
 • Motion 13
 • Motion 13P
 • Motion C&G
 • Motion C&G P
 • Motion C&G SP
 • Motion CHARGE&GO
 • Pure C&G*
 • Pure Charge&Go Nx
 • Pure Charge&Go X
 • Pure 13
 • Pure 312*
 • Pure C&G
 • Pure C&G T*
 • Pure Charge&Go
 • Stretta Aya
 • Stretta HP
 • Stretta M
 • Stretta M-R
 • Stretta RIC
 • Stretta UP-R
 • Styletto*
 • Styletto Connect

SimpleSound

 • RIC

Sonic

 • Captivate
 • Enchant
 • Enchant SE
 • Radiant*
 • Radiant SE X*
 • Trek

Sonify Hearing

 • Mach I Pro W

SoniTon

 • A0X*
 • AOXTX*
 • COMF 10
 • ECO 8
 • FX00*
 • GX0
 • HdO 13 DUO
 • HdO 13 P
 • HDO 13 LI
 • Ineo A X
 • INSIDE
 • Personal X.X*
 • RIC 312 SPIRIT*
 • RIC LI SPIRIT*
 • SLIM LI STIL

Sony

 • CRE-E10

Specsavers‏

 • A0X*
 • Advance
 • X90 AOXTX*

Starkey

 • Evolv AI*
 • Genesis AI*
 • Halo
 • Halo 2
 • Halo iQ
 • Livio AI*
 • Livio*
 • Livio Edge AI*

Start Hearing

 • واحدة

Sympatico‏

 • SYMPATICO DUO
 • SYMPATICO MOOD
 • SYMPATICO B M*
 • SYMPATICO R-LI*
 • SYMPATICO R S*

TruHearing

 • Flyte
 • Flyte 770
 • Flyte 990
 • TH BTE, BTE LI
 • TH Canal/ITE*, ITC/HS/ITE LI*
 • TH ITE LI*
 • TH RIC*
 • TH RIC LI*
 • TH SR LI*

Udisens

 • Udisens

Udio Finissimo

 • Udito Finissimo

Vibe

 • Vibe Complete*
 • Vibe Go

VIO‏

 • FX00*
 • GX0
 • VIO E*
 • VIO E LI*
 • VIO E STYLE*
 • ViOTXX*

Widex

 • Beyond Fusion 2
 • EarQ Beyond Fusion 2
 • EarQ EBB2D
 • EarQ EBB3D
 • EarQ ERB2D
 • EarQ Fusion 2
 • EarQ MRB2D
 • EarQ MRR2D
 • Effect EBB3D
 • Enjoy E-F2
 • Enjoy EBB3D
 • Enjoy EBB2D
 • Evoke EBB2D
 • Evoke EBB3D
 • Evoke ERB2D
 • Evoke Fusion 2
 • Magnify MBR3D
 • Magnify MRB2D
 • Magnify MBB3D
 • Magnify MRR2D
 • Moment MBB3D
 • Moment MBR3D
 • Moment MRB2D
 • Moment MRR2D
 • Moment MRR4D

متطلبات النظام للبث ثنائي الاتجاه

تدعم أجهزة السمع المميزة بعلامة النجمة (*) البث ثنائي الاتجاه، والذي يعمل على هذه الأجهزة وأنظمة التشغيل:

iOS 15.2 أو أحدث

 • iPhone 11 أو أحدث

iPadOS 15.2 أو أحدث

 • iPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل الرابع) أو أحدث
 • iPad Pro مقاس 11 بوصة (الجيل الثاني) أو أحدث
 • iPad Air (الجيل الرابع) أو أحدث
 • iPad mini (الجيل السادس)

يتم تقديم المعلومات حول المنتجات التي لم تُصنّعها Apple أو مواقع الويب المستقلة التي لا تخضع للمراقبة أو الاختبار من جانب Apple بدون توصيات أو موافقة. ولا تتحمّل Apple أية مسؤولية فيما يتعلق باختيار مواقع الويب والمنتجات التابعة لجهات خارجية أو أدائها أو استخدامها. ولا تُقدّم Apple أية ضمانات فيما يتعلق بدقة أو موثوقية مواقع الويب التابعة لجهات خارجية. اتصل بالبائع للحصول على المزيد من المعلومات.

تاريخ النشر: