Synkronisera din iPhone, iPad och iPod med iTunes via USB

Läs om hur du synkroniserar din iOS-enhet med iTunes på datorn.

Med iTunes kan du synkronisera information på din iPod, iPhone eller iPad med datorn. Om du till exempel har filmer eller musik på datorn, läggs dessa medier till din iPhone, iPad eller iPod när du synkroniserar. 

Du måste synkronisera varje gång du lägger till, uppdaterar eller tar bort innehåll från enheten. Du kan ändra alternativen för synkronisering när du vill.

Ställa in synkronisering

 1. Öppna iTunes. Kontrollera att du har den senaste versionen.
 2. Anslut iOS-enheten till datorn med hjälp av den medföljande USB-kabeln.
 3. Hitta din anslutna iOS-enhet.
 4. När du har klickat på iOS-enheten visas flikar till vänster i iTunes-fönstret under Inställningar.
  • Sammanfattning: Information om enhetens funktioner, alternativ för säkerhetskopiering eller uppdatering och hjälpmedelsinställningar.
  • Program: Hantera program och fildelning.
  • Musik: Synkronisera din musik.
  • Filmer: Synkronisera dina filmer.
  • TV-program: Synkronisera dina TV-program.
  • Podcaster: Synkronisera dina podcaster.
  • iTunes U: Synkronisera dina iTunes U-kurser.
  • Böcker: Synkronisera dina böcker och PDF-dokument.
  • Signaler: Synkronisera dina ringsignaler och andra notissignaler.
  • Bilder: Synkronisera dina bilder från iPhoto eller en mapp på datorn.
  • Info: Synkronisera dina kontakter och kalendrar.
  •  På min enhet: Visar musik, filmer, TV-program, podcaster, böcker, signaler och röstmemon som finns på enheten.
  Vissa flikar kanske inte visas om du inte har motsvarande innehåll i biblioteket. Om du till exempel inte har några podcaster i biblioteket visas inte fliken Podcast.
   
 5. Du kan aktivera synkronisering för musik, filmer, TV-program, podcaster, böcker, signaler, bilder och info. Aktivera synkronisering genom att klicka på innehållstypen i listan under inställningar och sedan på rutan bredvid Synkronisera [innehållstyp]. Om rutan redan är markerad är synkronisering aktiverad för den fliken. Stäng av synkronisering genom att avmarkera rutan.
 6. Synkronisera ditt innehåll genom att klicka på knappen Synkronisera i det nedre högra hörnet på skärmen. Endast informationen i innehållslistan som du har aktiverat synkronisering för synkroniseras till datorn. Om du har gjort ändringar i någon av inställningarna ska du först klicka på Apple-knappen.

Du kan även synkronisera din iOS-enhet med Wi-Fi. Mer information finns i Synkronisera din iPhone, iPad och iPod med iTunes med Wi-Fi.

Enheten känns inte igen

Läs om vad du ska göra om enheten inte känns igen i iTunes för OS X.

Läs om vad du ska göra om enheten inte känns igen i iTunes för Windows.

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?
34% av användarna tyckte att detta var till hjälp.

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)