iOS: inhoud overzetten naar of synchroniseren met een computer

Lees hier hoe u de synchronisatie via iTunes kunt configureren om inhoud over te zetten tussen een iPhone, iPad of iPod touch en een computer. Wanneer u met de computer synchroniseert, kunt u naast het maken van een reservekopie ook contacten, agenda's en bladwijzers beheren op een computer.

Als u de inhoud beheert met iCloud op een computer en iOS-apparaat, kunt u de gegevens beheren vanaf iCloud op een iPhone, iPad of iPod touch. Lees meer over iCloud.

Synchronisatie instellen

Alvorens de synchronisatie in te stellen, downloadt u de nieuwste versie van iTunes. U kunt op elk ogenblik de synchronisatieopties wijzigen. Wanneer u synchroniseert, wordt de inhoud gedeeld tussen het iOS-apparaat en de computer om nieuwe, bijgewerkte of verwijderde inhoud weer te geven.

Synchroniseren via USB

 1. Open iTunes.
 2. Sluit het iOS-apparaat aan op de computer met de meegeleverde USB-kabel.
 3. Klik op de knop 'Apparaten' in de rechterbovenhoek. (Als u de iTunes Store hebt geopend, klikt u op de knop 'Bibliotheek' in de rechterbovenhoek. De knop 'Apparaten' verschijnt.) Sommige tabbladen verschijnen niet als de bibliotheek de bijbehorende inhoud niet bevat. Als u bijvoorbeeld geen podcasts hebt bewaard in de bibliotheek, verschijnt het bijbehorende tabblad 'Podcasts' niet.
 4. Configureer de verschillende inhoudstypen op elk tabblad. Bijvoorbeeld Films op het tabblad 'Films'.
 5. Klik op 'Pas toe' rechts onder in het scherm om te synchroniseren.

Opmerking: als het iOS-apparaat niet verschijnt in het onderdeel Apparaten of als u niet kunt synchroniseren, vraagt u hulp bij de synchronisatie van het apparaat.

Synchroniseren via Wi-Fi

De synchronisatie via Wi-Fi vereist iTunes 10.5 of hoger en iOS 5 of hoger. De computer moet ook verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als het iOS-apparaat.

De synchronisatie via Wi-Fi instellen:

 1. Open iTunes.
 2. Sluit het iOS-apparaat aan op de computer met de meegeleverde USB-kabel.
 3. Klik op de knop 'Apparaten' in de rechterbovenhoek. (Als u de iTunes Store hebt geopend, klikt u op de knop 'Bibliotheek' in de rechterbovenhoek. De knop 'Apparaten' verschijnt.)
 4. Selecteer op het tabblad 'Overzicht' de optie 'Synchroniseer met deze [apparaat] via Wi-Fi'.

Synchroniseren via Wi-Fi:

 1. Als de computer en het iOS-apparaat zich in hetzelfde netwerk bevinden, verschijnt het iOS-apparaat in iTunes en kunt u ermee synchroniseren. Het iOS-apparaat synchroniseert automatisch als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • Het iOS-apparaat is aangesloten op een stopcontact.
  • iTunes is geopend op de computer.
  • Het iOS-apparaat en de computer bevinden zich in hetzelfde netwerk.
 2. Wanneer het iOS-apparaat in de rechterbovenhoek in iTunes wordt weergegeven, kunt u de tabbladen van de verschillende soorten inhoud selecteren en de synchronisatieopties configureren.
 3. Klik op 'Pas toe' of 'Synchroniseer' om het iOS-apparaat te synchroniseren.

Als het iOS-apparaat niet verschijnt in het onderdeel Apparaten of als u niet kunt synchroniseren, vraagt u hulp bij de synchronisatie van het apparaat.

Handmatig synchroniseren

Als u liever niet automatisch met een apparaat synchroniseert, kunt u de handmatige synchronisatie instellen:

 1. Sluit het apparaat aan op de computer en open iTunes.
 2. Klik op de knop 'Apparaten' in de rechterbovenhoek. (Als u de iTunes Store hebt geopend, klikt u op de knop 'Bibliotheek' in de rechterbovenhoek. De knop 'Apparaten' verschijnt.)
 3. Selecteer het tabblad 'Overzicht' in het browservenster van iTunes.
 4. Selecteer de optie 'Beheer muziek en video's handmatig' of 'Beheer muziek handmatig'. Hierdoor wordt de selectie van alle instellingen voor automatische synchronisatie op de tabbladen Muziek, Films en Tv-programma’s ongedaan gemaakt.
 5. Klik op 'Pas toe'.

Lees hoe u materiaal handmatig beheert met meerdere computers en een apparaat.

Nadat u de volgende stappen hebt uitgevoerd kunt u individuele nummers, video's en afspeellijsten van iTunes op het apparaat zetten. Inhoud toevoegen aan het apparaat:

 1. Selecteer het apparaat.
 2. Klik op 'Op dit apparaat'.
 3. Kies 'Voeg toe' in de rechterbovenhoek. Als u een nummer, video, tv-programma of film sleept wanneer u media in de iTunes-bibliotheek bekijkt, verschijnt rechts een navigatiekolom. U kunt materiaal slepen naar het apparaat. U kunt ook afspeellijsten rechtstreeks op het apparaat aanmaken en wijzigen.

Muziek synchroniseren met 'Vul automatisch'

Wanneer de optie voor handmatig beheer is ingeschakeld, kunt u met 'Vul automatisch' snel audiomateriaal van de muziekbibliotheek of een geselecteerde afspeellijst synchroniseren. Met de instellingen voor 'Vul automatisch' kunt u aanpassen hoe u de nummers voor de synchronisatie selecteert alsook hoe u ruimte voor gebruik als schijf toewijst. Als u 'Vul automatisch' wilt gebruiken, zorgt u ervoor dat de iPhone, iPad of iPod touch met bovenstaande stappen 1 tot en met 5 is ingesteld om muziek handmatig te beheren en volgt u vervolgens deze stappen:

 1. Klik op de knop 'Apparaten' in de rechterbovenhoek. (Als u de iTunes Store hebt geopend, klikt u op de knop 'Bibliotheek' in de rechterbovenhoek. De knop 'Apparaten' verschijnt.)
 2. Klik op het tabblad 'Op dit apparaat'.
 3. Klik in de linkerkolom op 'Muziek'.
 4. Selecteer de bibliotheek Muziek en bekijk de instellingen voor ‘Vul automatisch’ onder in het hoofdvenster van iTunes.
 5. Wanneer u op de knop 'Vul automatisch' klikt, synchroniseert iTunes zoveel mogelijk muziek met het apparaat. Als de geselecteerde afspeellijst meer muziek bevat dan er op het apparaat past, wordt met 'Vul automatisch' een deel van de muziek gesynchroniseerd. Op het LCD-scherm van iTunes wordt de voortgang van de synchronisatie weergegeven en wordt gemeld wanneer de synchronisatie is voltooid.
 6. Wanneer u klaar bent om het apparaat los te koppelen, mag u dit doen zonder het te verwijderen. Een iOS-apparaat hoeft niet te worden verwijderd voordat u dit loskoppelt.

Inhoud uit iTunes en App Store

De inhoud uit de iTunes Store en App Store op het iOS-apparaat wordt mogelijk niet automatisch overgezet naar de computer. Gebruik de optie 'Zet aankopen over' in iTunes om te verzekeren dat alle inhoud uit de iTunes Store en App Store wordt overgezet naar de iTunes-bibliotheek.

Voor apps uit de App Store die bestandsdeling gebruiken, zet u de bestanden over vanaf de apps naar de computer via iTunes.

Berichten

Als u foto's of films wilt behouden die u met de app Berichten hebt verstuurd of in de app Berichten hebt ontvangen, bewaart u deze in de filmrol (of de bibliotheek Bewaarde foto's op iPad en iPod touch). Vervolgens importeert u deze in de computer.

Foto's

U kunt foto's of video's overzetten die met het iOS-apparaat zijn gemaakt of erop zijn bewaard. Informatie over het importeren van foto's en video's vindt u in de iPhone Gebruikershandleiding, iPad Gebruikershandleiding of iPod touch Gebruikershandleiding. Lees meer over het importeren van foto's op een iOS-apparaat.

U kunt alleen foto's of video's importeren die met het iOS-apparaat zijn gemaakt of erop zijn bewaard. Deze foto's bevinden zich in de filmrol van het apparaat (of Bewaarde foto's op iPad en iPod touch). U kunt ook foto's met anderen delen via e-mail of berichten.

Contacten, agenda's, bladwijzers en notities

U kunt contacten, agenda's, bladwijzers en notities met andere programma's op een computer synchroniseren. Hierdoor kunt u alle gesynchroniseerde informatie in meerdere computers en iOS-apparaten bewaren. U vindt de instellingen voor deze items op het tabblad 'Info' van het iOS-apparaat in iTunes. Terwijl het iOS-apparaat is aangesloten op de computer, selecteert u het iOS-apparaat en klikt u op het tabblad 'Info'.

Voor informatie over hoe u de inhoud in het iOS-apparaat synchroniseert met de computer, klikt u op de onderstaande onderdelen.

Contacten

Contacten synchroniseren met een computer:

 • Kies in OS X Mountain Lion v10.8 of OS X Mavericks v10.9.3 of hoger de optie 'Synchroniseer contacten'.
 • Kies in OS X Lion v10.7 of lager de optie 'Synchroniseer Adresboek-contacten'.
 • Kies in Windows de optie 'Contactpersonen synchroniseren'.

U kunt contacten synchroniseren met:

 • Contacten (OS X Mountain Lion of OS X Mavericks v10.9.3 of hoger)
 • Microsoft Entourage 2004, Microsoft Entourage 2008 of Microsoft Outlook 2011 voor Mac (OS X Mountain Lion en lager)
 • Microsoft Outlook 2003, Microsoft Outlook 2007, Microsoft Outlook 2010 (Windows XP, Windows Vista, Windows 7 en Windows 8)
 • Microsoft Entourage 2004, Microsoft Entourage 2008 of Microsoft Outlook 2011 voor Mac (OS X Mountain Lion of lager)
 • Windows Adresboek (Windows XP)
 • Windows Contactpersonen (Windows Vista, Windows 7 en Windows 8)
 • Adresboek (OS X Lion of lager)

Opmerkingen:

 • Bij de synchronisatie van contacten kunt u ervoor kiezen om alle contacten of een geselecteerde groep te synchroniseren. De optie om geselecteerde items te synchroniseren, verschijnt mogelijk maar na de eerste synchronisatie.
 • U kunt een groep contacten selecteren waaraan de nieuwe contacten worden toegevoegd die zijn gemaakt op een iOS-apparaat.
 • Bijkomende synchronisatie-opties omvatten bijvoorbeeld de synchronisatie van contacten met Yahoo of Gmail (Google Mail). U moet deze optie configureren met de gebruikersnaam en het wachtwoord van een Yahoo- of Google-account.

Agenda’s

Agenda's synchroniseren met een computer:

 • Kies in OS X Mountain Lion of OS X Mavericks v10.9.3 of hoger de optie 'Synchroniseer agenda's'.
 • Kies in OS X Lion of lager de optie 'Synchroniseer iCal-agenda's'.
 • Kies in Windows de optie 'Agenda's synchroniseren'.

U kunt agenda's synchroniseren met:

 • Agenda (OS X Mountain Lion of OS X Mavericks v10.9.3 of hoger)
 • iCal (OS X Lion of lager)
 • Microsoft Outlook 2011 voor Mac (OS X Mountain Lion of lager)
 • Microsoft Outlook 2003, Microsoft Outlook 2007, Microsoft Office 2010 (Windows XP, Windows Vista, Windows 7 en Windows 8)
 • Microsoft Entourage 2008, Microsoft Entourage 2004
  Opmerkingen:
 • Bij de synchronisatie van agenda's kunt u ervoor kiezen om alle agenda's of specifieke agenda's te synchroniseren.
 • U kunt de gegevens die worden gesynchroniseerd beperken tot alleen activiteiten van de laatste 30 dagen. U kunt het aantal dagen van deze optie zelf bepalen.

Bladwijzers

U kunt bladwijzers synchroniseren tussen een computer en een iOS-apparaat. Wanneer de synchronisatie is ingeschakeld, worden alle bladwijzers gesynchroniseerd. U kunt bladwijzers synchroniseren met de volgende programma's:

 • Safari (OS X Mountain Lion v10.8 of lager)
 • Safari voor Windows (Windows XP, Windows Vista en Windows 7)
 • Microsoft Internet Explorer
  Opmerking: in Microsoft Internet Explorer worden bladwijzers Favorieten genoemd.

Opmerkingen

Synchroniseer notities van de app Notities op een iOS-apparaat met notities in Mail op een Mac of met Microsoft Outlook 2003, 2007 of 2010 op een pc. (Op een Mac moet u de nieuwste versie van Mac OS X v10.5 Leopard, Mac OS X v10.6 Snow Leopard of OS X Lion hebben om notities te synchroniseren.) Als u OS X Mountain Lion gebruikt, kunt u iCloud of een IMAP-e-mailaccount gebruiken om notities te delen met het programma Notities op een computer. Lees meer over de synchronisatie van notities.

Mail-accounts

De instellingen van een Mail-account (e-mailadres, weergavenaam, servernaam en gebruikersnaam) worden gesynchroniseerd van de computer naar het iOS-apparaat. iTunes synchroniseert geen instellingen van het iOS-apparaat terug naar de computer en geen e-mailberichten.

iOS-reservekopieën bevatten geen e-mailberichten. iOS Mail bewaart een kopie van de berichten op de server.

Opmerking: Mail-accountinstellingen worden niet gesynchroniseerd als u OS X Mavericks gebruikt.

Geavanceerd

Als u problemen ondervindt bij het synchroniseren of veel wijzigingen hebt aangebracht op de computer, kunt u de optie 'Geavanceerd' gebruiken om contacten, agenda's of notities op het iOS-apparaat tijdens de volgende synchronisatie te vervangen. De selectie van deze opties wordt ongedaan gemaakt na de volgende synchronisatie. Als u de gegevens op het apparaat vervangt, worden de gegevens op het apparaat overschreven. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Belangrijk: de vermelding van websites en producten van derden is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en impliceert niet dat wij deze websites of producten goedkeuren of aanbevelen. Apple kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de selectie, de prestaties of het gebruik van informatie of producten op websites van derden. Apple biedt deze vermeldingen alleen aan als dienst naar zijn gebruikers. Apple heeft de informatie op deze websites niet getest en geeft geen verklaring wat betreft de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie. Er zijn risico’s verbonden aan het gebruik van informatie of producten die u op internet vindt, en Apple kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Houd er rekening mee dat websites van derden niet afhankelijk zijn van Apple en dat Apple geen enkele controle heeft over de inhoud van die websites. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Laatst gewijzigd op:
Nuttig?
46% van de mensen vond dit nuttig.

Aanvullende informatie over productondersteuning

Nederland (Nederlands)