Języki

iOS: urządzenie nie jest rozpoznawane w programie iTunes dla systemu Windows

Objawy

Po podłączeniu telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch do komputera z systemem Windows urządzenie może nie być wyświetlane na liście Urządzenia w programie iTunes. Może także wystąpić jeden z następujących objawów:

 • Urządzenia nie można odtworzyć w programie iTunes.
 • Obok wpisu dotyczącego urządzenia w Menedżerze urządzeń widoczny jest wykrzyknik, znak zapytania lub znak „X”.
 • Program iTunes może przestać rozpoznawać urządzenie podczas jego uaktualniania lub odtwarzania.

Rozwiązanie

Jeśli masz iPoda classic, iPoda nano, iPoda shuffle lub inny starszy model iPoda nieobsługujący systemu iOS, zamiast czynności opisanych w tym artykule wykonaj procedurę podaną w artykule iPod nie jest wyświetlany w programie iTunes.

Wykonaj poniższe czynności, sprawdzając po każdej sekcji, czy problem został rozwiązany.

Zwiń wszystkie sekcje | Rozwiń wszystkie sekcje

1. Uaktualnienie programu iTunes

Sprawdź, czy na komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja programu iTunes. W programie iTunes wybierz polecenie Sprawdź uaktualnienia z menu Pomoc.

2. Sprawdzenie kabla USB

Upewnij się, że przewód z wtyczką 30-stykową i złączem USB lub przewód złącza Lightning z interfejsem USB nie jest zanieczyszczony ani uszkodzony. Jeśli jest dostępny inny przewód, przeprowadź test z tym przewodem.

Kable USB dołączane do produktów i akcesoriów innych firm mogą obsługiwać tylko ładowanie baterii tych produktów (a nie obsługiwać przesyłania danych) lub mogą współpracować tylko z tym produktem, z którym są sprzedawane. Synchronizowanie danych za pomocą jednego z takich kabli może powodować problemy. Jeśli korzystasz z urządzenia pośredniego innej marki (np. z baterii zewnętrznej), spróbuj je odłączyć i podłączyć kabel USB dostarczony przez firmę Apple bezpośrednio do Twojego urządzenia.

3. Sprawdzenie, czy zainstalowano program Apple Mobile Device Support

Urządzenia z systemem iOS wymagają programu Apple Mobile Device Support, który powinien zostać automatycznie zainstalowany z programem iTunes. Aby sprawdzić, czy ten program został zainstalowany, wykonaj poniższe czynności odpowiednie dla używanego systemu operacyjnego Windows.

 • System Windows XP: kliknij przycisk Start i wybierz polecenie Panel sterowania. W Panelu sterowania otwórz aplet Dodaj lub usuń programy i sprawdź, czy program Apple Mobile Device Support jest widoczny na liście obecnie zainstalowanych programów.
 • Systemy Windows Vista i Windows 7: kliknij przycisk Start i wybierz polecenie Panel sterowania. Kliknij pozycję Odinstaluj program (w przypadku używania widoku klasycznego Panelu sterowania w systemie Windows Vista kliknij pozycję Programy i funkcje) i sprawdź, czy program Apple Mobile Device Support jest widoczny na liście obecnie zainstalowanych programów.
 • System Windows 8: przesuń kursor w prawy górny róg, kliknij lupę, wpisz tekst Panel sterowania i naciśnij klawisz Return. Kliknij opcję Odinstaluj program. Sprawdź, czy na liście zainstalowanych programów widnieje pozycja Apple Mobile Device Support.

Jeśli program Apple Mobile Device Support nie jest wymieniony na liście, usuń programy iTunes, QuickTime, Apple Software Update i Apple Application Support, a następnie ponownie zainstaluj program iTunes. Wykonaj poniższe czynności odpowiednie dla używanego systemu Windows:

Jeśli program Apple Mobile Device Support wciąż nie zostanie zainstalowany po ponownym zainstalowaniu programu iTunes, wykonaj czynności opisane w artykule Problemy z instalowaniem programów iTunes i QuickTime w systemie Windows.

4. Ponowne uruchomienie usługi Apple Mobile Device

Wykonaj czynności opisane w artykule Ponowne uruchamianie usługi Apple Mobile Device (AMDS) w systemie Windows, aby ponownie uruchomić usługę Apple Mobile Device.

5. Sprawdzenie, czy sterownik Apple Mobile Device USB Driver został zainstalowany

W systemie Windows XP

 1. Podłącz urządzenie do komputera.
 2. Zamknij program iTunes, jeśli zostanie uruchomiony.
 3. W menu Start kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Mój komputer i wybierz polecenie Właściwości.
 4. Kliknij kartę Sprzęt, a następnie kliknij przycisk Menedżer urządzeń. Powinno zostać wyświetlone okno Menedżer urządzeń.
 5. Kliknij ikonę plus (+) obok pozycji Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej, aby rozwinąć tę część listy.

 6. Znajdź na tej liście pozycję „Apple Mobile Device USB Driver”. Jeśli ta pozycja jest wyświetlana bez żadnych znaków „x”, „!” lub "?" oznacza to, że sterownik został zainstalowany pomyślnie. Przejdź do następnej sekcji zatytułowanej „Sprawdzenie, czy nie występują konflikty z oprogramowaniem innych firm”.
 • Jeśli sterownik Apple Mobile Device USB Driver nie jest wyświetlany na liście, przejdź do poniższej sekcji zatytułowanej „Jeśli sterownik Apple Mobile Device USB Driver nie jest wyświetlany na liście”.
 • Jeśli sterownik Apple Mobile Device USB Driver jest wyświetlany na liście, ale obok pozycji urządzenia jest widoczny czerwony znak „X”, oznacza to, że urządzenie jest wyłączone. Aby je włączyć, kliknij jego pozycję prawym przyciskiem myszy i z wyświetlonego menu skrótów wybierz polecenie Włącz.

 • Jeśli sterownik Apple Mobile Device USB Driver jest wyświetlany na liście, ale jest oznaczony wykrzyknikiem lub znakiem zapytania, przejdź do następnej procedury, aby ponownie zainstalować sterownik Apple Mobile Device Driver.

Ponowna instalacja sterownika Apple Mobile Device

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję sterownika Apple Mobile Device w Menedżerze urządzeń i z wyświetlonego menu skrótów wybierz polecenie Odinstaluj.
 2. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk OK.
 3. W oknie Menedżer urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy kategorię „Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej” i z wyświetlonego menu skrótów wybierz polecenie Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu.

System Windows automatycznie zainstaluje niezbędne sterowniki i podejmie próbę ponownego zamontowania urządzenia.

 • Jeśli pozycja sterownika Apple Mobile Device USB Driver nadal jest oznaczona wykrzyknikiem lub znakiem zapytania, przejdź do następnej procedury, aby ręcznie uaktualnić sterownik Apple Mobile Device Driver.

Uaktualnianie sterownika Apple Mobile Device

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję sterownika Apple Mobile Device w Menedżerze urządzeń i z wyświetlonego menu skrótów wybierz polecenie Aktualizuj sterownik.
 2. Jeśli zostanie wyświetlony monit o połączenie z witryną Windows Update w celu wyszukania oprogramowania, wybierz opcję „Nie, nie tym razem”.
 3. Wybierz opcję „Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane)” i kliknij przycisk Dalej.
 4. Wybierz opcję „Nie wyszukuj, wybiorę sterownik do zainstalowania”. Następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Kliknij przycisk Z dysku. Jeśli przycisk Z dysku nie jest dostępny, wybierz kategorię, na przykład Telefon komórkowy lub Urządzenie magazynujące, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przycisk Z dysku powinien się pojawić.
 6. Kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie przejdź do następującej lokalizacji:
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers
 7. Kliknij dwukrotnie plik usbaapl.
 8. W oknie Z dysku kliknij przycisk OK. Następnie kliknij przycisk Dalej. Kliknij przycisk Zakończ. Sterownik zostanie zainstalowany w systemie Windows.

Uwaga: jeśli podczas instalacji zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że instalowane oprogramowanie nie przeszło testów zgodności z systemem Windows umożliwiających uzyskanie logo Windows, należy kliknąć przycisk Mimo to kontynuuj, aby kontynuować instalowanie sterowników.

W systemie Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8

 1. Podłącz urządzenie do komputera.
 2. Zamknij program iTunes, jeśli zostanie uruchomiony.
 3. W systemie Windows Vista lub Windows 7:
  • W menu Start kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Mój komputer i wybierz polecenie Właściwości.
  • W lewym górnym rogu kliknij pozycję Menedżer urządzeń. Powinno zostać wyświetlone okno Menedżer urządzeń.
  W systemie Windows 8:
  • Przesuń kursor w prawy górny róg, kliknij lupę, wpisz polecenie devmgmt.msc i naciśnij klawisz Return. Powinno zostać wyświetlone okno Menedżer urządzeń.
 4. Kliknij ikonę plus (+) lub — w przypadku systemów Windows 7 i Windows 8 — trójkątny przycisk rozwijania () obok pozycji „Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej”, aby rozwinąć tę część listy.
 5. Znajdź na tej liście pozycję „Apple Mobile Device USB Driver”. Jeśli ta pozycja jest wyświetlana bez strzałki skierowanej w dół bądź znaku „!” lub "?" oznacza to, że sterownik został zainstalowany pomyślnie. Przejdź do następnej sekcji zatytułowanej „Sprawdzenie, czy nie występują konflikty z oprogramowaniem innych firm”.
 • Jeśli sterownik Apple Mobile Device USB Driver nie jest wyświetlany na liście, przejdź do poniższej sekcji zatytułowanej „Jeśli sterownik Apple Mobile Device USB Driver nie jest wyświetlany na liście”.
 • Strzałka w dół wyświetlana obok pozycji urządzenia w Menedżerze urządzeń oznacza, że urządzenie jest wyłączone. Aby je włączyć, kliknij jego pozycję prawym przyciskiem myszy i z wyświetlonego menu skrótów wybierz polecenie Włącz.

 • Jeśli sterownik Apple Mobile Device USB Driver jest wyświetlany na liście, ale jest oznaczony wykrzyknikiem lub znakiem zapytania, przejdź do następnej procedury, aby ponownie zainstalować sterownik Apple Mobile Device Driver.

Ponowna instalacja sterownika Apple Mobile Device

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję sterownika Apple Mobile Device w Menedżerze urządzeń i z wyświetlonego menu skrótów wybierz polecenie Odinstaluj.
 2. W wyświetlonym monicie zaznacz pole wyboru „Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia” i kliknij przycisk OK.
 3. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk OK.
 4. W oknie Menedżer urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy kategorię „Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej” i z wyświetlonego menu skrótów wybierz polecenie Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu.

System Windows automatycznie zainstaluje niezbędne sterowniki i podejmie próbę ponownego zamontowania urządzenia.

 • Jeśli na wpisie Apple Mobile Device USB Driver nadal jest wyświetlany wykrzyknik lub znak zapytania, kliknij ten wpis prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości. Sprawdź informacje w obszarze Stan urządzenia na karcie Ogólne.
 • Może zostać wyświetlony komunikat o błędzie: „System Windows nie może zweryfikować podpisu cyfrowego sterowników wymaganych dla tego urządzenia. Ostatnia zmiana sprzętu lub oprogramowania mogła spowodować zainstalowanie pliku, który jest niepoprawnie podpisany lub uszkodzony. Możliwe także, że jest to złośliwe oprogramowanie pochodzące z nieznanego źródła. (Kod 52)”. W takiej sytuacji zapoznaj się z poniższą sekcją Kod błędu 52.
 • Jeśli zostanie wyświetlony inny kod błędu, wykonaj dalsze kroki, aby ręcznie uaktualnić sterownik Apple Mobile Device. Rozwiązania dotyczące typowych błędów i numerów kodów błędów można znaleźć w tym artykule firmy Microsoft. Może zostać wyświetlona prośba o ponowne zainstalowanie sterownika danego urządzenia. Wykonaj poniższe czynności, aby ręcznie wskazać plik sterownika usbaapl.

Uaktualnianie sterownika Apple Mobile Device

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję sterownika Apple Mobile Device w Menedżerze urządzeń i wybierz polecenie Aktualizuj oprogramowanie sterownika.
 2. Wybierz opcję „Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika”.
 3. Wybierz opcję „Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze”.
 4. Kliknij przycisk Z dysku. Jeśli przycisk Z dysku nie jest dostępny, wybierz kategorię urządzeń, taką jak Telefon komórkowy lub Urządzenie magazynujące, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przycisk Z dysku powinien się wówczas pojawić.
 5. Kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do katalogu C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
 6. Kliknij dwukrotnie plik usbaapl. (W 64-bitowej wersji systemu Windows ten plik nosi nazwę usbaapl64. Jeśli nie widzisz pliku usbaapl64 w tym miejscu lub nie ma tam folderu Drivers, sprawdź lokalizację C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
 7. W oknie Z dysku kliknij przycisk Otwórz. Następnie kliknij kolejno przyciski Dalej i Zakończ. System Windows zainstaluje sterownik.

Uwaga: jeśli podczas instalacji zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że instalowane oprogramowanie nie przeszło testów zgodności z systemem Windows umożliwiających uzyskanie logo Windows, należy kliknąć przycisk Mimo to kontynuuj, aby kontynuować instalowanie sterowników.

Kod błędu 52

W oknie Właściwości urządzenia może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie: „System Windows nie może zweryfikować podpisu cyfrowego sterowników wymaganych dla tego urządzenia. Ostatnia zmiana sprzętu lub oprogramowania mogła spowodować zainstalowanie pliku, który jest niepoprawnie podpisany lub uszkodzony. Możliwe także, że jest to złośliwe oprogramowanie pochodzące z nieznanego źródła. (Kod 52)”.

 1. Zainstaluj wszystkie dostępne uaktualnienia systemu Windows. Więcej informacji na temat stosownych czynności można znaleźć w tym artykule firmy Microsoft.
 2. Uzyskaj uaktualnienia sterowników komputera (między innymi dla napędów dyskowych, mikroukładów i kontrolerów USB) od producenta komputera.
 3. Tymczasowo wyłącz opcję wymuszania podpisywania sterowników:
  1. Uruchom ponownie komputer.
  2. Podczas uruchamiania naciśnij klawisz F8.
  3. W systemie Windows Vista lub Windows 7:
   W systemie Windows 8:
   1. Powinna zostać wyświetlona lista Zaawansowane opcje systemu Windows. Naciskaj klawisz Strzałka w dół do momentu podświetlenia opcji Wyłącz wymuszanie podpisywania sterowników.
   2. Naciśnij klawisz Return.
   3. Kliknij opcję Zmień ustawienia domyślne lub wybierz inne opcje.
   4. Kliknij opcję Wybierz inne opcje.
   5. Kliknij opcję Rozwiąż problemy.
   6. Kliknij opcję Opcje zaawansowane.
   7. Kliknij opcję Ustawienia uruchamiania.
   8. Gdy pojawi się monit, kliknij opcję Uruchom ponownie.
   9. Gdy pojawi się monit, naciśnij klawisz 7, aby włączyć opcję Wyłącz wymuszanie podpisów sterowników.
  4. Ponownie podłącz urządzenie.
   Jeśli urządzenie zostanie pomyślnie rozpoznane, wykonanie tych czynności będzie konieczne za każdym razem podczas uruchamiania komputera. Aby nie musieć wybierać tej opcji za każdym razem, w celu uzyskania dodatkowej pomocy przy rozwiązywaniu tego problemu skonsultuj się z firmą Microsoft lub inną firmą udzielającą wsparcia dotyczącego instalacji systemu Windows na komputerze.

Jeśli sterownik Apple Mobile Device USB Driver nie jest wyświetlany na liście

 1. Odłącz urządzenie od komputera.
 2. Zachowaj zrzut ekranu, naciskając jednocześnie przycisk Początek oraz przycisk usypiania/budzenia (ekran powinien zamigać). Do tworzenia zrzutów ekranu i zachowywania obrazów na iPodzie touch jest wymagany system iOS w wersji 2.0 lub nowszej.
 3. Podłącz ponownie urządzenie do komputera.
 4. Wykonaj następujące polecenia, aby otworzyć Menedżera urządzeń w systemie Windows:
  Windows XP: kliknij kolejno opcje Start > Uruchom. W otwartym oknie dialogowym wpisz polecenie devmgmt.msc, a następnie naciśnij klawisz Return.
  Windows Vista lub Windows 7: kliknij przycisk Start. W otwartym oknie dialogowym wpisz polecenie devmgmt.msc, a następnie naciśnij klawisz Return. Jeśli w systemie Windows zostanie wyświetlony monit o zezwolenie, kliknij przycisk Kontynuuj.
  System Windows 8: przesuń kursor w prawy górny róg, kliknij lupę, wpisz polecenie devmgmt.msc i naciśnij klawisz Return.
 5. Rozwiń sekcje o następujących nazwach (niektóre sekcje mogą nie znajdować się na liście):
  • Urządzenia do obrazowania
  • Inne urządzenia
  • Urządzenia przenośne
  • Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej
 6. Znajdź pozycję, w której urządzenie zostało rozpoznane jako aparat. Ta pozycja powinna nosić nazwę Apple iPhone, Apple iPad lub Apple iPod.

Jeśli wyświetlana jest tylko pozycja Nieznane urządzenie

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Nieznane urządzenie i wybierz polecenie Właściwości z menu skrótów.
 2. Kliknij kartę Szczegóły i w menu rozwijanym wybierz pozycję Identyfikatory sprzętu.
 3. Jeśli wyświetlony identyfikator sprzętu zaczyna się od ciągu:
  USB\VID_0000&PID_0000
  oznacza to, że system Windows nie może odczytać identyfikatorów sprzętu urządzenia, dlatego zastąpił je samymi zerami. Zwykle jest to spowodowane uszkodzonym połączeniem USB lub niezgodnością ze sterownikami zestawu układów USB.
 4. Odłącz urządzenie, a następnie odłącz od komputera wszystkie urządzenia USB. Wyłącz komputer, a następnie włącz go ponownie.
 5. Podłącz ponownie urządzenie, testując każdy port USB przez około 30 sekund, aby sprawdzić, czy urządzenie zostanie rozpoznane.
 6. Jeśli jest to możliwe, przeprowadź test z użyciem innego, znanego sprawnego przewodu z wtyczką 30-stykową i złączem USB lub przewodu złącza Lightning z interfejsem USB.
 7. Jeśli masz zewnętrzny koncentrator USB 2.0, podłącz go do komputera PC, a następnie podłącz urządzenie z systemem iOS do tego koncentratora.
 8. Jeśli urządzenie pojawi się w programie iTunes, spróbuj odłączyć zewnętrzny koncentrator USB 2.0 i podłączyć urządzenie z systemem iOS bezpośrednio do komputera PC. Jeśli problem powróci, skorzystaj tymczasowo z zewnętrznego koncentratora USB 2.0. Następnie skontaktuj się z producentem komputera, aby uzyskać uaktualnienia dla zestawu układów USB.
Uwaga: jeśli pozycja Nieznane urządzenie pojawia się po podłączeniu do więcej niż jednego znanego sprawnego komputera przy użyciu więcej niż jednego znanego sprawnego kabla USB, urządzenie może wymagać naprawy. Skontaktuj się z firmą Apple lub operatorem sieci komórkowej w zależności od tego, kto oferuje wsparcie dla telefonu iPhone. Informacje dotyczące kontaktowania się z firmą Apple w danym kraju można znaleźć na stronie Kontaktowanie się z firmą Apple w celu uzyskania wsparcia i serwisu. Użytkownicy telefonu iPhone mogą znaleźć informacje o operatorze sieci komórkowej w artykule Lokalizowanie operatorów sieci komórkowych oferujących telefon iPhone. Niezależnie od miejsca pobytu informacje na temat naprawy urządzenia można uzyskać, korzystając z Asystenta serwisowego online. Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące naprawy urządzeń można znaleźć na stronie Często zadawane pytania. Jeśli w pobliżu znajduje się sklep detaliczny Apple Store, znajdź najbliższy sklep, a następnie dokonaj rezerwacji za pośrednictwem narzędzia online Apple Store Concierge. Zdecydowanie zalecamy dokonanie rezerwacji.

Jeśli wyświetlane są tylko pozycje Apple iPhone, Apple iPad lub Apple iPod

W systemie Windows XP

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Apple iPhone, Apple iPad lub Apple iPod w Menedżerze urządzeń i z wyświetlonego menu skrótów wybierz polecenie Aktualizuj sterownik.
 2. Jeśli zostanie wyświetlony monit o połączenie z witryną Windows Update w celu wyszukania oprogramowania, wybierz opcję „Nie, nie tym razem” i kliknij przycisk Dalej.
 3. Wybierz opcję „Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane)” i kliknij przycisk Dalej.
 4. Wybierz opcję „Nie wyszukuj, wybiorę sterownik do zainstalowania” i kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij przycisk Z dysku. (Jeśli opcja Z dysku nie jest dostępna, wybierz kategorię, na przykład Telefon komórkowy lub Urządzenie magazynujące, a następnie kliknij przycisk Dalej. Powinien zostać wyświetlony przycisk Z dysku). W oknie dialogowym Instalowanie z dysku kliknij przycisk Przeglądaj.
 6. Przejdź do katalogu C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
 7. Kliknij dwukrotnie plik usbaapl.inf, który znajduje się w tym katalogu. W oknie dialogowym Instalowanie z dysku kliknij przycisk OK.
 8. Kliknij przycisk Dalej, aby dokończyć procedurę instalacji sterownika. Otwórz program iTunes, aby się upewnić, że urządzenie zostało poprawnie rozpoznane.

W systemie Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Apple iPhone, Apple iPad lub Apple iPod w Menedżerze urządzeń i z wyświetlonego menu skrótów wybierz polecenie Aktualizuj sterownik.
 2. Kliknij opcję „Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika”.
 3. Kliknij opcję „Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze”.
 4. Kliknij przycisk Z dysku. (Jeśli opcja Z dysku nie jest dostępna, wybierz kategorię, na przykład Telefon komórkowy lub Urządzenie magazynujące, a następnie kliknij przycisk Dalej. Powinien zostać wyświetlony przycisk Z dysku).
 5. W oknie dialogowym Instalowanie z dysku kliknij przycisk Przeglądaj.
 6. Przy użyciu tego okna przejdź do następującego katalogu:
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers
 7. Kliknij dwukrotnie plik usbaapl. (W 64-bitowej wersji systemu Windows ten plik nosi nazwę usbaapl64. Jeśli nie widzisz pliku usbaapl64 w tym miejscu lub nie ma tam folderu Drivers, sprawdź lokalizację C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
 8. W oknie dialogowym Instalowanie z dysku kliknij przycisk OK.
 9. Kliknij przycisk Dalej, aby zakończyć procedurę instalacji sterownika. Otwórz program iTunes, aby się upewnić, że urządzenie zostało poprawnie rozpoznane.

Jeśli urządzenie nie jest rozpoznawane w trybie awaryjnym

Uwaga: jeśli urządzenie działa i nie jest w trybie awaryjnym, ta procedura nie ma zastosowania. Nie należy ręcznie przełączać urządzenia w tryb awaryjny.

Urządzenie może nie zostać rozpoznane w trybie awaryjnym. Może się tak zdarzyć podczas uaktualniania lub odtwarzania urządzenia. Zwykle na ekranie urządzenia działającego w trybie awaryjnym jest wyświetlane logo Połącz z iTunes. Jeśli program iTunes nie rozpoznaje urządzenia w tym stanie, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz Menedżer urządzeń:
  Windows XP: kliknij kolejno opcje Start > Uruchom. W otwartym oknie dialogowym wpisz polecenie devmgmt.msc, a następnie naciśnij klawisz Return.
  Windows Vista lub Windows 7: kliknij przycisk Start. W otwartym oknie dialogowym wpisz polecenie devmgmt.msc, a następnie naciśnij klawisz Return. Jeśli w systemie Windows zostanie wyświetlony monit o zezwolenie, kliknij przycisk Kontynuuj.
  System Windows 8: przesuń kursor w prawy górny róg, kliknij lupę, wpisz polecenie devmgmt.msc i naciśnij klawisz Return.
 2. W przypadku systemu Windows XP lub Windows Vista kliknij ikonę plus (+), a w przypadku systemu Windows 7 lub Windows 8 kliknij trójkątny przycisk rozwijania () kolejno obok pozycji Urządzenia do obrazowania, Inne urządzenia, Urządzenia przenośne i Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej.
 3. Sprawdź, czy w rozwiniętych właśnie sekcjach znajdują się wpisy „Apple Mobile Device (Recovery Mode)”. Wpisy te mogą być oznaczone ikoną z wykrzyknikiem jak na tej ilustracji:

Tryb awaryjny

Jeśli widać tylko jeden wpis „Apple Mobile Device USB Driver” bez błędów

Dowiedz się, czy komputer ma porty USB 3.0. W tym celu sprawdź, czy w sekcji Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej znajdują się wpisy zawierające w nazwie człon „USB 3.0” lub „SuperSpeed USB”. Jeśli tak, oznacza to, że komputer jest wyposażony w port USB 3.0.

Jeśli w komputerze jest port USB 3.0

 1. Spróbuj podłączyć urządzenie do innego portu USB. Sprawdzaj kolejne porty, aż urządzenie zostanie rozpoznane. Niektóre komputery mają dedykowane porty USB 2.0 i 3.0. Jeśli tak jest też w przypadku Twojego komputera, port USB 2.0 może rozwiązać problem.
 2. Sprawdź, czy producent oferuje uaktualnienie sterowników do zestawu układów USB 3.0.
 3. Jeśli problem nadal występuje, przejdź do sekcji zatytułowanej „Sprawdzenie, czy nie występują konflikty z oprogramowaniem innych firm”.

Jeśli w komputerze nie ma portu USB 3.0

Przejdź do sekcji zatytułowanej „Sprawdzenie, czy nie występują konflikty z oprogramowaniem innych firm”.

Jeśli widać dwa wpisy „Apple Mobile Device (Recovery Mode)” z wykrzyknikiem

 1. Otwórz Menedżera urządzeń i podłącz urządzenie. Kliknij menu Widok i wybierz polecenie Urządzenia według połączeń.
 2. Znajdź błędne pozycje „Urządzenie przenośne Apple (tryb awaryjny)”. Aby je zobaczyć, może być konieczne rozwinięcie wszystkich sekcji w Menedżerze urządzeń.
 3. Bezpośrednio nad każdą z tych pozycji znajduje się pozycja Urządzenie kompozytowe USB.
  Urządzenie kompozytowe USB
  W zależności od używanej wersji systemu Windows wykonaj poniższe czynności w celu uaktualnienia tego sterownika:

W systemie Windows XP

 1. Kliknij prawym przyciskiem nadrzędną pozycję Urządzenie kompozytowe USB i wybierz w menu skrótów polecenie Aktualizuj sterownik.
 2. Jeśli zostanie wyświetlony monit o połączenie z witryną Windows Update w celu wyszukania oprogramowania, wybierz opcję „Nie, nie tym razem” i kliknij przycisk Dalej.
 3. Wybierz opcję „Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane)” i kliknij przycisk Dalej.
 4. Wybierz opcję „Nie wyszukuj, wybiorę sterownik do zainstalowania” i kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij przycisk Z dysku. W oknie dialogowym Instalowanie z dysku kliknij przycisk Przeglądaj.
 6. Przy użyciu tego okna przejdź do następującego katalogu: C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
 7. Kliknij dwukrotnie plik usbaapl, który znajduje się w tym katalogu. W oknie dialogowym Instalowanie z dysku kliknij przycisk OK.
 8. Kliknij przycisk Dalej, aby dokończyć procedurę instalacji sterownika. Otwórz program iTunes, aby upewnić się, że urządzenie zostało poprawnie rozpoznane, a następnie kontynuuj odtwarzanie urządzenia.

W systemie Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8

 1. Kliknij prawym przyciskiem nadrzędną pozycję Urządzenie kompozytowe USB i wybierz w menu skrótów polecenie Aktualizuj oprogramowanie sterownika.
 2. Kliknij opcję „Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika”.
 3. Kliknij opcję „Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze”.
 4. Kliknij przycisk Z dysku. W oknie dialogowym Instalowanie z dysku kliknij przycisk Przeglądaj.
 5. Przy użyciu tego okna przejdź do następującego katalogu:
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers
 6. Kliknij dwukrotnie plik usbaapl. (W 64-bitowej wersji systemu Windows ten plik nosi nazwę usbaapl64. Jeśli nie widzisz pliku usbaapl64 w tym miejscu lub nie ma tam folderu Drivers, sprawdź lokalizację C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
 7. W oknie dialogowym Instalowanie z dysku kliknij przycisk OK.
 8. Kliknij przycisk Dalej, aby zakończyć procedurę instalacji sterownika. Otwórz program iTunes, aby upewnić się, że urządzenie zostało poprawnie rozpoznane, a następnie kontynuuj odtwarzanie urządzenia.

6. Sprawdzenie, czy nie występują konflikty z oprogramowaniem innych firm

Niektóre programy pozwalające na komunikację komputera z telefonem lub urządzeniem komórkowym producentów takich jak Samsung, Nokia, Bora, Novatel, Sony, Android, LG, Sierra, Huawei, Pantech lub Motorola, mogą uniemożliwiać rozpoznawanie innych urządzeń. W przypadku używania takiego oprogramowania na komputerze:

 1. Tymczasowo odinstaluj oprogramowanie tego typu i przeprowadź test. Aby uzyskać pomoc dotyczącą wykonywania tej czynności, skontaktuj się z producentem oprogramowania. Jeśli telefon lub urządzenie komórkowe innej firmy zapewniają Ci dostęp do Internetu, spróbuj połączyć się z inną siecią Wi-Fi lub siecią Ethernet.
 2. Usuń program iTunes i całe powiązane z nim oprogramowanie firmy Apple, wykonując instrukcje z tego artykułu (w przypadku systemu Windows XP) lub z tego artykułu (w przypadku systemu Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8).
 3. Przetestuj urządzenie po ponownym zainstalowaniu programu iTunes.
 4. Jeśli nadal potrzebujesz usuniętego oprogramowania do obsługi łączności z telefonem lub urządzeniem komórkowym innej firmy, zainstaluj je ponownie, a następnie przetestuj urządzenie, aby się upewnić, że wciąż działa z programem iTunes. Jeśli problem znowu wystąpi, skontaktuj się z dostawcą oprogramowania do obsługi łączności telefonicznej.

Przyczyną problemów z rozpoznawaniem urządzeń z systemem iOS w programie iTunes mogą być także konflikty z oprogramowaniem zabezpieczającym innych firm. Zapoznaj się z tym artykułem, aby rozwiązać problemy, które mogą być spowodowane przez oprogramowanie zabezpieczające innej firmy. Po rozwiązaniu problemów z oprogramowaniem zabezpieczającym może być konieczne ponowne wykonanie czynności opisanych w tym artykule.

Ważne: Wzmianki o witrynach i produktach innych firm mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji odnośnie ich używania. Firma Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kupowanie i korzystanie z informacji lub produktów dostępnych w witrynach innych firm ani za ich działanie. Firma Apple podaje tego rodzaju informacje tylko ze względu na wygodę swoich klientów. Firma Apple nie sprawdza informacji podawanych w takich witrynach i nie odpowiada za ich dokładność ani wiarygodność. Z korzystaniem z wszelkich informacji i produktów oferowanych w internecie wiąże się nieodzownie pewne ryzyko. Firma Apple nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik musi przyjąć do wiadomości, że witryny innych firm są niezależne od firmy Apple i firma Apple nie ma żadnej kontroli nad publikowanymi w nich treściami. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Ostatnia modyfikacja: 2014-07-01
Był pomocny?
Tak
Nie
 • Last Modified: 2014-07-01
 • Article: TS1538
 • Views:

  null

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu