Språk

iOS: Overføre eller synkronisere innhold til datamaskinen

Lær hvordan du konfigurerer synkronisering i iTunes for å overføre innhold mellom iPhone, iPad eller iPod touch og datamaskinen. I tillegg til å opprette en sikkerhetskopi, lar synkronisering med datamaskinen deg administrere kontakter, kalendre og bokmerker på datamaskinen.

Hvis du allerede administrerer innholdet med iCloud på datamasinen og iOS-enheten, kan du administrere dataene fra iCloud på iPhone, iPad eller iPod touch. Lær mer om iCloud.

Konfigurere synkronisering

Før du konfigurerer synkronisering må du laste ned og installere den nyeste versjonen av iTunes. Du kan endre synkroniseringsvalgene når som helst. Når du synkroniserer, deles innhold mellom iOS-enheten og datamaskinen for å gjenspeile nytt, oppdatert eller slettet innhold. 

USB-synkronisering

 1. Åpne iTunes.
 2. Koble iOS-enheten til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen, og klikk på enhetsknappen i øverste høyre hjørne. (Hvis du viser iTunes Store, klikker du på Bibliotek-knappen øverst til høyre. Da blir enhetsknappen synlig.) Noen faner vises kanskje ikke hvis du ikke har den typen innhold i biblioteket. Hvis du for eksempel ikke har noen podcaster i biblioteket, vises ikke den tilhørende Podcaster-fanen.
 3. Du kan konfigurere de ulike innholdstypene for hver fane. For eksempel filmer på Filmer-fanen.
 4. Klikk på Bruk nederst i høyre hjørne av skjermen for å synkronisere.

Merk: Hvis iOS-enheten ikke vises som forventet i Enheter-delen eller du ikke kan synkronisere, kan du se disse problemløsingstrinnene.

Wi-Fi-synkronisering

Synkronisering via Wi-Fi krever iTunes 10.5 eller nyere og iOS 5 eller nyere. Datamaskinen må også være koblet til samme Wi-Fi-nettverk som iOS-enheten.

 1. Åpne iTunes.
 2. Når du skal konfigurere Wi-Fi-synkronisering, kobler du iOS-enheten til datamaskinen med den inkluderte USB-kabelen. Klikk på enhetsknappen øverst til høyre. (Hvis du viser iTunes Store, klikker du på Bibliotek-knappen øverst til høyre. Da blir enhetsknappen synlig.)
 3. Marker Synkroniser med [enhet]-enheten over Wi-Fi i Oversikt-fanen.
 4. Når datamaskinen og iOS-enheten er på samme nettverk, vises iOS-enheten i iTunes og du kan synkronisere den. iOS-enheten synkroniseres automatisk når alt nedenfor gjelder:
  • iOS-enheten er koblet til strømforsyning
  • iTunes er åpen på enheten
  • iOS-enheten og datamaskinen er på samme Wi-Fi-nettverk
 5. Så lenge iOS-enheten vises øverst til høyre i iTunes, kan du velge innholdsfanene og konfigurerer synkroniseringsvalg.
 6. Klikk på Bruk eller Synkroniser for å synkronisere iOS-enheten.

Merk: Hvis iOS-enheten ikke vises som forventet i Enheter-delen eller du ikke kan synkronisere, kan du se disse problemløsingstrinnene.

Synkronisere manuelt

Hvis du foretrekker ikke å synkronisere musikkinnhold til enheten automatisk, kan du konfigurere manuell synkronisering. Hvis du vil håndtere innhold manuelt med mer enn én datamaskin og enheten, kan du se denne artikkelen.

 1. Koble enheten til datamaskinen og åpne iTunes.
 2. Klikk på enhetsknappen øverst til høyre. (Hvis du viser iTunes Store, klikker du på Bibliotek-knappen øverst til høyre. Da blir enhetsknappen synlig.)
 3. Marker Oversikt-fanen i hovedvinduet i nettleseren på iTunes.
 4. Marker alternativet "Manuell håndtering av musikk og videoer" eller alternativet "Håndter musikk manuelt". Dette deaktiverer innstillingene for automatisk synkronisering for fanene Musikk, Filmer og TV-programmer.
 5. Klikk på Bruk.

Etter å ha fulgt trinnene over, kan du legge til individuelle sanger, videoer og spillelister fra iTunes til enheten din. Slik legger du til innhold på enheten:

 1. Velg din enhet.
 2. Klikk på "På denne enheten".
 3. Velg deretter "Legg til på" øverst til høyre.
  Når du viser mediene i iTunes-biblioteket, vil et sidepanel vises på høyre side hvis du drar en sang, en video, et TV-program eller en film. Du kan dra innhold til enheten. Du kan også opprette og endre spillelister direkte på enheten.

Synkronisere musikk med Autofyll

Hvis alternativet for manuell håndtering er aktivert, kan du bruke Autofyll til å raskt synkronisere lydinnhold fra musikkbiblioteket eller en valgt spilleliste. Med Autofyll-innstillingen kan du endre hvordan sanger skal velges for synkronisering og hvordan plass til diskbruk skal tildeles. Når du skal bruke Autofyll, må du forsikre deg om at iPhone, iPad eller iPod touch er satt til manuell håndtering av musikk ved å følge trinn 1 til og med 5 ovenfor, og deretter følge trinnene nedenfor.

 1. Klikk på enhetsknappen øverst til høyre. (Hvis du viser iTunes Store, klikker du på Bibliotek-knappen øverst til høyre. Da blir enhetsknappen synlig.)
 2. Klikk på fanen På denne enheten.
 3. Klikk på Musikk i den venstre kolonnen.
 4. Velg musikkbiblioteket og se over innstillingene for Autofill på bunnen av hovedvinduet i iTunes.
 5. Når du klikker på Autofyll-knappen, synkroniserer iTunes automatisk så mye musikk som mulig til enheten. Hvis spillelisten du valgte inneholder mer musikk enn det er plass til på din enhet, vil Autofill synkronisere et utvalg av musikken. iTunes' LCD-skjerm viser synkroniseringsfremdriften og varsler deg når synkroniseringen til er ferdig.
 6. Når du er klar til å koble fra enheten, kan du gjøre det uten å mate den ut. En iOS-enhet trenger ikke å mates ut før den kobles fra.

iTunes- og App Store-innhold

iTunes Store og App Store-innhold på iOS-enheten kan kanskje ikke overføres automatisk til datamaskinen. Du kan bruke Overfør kjøp-valget i iTunes til å sørge for at alt iTunes Store- og App Store-innhold blir overført til iTunes-biblioteket. Lær om overføring av kjøpt innhold.

For App Store-apper som bruker Fildeling, overfører du filene fra appene til datamaskinen ved å bruke iTunes.

Meldinger

Hvis du vil beholde bilder eller filmer du har sendt fra Meldinger-appen eller mottatt i Meldinger-appen, arkiverer du dem i Kamerarull (eller Arkiverte bilder-biblioteket på iPad og iPod touch). Deretter kan du importere dem til datamaskinen.

Bilder

Du kan importere bilder eller videoer som er tatt med eller lagret på iOS-enheten. Informasjon om import av bilder og videoer er tilgjengelig i iPhone Brukerhåndbok, iPad Brukerhåndbok eller iPod touch Brukerhåndbok. Du kan finne mer informasjon om import av bilder fra iOS-enheten i denne artikkelen.

Merk: Du kan bare importere bilder eller videoer du har tatt eller arkivert på iOS-enheten. Disse bildene vil være på enhetens Kamerarull (eller Arkiverte bilder-biblioteket på iPad og iPod touch.) Du kan også dele bilder med andre gjennom e-post og meldinger.

Kontakter, kalendere, bokmerker og notater

Du kan synkronisere kontakter, kalendere, bokmerker og notater med andre programmer på datamaskinen. Slik kan du beholde all informasjon som er synkronisert på tvers av flere datamaskiner og iOS-enheter. Innstillingene for disse objektene finnes på Info-fanen til iOS-enheten i iTunes. Marker iOS-enheten med iOS-enheten koblet til datamaskinen. Klikk deretter på Info-fanen.

Klikk på valgene nederfor for å få detaljer om hvordan du synkroniserer innhold på iOS-enheten med datamaskinen.

Kontakter

Når du skal synkronisere kontakter med datamaskinen, velger du "Synkroniser kontakter med" i iTunes for Windows, "Synkroniser kontakter" i OS X v10.8 eller "Synkroniser adressebokkontakter" i OS X v10.7 og eldre.

Du kan synkronisere kontakter med:

 • Microsoft Outlook 2003, Microsoft Outlook 2007, Microsoft Outlook 2010 (Windows XP, Windows Vista, Windows 7 og Windows 8)
 • Windows-adressebok (Windows XP)
 • Windows-kontakter (Windows Vista, Windows 7 og Windows 8)
 • Adressebok (Mac OS X v10.7 og eldre)
 • Kontakter (Mac OS X v10.8)
 • Microsoft Entourage 2004, Microsoft Entourage 2008 eller Microsoft Outlook 2011 for Mac

Merknader:

 • Når du synkroniserer kontakter, kan du velge å synkronisere alle kontaktene eller bare utvalgte grupper. Valget for å synkronisere valgte objekter vises kanskje ikke før etter første synkronisering.
 • Du kan markere en gruppe kontakter der alle nye kontakter som opprettes på iOS-enheten, vil bli lagt til.
 • Ytterligere alternativer for synkronisering inkluderer synkronisering av kontakter med Yahoo eller Gmail/Google Mail. Du må konfigurere det med brukernavnet og passordet for Yahoo- eller Google-kontoen din.

Kalendere

Når du skal synkronisere kalendere med datamaskinen, velger du "Synkroniser kalendere" i Windows eller Mac OS X v10.8 eller "Synkroniser iCal-kalendere" i Mac OS X v10.7 og eldre.

Du kan synkronisere kalendere med:

 • Microsoft Outlook 2003, Microsoft Outlook 2007, Microsoft Office 2010 (Windows XP, Windows Vista, Windows 7 og Windows 8)
 • iCal (Mac OS X v10.7 og eldre)
 • Kalendere (Mac OS X v10.8)
 • Microsoft Entourage 2004, Microsoft Entourage 2008
 • Microsoft Outlook 2011 for Mac

Merknader:

 • Når du synkroniserer kalendere, kan du synkronisere alle kalendere eller bestemte kalendere.
 • Du kan begrense dataene som synkroniseres, til kun hendelser som har vært de siste 30 dagene. Alternativet kan endres til hvilket som helst antall dager.

Bokmerker

Du kan synkronisere bokmerker mellom datamaskinen og iOS-enheten. Når synkronisering er aktivert, vil alle bokmerkene bli synkronisert. Du kan synkronisere bokmerker med følgende programmer:

 • Safari (Mac OS X)
 • Safari for Windows (Windows XP, Windows Vista og Windows 7)
 • Microsoft Internet Explorer
  Merk: Microsoft Internet Explorer kaller bokmerker for "Favoritter".

Notater

Synkroniser notater i Notater-programmet på iOS-enheter med notater i Mail på en Mac-maskin eller med Microsoft Outlook 2003, 2007 eller 2010 på en PC. (På en Mac må du ha nyeste versjon av Mac OS X Leopard, Mac OS X Snow Leopard eller OS X Lion installert for å synkronisere notater.) Hvis du bruker OS X Mountain Lion, kan du bruke iCloud eller en IMAP-e-postkonto til å dele notater med Notater-programmet på datamaskinen. Hvis du vil vite mer om synkronisering av notater, kan du se iOS: Synkronisere notater.

Mail-kontoer

Mail-kontoinnstillinger (e-postadresse, visningsnavn, tjenernavn og brukernavn) blir synkronisert fra datamaskinen til iOS-enheten. iTunes synkroniserer ikke innstillinger fra iOS-enheten tilbake til datamaskinen, og synkroniserer heller ingen e-postmeldinger.

E-postmeldinger tas ikke med i iOS-sikkerhetskopier. iOS Mail legger kopier av meldinger på tjeneren.

Avansert

Hvis du støter på problemer med synkronisering eller du har utført et stort antall endringer på datamaskinen, kan du bruke Avansert-valget til å erstatte kontakter, kalendere eller notater på iOS-enheten under neste synkronisering. Markeringen av disse valgene vil bli opphevet etter neste synkronisering. Når du erstatter data på enheten, vil de overskrive data på enheten. Denne handlingen kan ikke angres.

 

Viktig: Referanser til websider og produkter fra tredjepart er bare ment for informasjon, og innebærer ingen oppfordring eller anbefaling. Apple påtar seg ikke noe ansvar for valg, ytelse eller bruk av informasjon eller produkter som finnes på websider fra tredjepart. Apple gir denne informasjonen bare som en tjeneste til våre brukere. Apple har ikke testet informasjonen på disse websidene, og står ikke inne for nøyaktighten eller påliteligheten. Det er en iboende risiko forbundet med bruk av informasjon eller produkter som finnes på Internett, og Apple påtar seg ikke noe ansvar i denne forbindelsen. Vær oppmerksom på at en webside fra tredjepart er uavhengig av Apple og at Apple ikke har noen form for kontroll over innholdet på den websiden. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon.

Viktig: Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple er bare ment for informasjon, og innebærer ingen anbefaling eller oppfordring fra Apple. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon.

Sist endret: 28.des.2013
Nyttig?
Ja
Nei
Not helpful Somewhat helpful Helpful Very helpful Solved my problem
Skriv ut denne siden
 • Sist endret: 28.des.2013
 • Artikkel: HT1296
 • Visninger:

  18546050
 • Vurdering:
  • 41.0

  (17 svar)

Ytterligere kundestøtteinformasjon for produkter