Khoản tín dụng dành cho thay thế pin iPhone ngoài bảo hành

Apple sẽ cấp khoản tín dụng trị giá 1.310.000 VND cho những khách hàng đã thanh toán chi phí thay thế pin ngoài bảo hành trên các thiết bị iPhone 6 trở lên từ 01/01/2017 đến 28/12/2017. Trường hợp đủ điều kiện là trường hợp thay thế pin được hoàn thành tại một địa điểm bảo dưỡng ủy quyền của Apple — Apple Store, Trung tâm sửa chữa của Apple hoặc Nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền của Apple.

Khoản tín dụng sẽ được cấp dưới dạng chuyển khoản điện tử hoặc tín dụng trên thẻ tín dụng bạn dùng để thanh toán cho dịch vụ thay thế pin.

Từ 23/05/2018 đến 27/07/2018, Apple sẽ gửi email hướng dẫn cách nhận tín dụng tới những khách hàng đủ điều kiện. 

Nếu đến 01/08/2018 bạn vẫn không nhận được email từ Apple nhưng cho rằng mình đủ điều kiện nhận khoản tín dụng dựa trên các điều khoản ở trên, vui lòng liên lạc với Apple trước 31/12/2018. Lưu ý rằng có thể bạn sẽ cần cung cấp bằng chứng bảo dưỡng tại địa điểm bảo dưỡng ủy quyền của Apple.

Thông tin thêm

Những trường hợp thay thế pin iPhone theo bảo hành sẽ không đủ điều kiện nhận khoản tín dụng này. 

Vào ngày 28/12/2017, Apple đã công bố giảm giá dịch vụ thay thế pin ngoài bảo hành trên các thiết bị iPhone 6 trở lên, có hiệu lực đến cuối năm 2018.