Phím bổ trợ VoiceOver

Phím bổ trợ VoiceOver là một phím hoặc tổ hợp phím được bạn nhấn cùng với một hoặc nhiều phím khác để nhập lệnh VoiceOver. Bạn có thể đặt phím bổ trợ VoiceOver là phím Caps Lock hoặc tổ hợp phím Control và Option được nhấn cùng lúc.

Các lệnh VoiceOver được biểu thị dưới dạng VO-phím, trong đó VO biểu thị phím bổ trợ VoiceOver được chỉ định ở danh mục Cài đặt chung trong Tiện ích VoiceOver. Chẳng hạn, lệnh VoiceOver VO-Shift-M có nghĩa là bạn nhấn đồng thời phím bổ trợ VoiceOver cùng với các phím Shift và M. Tùy theo phím bổ trợ VoiceOver bạn đang dùng, bạn sẽ nhấn Caps Lock-Shift-M hoặc Control-Option-Shift-M.

Khi phím bổ trợ VoiceOver bị khóa, bạn sẽ không phải nhấn phím đó, điều này giúp bạn nhập lệnh dễ dàng hơn. Chẳng hạn, để nhập VO-Shift-M, bạn sẽ chỉ nhấn các phím Shift và M cùng lúc. Để khóa phím bổ trợ VoiceOver, hãy nhấn VO-; (nhấn lại để mở khóa phím bổ trợ).

Để có thể sử dụng phím Caps Lock cho việc nhập các chữ viết hoa khi phím bổ trợ VoiceOver được đặt thành Caps Lock, hãy nhấn nhanh phím Caps Lock hai lần.