Phần thông số kỹ thuật Phần cứng của báo cáo hệ thống.

Kiểm tra tính tương thích

Trước khi bạn mua phần cứng hoặc phần mềm mới, hãy đảm bảo phần cứng hoặc phần mềm đó sẽ hoạt động với máy Mac bằng cách so sánh các yêu cầu của mục với báo cáo hệ thống.

Cách nhận báo cáo hệ thống

Khung Dịch vụ trong Thông tin hệ thống, đang hiển thị tùy chọn dịch vụ AppleCare.

Kiểm tra bảo hành của bạn

Bạn không cần phải ghé thăm Apple Store để kiểm tra trạng thái bảo hành của máy Mac của mình hay xem liệu mình có đủ điều kiện mua bảo hành AppleCare không.

Tìm hiểu cách bảo trì hoặc sửa chữa máy Mac của bạn

Khung Ổ lưu trữ trong Thông tin hệ thống, đang hiển thị biểu diễn hình ảnh của ổ lưu trữ của bạn.

Thu dọn ổ đĩa của bạn

Xem biểu diễn hình ảnh để xem nhanh nội dung đang chiếm dung lượng trên máy Mac của bạn.

Cách xem nội dung đang chiếm dung lượng trên máy Mac của bạn

Hộp thoại “Bạn có chắc chắn muốn tự động xóa Thùng rác không” trong cửa sổ Đề xuất về dung lượng.

Không bao giờ dọn sạch lại Thùng rác

Bạn có thể để các mục trong Thùng rác hơn 30 ngày được tự động bị xóa—và giải phóng dung lượng ổ đĩa có giá trị.

Cách tìm và xóa tệp

Để duyệt qua Hướng dẫn sử dụng Thông tin hệ thống, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang.

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.