đăng nhập bằng ID Apple

Đăng nhập bằng ID Apple của bạn trên máy Mac để truy cập vào các dịch vụ của Apple như iTunes Store, App Store, Apple Books và iCloud. Bạn có thể xem và thay đổi thông tin ID Apple của mình, bao gồm tên, ảnh, thông tin liên hệ, cài đặt bảo mật và mật khẩu cũng như thông tin giao hàng và thanh toán. Khi bạn đăng nhập bằng cùng ID Apple trên tất cả các thiết bị của mình thì thông tin và nội dung của bạn sẽ có sẵn trên tất cả các thiết bị đó.

Để đăng nhập trên máy Mac, hãy chọn menu Apple > Tùy chọn hệ thống, bấm vào Đăng nhập, sau đó nhập ID Apple và mật khẩu của bạn. Để biết thông tin về cách đăng nhập trên các thiết bị khác của bạn, hãy xem bài viết Hỗ trợ của Apple Đăng nhập bằng ID Apple của bạn.