iMessage

iMessage là một dịch vụ nhắn tin bảo mật mà bạn có thể sử dụng để gửi và nhận tin nhắn trên máy Mac, Apple Watch, thiết bị iOS hoặc thiết bị iPadOS.

Nếu có người gửi tin nhắn tới địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn bằng iMessage, bạn sẽ nhận được tin nhắn trên tất cả các thiết bị được thiết lập nhận tin nhắn được gửi tới địa chỉ email hoặc số điện thoại đó. Khi bạn xem cuộc hội thoại trên iMessage, bạn sẽ thấy tất cả tin nhắn được gửi từ bất kỳ thiết bị nào, do đó, bạn có thể trò chuyện với bạn bè mình cho dù bạn ở đâu. Xem bài viết Hỗ trợ của Apple Sử dụng tính năng Continuity để kết nối máy Mac, iPhone, iPad, iPod touch và Apple Watch của bạn.

Bạn cần có ID Apple để sử dụng iMessage. Nếu bạn thực hiện giao dịch mua từ iTunes Store hoặc App Store hoặc bạn đã đăng nhập vào iCloud thì bạn đã có ID Apple. Nếu bạn chưa có ID Apple, bạn có thể tạo một ID Apple trong Tin nhắn.