thư mục Thư viện

Thư mục này chứa phông chữ, trình cắm Internet và các mục khác được sử dụng bởi các ứng dụng khả dụng cho tất cả người dùng của máy Mac của bạn. Không sử dụng thư mục này để lưu trữ tệp và thư mục do bạn tạo. Thay vào đó, hãy dùng thư mục Tài liệu.

Thư mục Thư viện được ẩn. Nếu bạn cần mở thư mục này vì một nguyên nhân nào đó, hãy bấm vào màn hình nền để bảo đảm rằng bạn đang ở Finder, nhấn và giữ phím Option, sau đó chọn Đi > Thư viện.

Để luôn hiển thị thư mục Thư viện của bạn, hãy chọn Đi > Nhà, sau đó chọn Xem > Hiển thị tùy chọn Xem. Trong danh sách các tùy chọn, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị thư mục Thư viện.