APFS

Định dạng hệ thống tệp mặc định cho các máy tính Mac, Hệ thống tệp Apple (APFS) nổi bật với mã hóa mạnh mẽ, chia sẻ không gian, ảnh chụp nhanh, định cỡ thư mục nhanh và cải thiện hệ thống tệp cơ bản. Trong khi APFS được tối ưu hóa cho ổ lưu trữ Flash/SSD được sử dụng trong các máy tính Mac gần đây, bạn có thể sử dụng APFS với các hệ thống cũ hơn có các ổ đĩa cứng (HDD) truyền thống và ổ lưu trữ bên ngoài, được gắn trực tiếp. macOS High Sierra trở lên hỗ trợ APFS cho cả ổ đĩa khởi động và ổ đĩa dữ liệu.

Hệ thống tệp APFS sẽ phân bổ dung lượng ổ đĩa theo yêu cầu. Khi bộ chứa (phân vùng) APFS duy nhất có nhiều ổ đĩa, dung lượng trống của bộ chứa được chia sẻ và có thể được phân bổ cho bất kỳ ổ đĩa riêng lẻ nào khi cần. Từng ổ đĩa sẽ chỉ sử dụng một phần của toàn bộ bộ chứa do đó, dung lượng khả dụng là tổng kích cỡ của bộ chứa trừ đi kích cỡ của tất cả các ổ đĩa trong bộ chứa.