Control Strip

Một tính năng của Touch Bar, có sẵn trên một số máy tính Mac. Control Strip, ở đầu bên phải của Touch Bar, cho phép bạn điều chỉnh các cài đặt chung—như độ sáng và âm lượng—và hỏi Siri. Bạn có thể mở rộng để truy cập các cài đặt và tính năng bổ sung.

Touch Bar dọc theo cạnh trên cùng của bàn phím, với các nút thay đổi theo ứng dụng hoặc tác vụ ở bên trái và Control Strip được thu gọn ở bên phải.
  • Mở rộng Control Strip: Chạm nút Mở rộng trên Touch Bar.

    Control Strip được thu gọn bao gồm các nút—từ trái sang phải—để mở rộng Control Strip, tăng hoặc giảm độ sáng màn hình và âm lượng, tắt tiếng hoặc bật tiếng và hỏi Siri.
  • Sử dụng Control Strip: Chạm vào các nút trong Control Strip được mở rộng để truy cập các cài đặt và tính năng macOS bổ sung như Mission Control và Launchpad hoặc để điều khiển phát lại video hoặc nhạc. Đối với một số cài đặt, bạn có thể chạm và giữ nút này để thay đổi cài đặt. Đối với độ sáng và âm lượng, bạn cũng có thể vuốt nhanh sang trái hoặc phải trên các nút.

    Các nút trong Control Strip được mở rộng bao gồm—từ trái sang phải—độ sáng màn hình, Mission Control, Launchpad, độ sáng bàn phím, phát lại video hoặc nhạc và âm lượng.
  • Thu gọn Control Strip: Chạm nút Đóng.