chọn các mục

Để chọn một hoặc nhiều mục—chẳng hạn như danh bạ, email, tệp, thư mục hoặc ảnh—hãy thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

  • Chọn một mục: Di chuyển con trỏ lên trên mục, sau đó bấm vào đó.

  • Chọn tên nhiều mục: Nhấn và giữ phím Command, sau đó bấm vào các mục.

  • Chọn nhiều mục bên cạnh nhau: Bấm vào mục đầu tiên bạn muốn chọn, nhấn và giữ phím Shift, sau đó bấm vào mục cuối cùng.

    Bạn cũng có thể bấm vào vùng gần mục đầu tiên, nhấn và giữ chuột hoặc bàn di chuột, sau đó kéo qua tất cả các mục.