Thanh bên Finder

Cửa sổ Finder có một thanh bên chứa các mục bạn sử dụng thường xuyên, bao gồm các thư mục, ổ đĩa và thẻ.

Theo mặc định, thanh bên được chia thành bốn phần.

Mục ưa thích

Bao gồm các mục bạn hay dùng nhất, như: AirDrop, các tệp được sử dụng gần đây, thư mục Ứng dụng, thư mục Tài liệu và thư mục Tải về. Bạn có thể thêm các thư mục khác bằng cách kéo chúng vào phần Mục ưa thích.

iCloud

Bao gồm các mục được tự động lưu trong iCloud Drive, và, khi bạn bật iCloud Màn hình nền và Tài liệu, các thư mục Màn hình nền và Tài liệu trong iCloud.

Vị trí

Hiển thị các biểu tượng thể hiện ổ đĩa của máy tính, mọi ổ đĩa hoặc thiết bị được kết nối với máy Mac và bất kỳ ổ đĩa quang khả dụng nào.

Các máy tính và máy chủ được chia sẻ trên mạng cục bộ của bạn cũng sẽ được liệt kê tại đây, kể cả các thiết bị AirPort và Time Capsule.

Các thẻ

Thẻ cung cấp khả năng truy cập nhanh vào tất cả các mục sử dụng một thẻ riêng biệt. Bấm vào một thẻ để xem các tệp sử dụng thẻ đó.

Bạn có thể tùy chỉnh thanh bên Finder bất kỳ lúc nào. Trong Finder, hãy chọn Finder > Tùy chọn, sau đó bấm vào Thanh bên hoặc Thẻ.