Các kiểu máy hỗ trợ Chạm để bật màn hình

  • iPhone XS Max

  • iPhone XS

  • iPhone XR

  • iPhone X