Các kiểu máy có ghi âm stereo

  • iPhone XS Max

  • iPhone XS

  • iPhone XR