Các kiểu máy hỗ trợ sạc không dây

  • iPhone 11

  • iPhone 11 Pro

  • iPhone 11 Pro Max

  • iPhone XR

  • iPhone XS

  • iPhone XS Max

  • iPhone X

  • iPhone 8

  • iPhone 8 Plus