Lời Nhắc iCloud nâng cấp

Nếu nâng cấp tài khoản trong app Lời Nhắc trên thiết bị chạy iOS 13, iPadOS 13, macOS 10.15 trở lên, bạn sẽ thấy lời nhắc đã nâng cấp trên iCloud.com. Để xem bạn đang dùng phiên bản Lời Nhắc nào, hãy tìm một trong những thông tin sau:

  • Nếu đang sử dụng lời nhắc đã nâng cấp, bạn sẽ thấy nút Thêm ở góc trên bên phải của mỗi danh sách lời nhắc.

  • Nếu không sử dụng lời nhắc đã nâng cấp, bạn sẽ thấy nút Tùy chọn ở góc trên bên phải của mỗi danh sách lời nhắc.

Sau khi nâng cấp, bạn có thể xem lời nhắc trên iCloud.com và trên các thiết bị chạy iOS 13, iPadOS 13, macOS 10.15 trở lên đăng nhập bằng cùng một ID Apple. Nếu bạn cũng có các thiết bị chạy phiên bản iOS hoặc macOS cũ hơn, bạn sẽ không thấy lời nhắc đã nâng cấp trên các thiết bị đó.

Nếu không sử dụng lời nhắc đã nâng cấp, bạn cũng có thể xem lời nhắc trong Microsoft Outlook trên máy tính chạy Windows bằng app iCloud cho Windows.

Hãy xem bài viết Nâng cấp app Lời Nhắc trong iOS 13 trở lên của bộ phận Hỗ Trợ Apple.