ID Apple

ID Apple là tài khoản bạn sử dụng để truy cập vào các dịch vụ của Apple như App Store, Apple Music, iCloud, FaceTime, iTunes Store và nhiều dịch vụ khác.

  • ID Apple bao gồm địa chỉ email và mật khẩu. Ở một số khu vực, bạn có thể dùng số điện thoại thay vì địa chỉ email. Hãy xem bài viết của Hỗ Trợ Apple Use your mobile phone number as your Apple ID (Sử dụng số điện thoại di động của bạn làm ID Apple).

  • Đăng nhập bằng cùng một ID Apple để sử dụng mọi dịch vụ của Apple, trên mọi thiết bị. Theo cách đó, các mục bạn mua hoặc tải về trên một thiết bị sẽ xuất hiện trên các thiết bị khác của bạn. Các mục bạn mua sẽ liên kết với ID Apple của bạn và không thể chuyển sang ID Apple khác.

  • Tốt nhất là bạn nên sở hữu ID Apple riêng và không dùng chung ID đó. Nếu bạn là thành viên trong một nhóm gia đình, bạn có thể sử dụng Chia Sẻ Trong Gia Đình để chia sẻ mục mua giữa các thành viên trong gia đình — mà không cần phải chia sẻ ID Apple.

Để tìm hiểu thêm về ID Apple, hãy xem trang web Hỗ Trợ ID Apple. Để tạo tài khoản, hãy truy cập trang web tài khoản ID Apple.