Mã số D‑U‑N‑S

Mã số D-U-N-S là số do Dun & Bradstreet (D&B) cấp phát cho mỗi doanh nghiệp và được duy trì trong cơ sở dữ liệu của họ. Apple sẽ dùng cơ sở dữ liệu của D&B để kiểm tra chéo những doanh nghiệp đăng ký chương trình. Để biết thêm thông tin về cách nhận mã số D-U-N-S cho doanh nghiệp của bạn, hãy tham khảo Chào mừng đến với Hỗ Trợ của D&B.