Touch ID

Một tính năng nhận dạng dấu vân tay có sẵn trên một số máy tính Mac. Với Touch ID, bạn có thể mở khóa máy Mac và một số mục được bảo vệ bằng mật khẩu, sử dụng Apple Pay để thực hiện các giao dịch mua trên web và mua các mục từ iTunes Store, App Store và Apple Books.

Touch ID nằm ở góc trên cùng bên phải của bàn phím, bên cạnh Touch Bar hoặc hàng các phím chức năng, tùy thuộc vào kiểu máy Mac của bạn.

Touch ID, nằm ở góc trên cùng bên phải của bàn phím.

Để sử dụng Touch ID, hãy đặt ngón tay của bạn lên đó. Để thiết lập Touch ID, hãy chọn menu Apple > Tùy chọn hệ thống, sau đó bấm Touch ID.

Để biết thêm thông tin về Touch ID, hãy xem bài viết Hỗ trợ này của Apple.